Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Medicinering – Lægemidler til akutte situationer i Lungemedicinsk Afsnit 6 Vest

 

Formål

Formålet med den lokale instruks er, at sikre at alle relevante faggrupper har kendskab til, hvor lægemidlerne til akutte situationer findes. At de opbevares korrekt samt, at disse er lettilgængelige, for herigennem at forebygge utilsigtede hændelser i forbindelse med dispensering af lægemidler i akutte situationer

 

Definition af begreber

På Lungemedicinsk Afsnit 6V er der indlagt patienter i forskellige aldersgrupper og sygdomskategorier. Derfor kan der opstå følgende akutte situationer

 

  • • Hjertestop

  • • Anafylaksi i forbindelse med indgift af medicin

 

Beskrivelse

Det er sygehusapoteket, der pakker akutkasserne. Disse findes i to størrelser, hvoraf den store hjertestoppakke findes på S1 og AMA

 

Den anden (/den lille), Akutpakke Hjertestop/Anafylaktisk Shock findes på alle afdelinger. Af lægemidler indeholder denne pakke

 

  • • 1 ml. x 3: Adrenalin SAD injektion 1mg/ml, IM., IV., S.C.

  • • 2 ml. x 2: Solu-Medrol injektion 125mg/ml, IV., IM.

  • • 2 ml. x 2: Tavegyl injektion 1mg/ml, IM., IV.

 

Afdelingsledelsen er ansvarlig for, at den relevante akutpakke findes på afdelingen samt, at de er tilgængelige for personalet. Ligeledes er det afdelingsledelsen, der er ansvarlig for, at akutpakken opbevares i overensstemmelse med gældende lovgivning. Det er muligt for en afdeling at have to af disse akutpakker. Dette gør sig også gældende for Lungemedicinsk Afsnit 6 Vest. De to pakker er ens. De findes begge i medicinrummet på bordet. Det er sygehusapotekets ansvar at kontrollere udløbsdato og, at akutpakkerne opbevares korrekt. Dokumentation for dette føres i logbog

 

Når akutpakken er anbrudt, uanset om indholdet er anvendt eller ej, skal denne plomberes med en ny sort nylonstrip og sendes retur til sygehusapoteket med afsenderadresse på. Sygehusapoteket sender herefter hurtigst muligt en ny til afdelingen.

 

Referencer

Hjertestop – instruks for behandling på Aalborg Universitetshospital