Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

LAF workstation L124

 

Formål

At sikre, at betjening og vedligehold af LAF workstation L124 sker i overensstemmelse med Fertilitetsenheden Aalborg Universitetshospitals politik, mål og kravgrundlag i øvrigt.

 

Ansvar

Biologen har det overordnede ansvar for proceduren. I den daglige drift er laboratoriepersonale ansvarlig for, at nye medarbejder informeres og undervises i proceduren. Medarbejderen er herefter personligt ansvarligt for at proceduren efterleves i praksis.
 

Beskrivelse

Baggrund, anvendelse og gyldighed

Referencer: Manual "K-Systems Workstation L124/L126 operating instructions".

 

Fremgangsmåde

Betjening:

I LAF-bænken er der indbygget et Nikon SMZ 1500 mikroskop med en indbykket varmeplade. I LAF-bænken på behandlerrum 1 er der også indbygget en GalaxyR Micro incubator.

Opstart af LAF-bænk om morgenen:

Tænd for flow på betjeningspanelet (rotorsymbol) på højeste hastighed mindst 15 min før brug.

Ved ét tryk vil flowet køre på højeste hastighed og grøn lampe lyser.

Ved endnu et tryk vil flowet køre med reduceret hastighed og rød lampe lyser.

Ved endnu et tryk slukkes for flowet.

Hvis flowet kører med reduceret hastighed, når der ikke arbejdes i bænken, kan man umiddelbart efter at flowet igen er sat på højeste hastighed arbejde i bænken.

Tænd for varme i bordpladen på betjeningspanelet (varmesymbol)

Displayet viser nu aktuelle bordtemperatur. Opvarmning fra 20°C til 38°C tager ca 15 min.

Den forudbestemte temperatur vises ved at holde SP-knappen på betjeningspanelet nede.

Piletasterne bruges til at tænde/slukke og skrue op/ned for lyset i Nikon SMZ 1500 mikroskopet.

Lyset i bænken kan tændes på betjeningspanelet (lyssymbol). Lyset er altid slukket, når der arbejdes i bænken.

Ved aspiration og transferering:

Umiddelbart før der arbejdes under glasklokkerne åbnes for gasgennemstrømningen i boblekamrene ved at dreje på metalknappen over boblekammeret. Displayet skal vise ca. 50 l/t.

Efter brug lukkes for gasgennemstrømningen igen.

Nedlukning af LAF-bænken efter dagens arbejde:

Der slukkes for flow på betjeningspanelet (rotorsymbol).

Der slukkes for varmen på betjeningspanelet (varmesymbol).

Lyset i mikroskopet slukkes.

Indstilling af temperatur:

Temperaturen indstilles ved at trykke på SP-knappen på betjeningspanelet samtidig med at trykke på pil op eller pil ned knappen indtil displayet viser den ønskede temperatur.

Vedligehold og service

Dagligt vedligehold:

Bordpladen i LAF-bænken aftørres med sterilt H2O efter brug.

Som det sidste i laboratoriet aftørres bordpladen i LAF-bænken med sæbeserviet.

Sekventielt vedligehold:

Støvfilter bag på bænken skiftes hver 3. måned.

Ved opstart og nedlukning I forbindelse med ferier, følges forskriften “Nedlukning og opstart af laboratoriet”.

Serviceeftersyn:

Der er lavet aftale med Origio om årlige serviceeftersyn.

Logbog

Alle reparationer og problemer noteres i logbogen.

Alarmhåndtering

Temperaturalarm:

Ved temperaturalarm vil der i betjeningspanelet være en rød lampe der lyser (trekantsymbol) og en akustisk alarm vil gå i gang. Denne alarm fremkommer, hvis temperaturen er 1,5°C højere eller lavere end den forudbestemte temperatur.

For at nulstille alarmen trykkes på rød trekant på betjeningspanelet.