Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Initial udredning og behandling af den febrile patient

 

Der skelnes mellem feber hos den nyindlagte patient og feber opstået >48 timer efter indlæggelse. Henviste febrile patienter vil ofte visiteres til Infektionsmedicinsk speciale med mindre de er kendt i et specialeambulatorium.

Udredning

Der spørges til rejseanamnese og til andre lignende sygdomstilfælde hos kontakter. Ved objektiv undersøgelse søges en diagnose (et fokus), den minimale udredning indeholder:

 

 • • nakkerygstivhed +/-

 • • pharynx (tonsillitis)

 • • stethoscopia pulmonum (krepitation)

 • • stethoscopia cordis (mislyde)

 • • abdomen (fokal ømhed, flankesmerter)

 • • underekstremiteter (erysipelas)

 • • blodtryk + puls

 • • respirationsfrekvens + saturation

 • • Glasgow Coma Score

Diagnostik

Der suppleres med parakliniske undersøgelser efter behov ud fra aktuelle symptomer (prøver til mikrobiologisk analyse før antibiotika), dog minimum:

 • • hæmatologi +CRP

 • • bloddyrkning

 • • urindyrkning + evt. ekspektoratdyrkning

 • • LUT + PUT ved lungefokus

 • • væsketal + levertal

 • • røntgen af thorax

Behandling

Det er afgørende at finde fokus for infektionen og indlede behandling efter den relevante instruks. Er patienten septisk (alment påvirket) uden kendt fokus indledes behandling med intravenøs isoton saltvand under monitorering af BT og urinproduktion. Der indledes med antibiotisk behandling

 • • inf. Ampicillin 2 g x 4 + inj. Gentamycin 5 mg/kg x 1

 

Ved allergi: Cefuroxime 750 mg x 4 + Gentamycin 5 mg/kg x 1

 

Ved nosokomiel infektion (>48 timer efter indlæggelse): Cefuroxime 750 mg x 4 + Gentamycin 5 mg/kg x 1

 

Ved klinisk mistanke til abdominalt/gynækologisk fokus tillægges Metronidazol 500 mg x 3

 

Visse patienter med comorbiditet kan have øget toxicitet fra aminoglycosider og der henvises til alternativ behandling i specifikke instrukser for disse tilstande, hvilket er kendt i de respektive specialer. I næsten alle tilfælde vil dog første dosis Gentamycin kunne gives uden vanskeligheder.

 

Indenfor 24 timer vil ofte foreligge en række supplerende laboratorieresultater og behandlingsplanen revideres på bagvagtsniveau og/eller der rekvireres infektionsmedicinsk tilsyn.

 

Bilag

Antibakterielt spektrum: Diagrammet skal give lægen støtte for valg af rette antibakterielle behandling set i forhold til relevante dyrkningsresultater

 

Relationer

Rekommandationer for initial behandling af sepsis og septisk shock (sepsis-3): https://pri.rn.dk/Sider/27405.aspx

Feberpleje: https://pri.rn.dk/Sider/14569.aspx