Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

RTG columna lumbalis arcolyse - hundebillede

 

Forberedelse

Se om der er gamle relevante billeder.

 

Afdækning efter strålehygiejniske retningslinjer:

BEK nr 671 Strålingsgeneratorbekendtgørelsen

§31

 

Inden skråoptagelsen tages, skal niveauet fastlægges af radiologen

Underbenklæderne skal trækkes ned, så elastikket ikke kan ses på billederne, alternativt skal patienten have sygehusets undertøj på.

OBS. På rum 2, 3 og 4 skal patienten ligge med hovedet ud i rummet.

 

Standardoptagelser

Skrå AP-billede, højre og venstre

Positionering

Patienten anbringes først i rygleje og roterer herefter 45 grader henholdsvis til højre og venstre. Øverste ben strækkes og underste ben bøjes i knæ og hofter. Denne stilling støttes med en skråpude

 

Centrering

Centrer på patientens løftede side ca. 3 cm over crista iliaca og 2 cm medialt på patienten.

 

Kipning vurderes i det enkelte tilfælde, stråleretningen skal være parallelt med discus af den aktuelle hvirvel.

 

Ved optagelser, hvor kun L4-L5 ønskes, flyttes centreringen til 4 cm under crista iliaca. Røret kippes 10-15 grader caudo-kranielt svarende til lordosen.

 

Der tages 2 billeder med henholdsvis højre og venstre side løftet

 

Billedkriterier

L1–L5 skal fremstilles. Ved korrekt positionering af patienten vil ”Skottehunden” fremstå tydeligt

Husk højre/venstre markering

 

 

AP-billede (venstre)

AP-billede (højre)

Billede 1

Billede 2