Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Peritonealdialyse - ambulante kontroller

Kort efter PD-start vil patienten møde til lægebesøg med få ugers mellemrum. Hvis alt er stabilt kontrolleres patienten hver anden måned.

 

Journalnotat ved ambulant PD-kontrol

Afstemmes efter behov. Ved rutinebesøg hver anden måned må journalnotatet gerne omfatte i nævnte rækkefølge:

  • • Subjektive klager, især vedr. uræmi og over- eller underhydreringssymptomer.

  • • Aktuel dialysebeh. kan angives som "samme regime som tidligere", men bør lejlighedsvis uddybes. Evt. tekniske problemer angives, ligesom væsketræk og tørvægt.

  • • Kort objektiv us. som kan udføres på siddende pt., især mhp. hydreringsgrad: BT, ødemer, st. p. et c. og hudturgor.

  • • Evt. konkluderende bemærkninger og ordinationer

  • • Lejlighedsvis beskrives total medicinstatus i lægejournalen.

 

Prøver

Ved PD-kontroller tages rutineprøver efter et fastlagt skema med en årlig cyklus. Du behøver kun ordinere prøver, når særlig diagnostik, opfølgning af afvigelse, behandlingsændring eller lignende kræver det.