Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Henvisning til KOL rehabilitering

 

 

Kandidater til rehabilitering i kommunalt regi er patienter med KOL hvor dyspnø grader ≥ 3 efter MRC skalaen

 

Henvisning sker elektronisk, via RefHost, til relevante kommune

 

Billede 1

 

De kommunale instanser visiterer herefter selv patienten til relevante tilbud. Der er ikke behov for uddybende anamnese fraset at patienten har KOL