Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Behandlingsvejledning - Medullært tværsnitssyndrom – Palliativ Afsnit, Farsø

Ætiologi

Direkte malign indvækst i medulla spinalis eller kompression fra tumorprocesser i eller ved spinalkanalen. 20 % af patienter med metastatisk involvering af knoglerne i columna udvikler medullært tværsnitssyndrom.

 

Klinik

Rygsmerter, neurologiske udfald (motoriske forstyrrelser, sensibilitetsforstyrrelser, påvirket funktion af blære og endetarm med retention og manglende kontrol, ekstremitetsparese/paralyse). Symptomerne udvikles ofte så langsomt og snigende, at diagnosen først stilles, når der er udviklet pareser.

Patienten skal behandles akut, da tilstanden kan blive irreversibel. Målet med behandlingen er at bevare og evt. genskabe neurologiske funktioner, palliere smerter og bevare den spinale stabilitet.

 

Diagnose

Stilles ved MR-skanning af columna totalis. 

 

Behandling

Målet med behandlingen er at bevare og evt. genskabe neurologiske funktioner, palliere smerter og bevare den spinale stabilitet. Selvom ubehandlet medullært tværsnitssyndrom ikke er fatalt, har det voldsomme og svært invaliderende konsekvenser, også for patienter med kort forventet restlevetid.

 

  • • På mistanke om medullært tværsnit gives straks tablet Prednison 100 mg x 1. Seponeres hvis mistanken afkræftes. Smerterne behandles efter vanlige principper.

  • • Patienten overflyttes til relevant afdeling i Aalborg. Herfra bestilles akut MR-skanning.

  • • Ved blærepåvirkning anlægges kateter á demeure, idet man herved øger muligheden for at genskabe normal blærefunktion.

  • • Ved påvist medullært tværsnit er der to behandlingsmuligheder, dels kirurgi (dekompression og evt. stabilisering af columna) og dels strålebehandling. Randomiserede undersøgelser (2003) har vist signifikant bedre effekt af primær kirurgi plus efterfølgende strålebehandling end strålebehandling alene mht. at genvinde og bevare gangfunktion og vandladningskontrol.

  • • Medmindre patienten med sikkerhed er inoperabel (kontraindikationer mod anæstesi, udtalt dårlig almen tilstand med meget kort forventet levetid, patienter med multiple tværsnitslæsioner eller multiple metastaser samt patienter med langvarige (flere dage varende) paralyser, hvor chancen for at genvinde neurologisk funktion er meget, meget lille), bør patientens anamnese og MR-skanningsbilleder konfereres med neurokirurgisk rygvagt i Aalborg.

  • • Patienten bør efter operationen henvises til efterfølgende strålebehandling.

  • • Findes der ikke indikation for operation konfereres straks med onkolog mhp. strålebehandling. Sædvanligt dosisoplæg er 20 Gy/4 fraktioner. Patienten forbliver i stamafdelingen. Der startes sædvanligvis aftrapning af prednisonbehandlingen en uge efter endt strålebehandling.