Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Strålehygiejniske retningslinjer

Gravide:

Kvinder i den fertile alder spørges altid om eventuel graviditet, hvis undersøgelsen indebærer, at den direkte stråling vil ramme et evt. foster. Er patienten i tvivl, og afklaring ikke kan opnås ved oplysning om menstruationsforhold, eller graviditetstest (U-HCG), skal hun betragtes som værende gravid. Dog kan der være undtagelser i forhold til:

4-ugers regel: Rtg. us. er tilladt fra sidste menstruations første dag og 4 uger frem. Fx hvis pt. oplyser, at det er 14 dage siden sidste menstruations første dag, så betragtes kvinden som værende ikke gravid.

Hvis kendt graviditet, spørg da radiolog om evt. anden us. mulighed.
Hvis rtg.us. er nødvendig, aftales i samarbejde med radiologen, vedr. færrest mulig antal eksponeringer.

Afdækning af gravide ved nødvendig rtg.us.: Ikke nødvendigt ifølge bekendtgørelsen, men af etiske årsager dækkes den gravide af med et blyforklæde.

 

Gonadebeskyttelse:

Ved undersøgelser af personer under 50 år skal der anvendes gonadebeskyttelse med mindre beskyttelsen vil kunne afdække områder af diagnostisk interesse eller resulterer i signifikant forringet billedkvalitet eller signifikant forhøjet dosis eller patienten tilstand umuliggør beskyttelse.

Der skal i EasyViz angives begrundelse for at gonadebeskyttelse ikke anvendes.

Mænd: Testes afdækkes med blykapsel. Er dette ikke muligt, bør der anvendes blygummi, der afskærmer strålingen mest muligt.

Kvinder: Ovarierne afdækkes enten med ovariebeskyttere eller blygummi.

 

 

Indblænding og positionering:

Korrekt indblænding og positionering er de primære metoder til at begrænse dosis, og dette skal altid udføres med omhu. Det skal til stadighed tilstræbes at lave så få optagelser som muligt.

 

Raster:

Raster anvendes i forhold til de fastlagte eksponeringsprogrammer til de enkelte undersøgelser.

 

Børneundersøgelser:

Bør kun foregå på røntgenstuer, hvor der anvendes kobberfiltrering i børneprogrammerne. Det gør der på stuerne Rtg1, Rtg2, Rtg3 og Rtg M.

 

Udefoto:

Afstanden mellem patienten, som fotograferes, og de andre patienter på stuen må ikke være mindre end 1 meter ved AP-optagelser. Ved absolut nødvendige horisontale optagelser, skal strålegangen rettes væk fra eventuelle andre patienter.

Personer skal være mindst 5 meter væk fra strålefeltet.

 

Pårørende og hjælpere på stuen:

De personer, der er nødvendige på stuen for at undersøgelsen kan gennemføres, skal være iført blyforklæder og evt. blygummihandsker.

Det er det fotograferende personales faglige skøn at vurdere relevansen af andre personers tilstedeværelse. Om muligt anvend altid andre hjælpemidler end personlig støtte, både til pt. og kassette. Ved personlig assistance skal placering i det direkte strålefelt undgås.

 

Blydøre:

Kabinedøre skal være lukkede under optagelserne, hvis andre personer i venteværelset ikke er mere end 5 meter væk. Grundet den manglende bly i dørene ud til venteværelset.