Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

LAF workstation L124

 

Formål

At sikre, at betjening og vedligehold af LAF workstation L124 på behandlerum 1 sker i overensstemmelse med Fertilitetsenheden Aalborg Universitetshospitals politik, mål og kravgrundlag i øvrigt.

 

Ansvar

Laboratorielederen har det overordnede ansvar for proceduren. I den daglige drift er laboratoriepersonalet ansvarlige for, at nye medarbejdere informeres og undervises i proceduren. Medarbejderen er herefter personlig ansvarlig for, at proceduren efterleves i praksis.
 

Beskrivelse

Baggrund, anvendelse og gyldighed

Referencer: Manual "K-Systems Workstation L124/L126 operating instructions".

 

Fremgangsmåde

Betjening:

I LAF-bænken er der indbygget et Nikon SMZ 1500 mikroskop med en indbygget varmeplade.

Opstart af LAF-bænk om morgenen:

 1. 1. Tænd for flow på betjeningspanelet (rotorsymbol) på højeste hastighed mindst 15 min før brug.

  1. 1.1. Ved ét tryk vil flowet køre på højeste hastighed og grøn lampe lyser.

  2. 1.2. Ved endnu et tryk vil flowet køre med reduceret hastighed og rød lampe lyser.

  3. 1.3. Ved endnu et tryk slukkes for flowet.

  4. 1.4. Hvis flowet kører med reduceret hastighed, når der ikke arbejdes i bænken, kan man umiddelbart efter at flowet igen er sat på højeste hastighed arbejde i bænken.

 2. 2. Tænd for varme i bordpladen på betjeningspanelet (varmesymbol).

 3. 3. Displayet viser nu aktuelle bordtemperatur. Opvarmning fra 20°C til 38°C tager ca. 15 min.

 4. 4. Den forudbestemte temperatur vises ved at holde SP-knappen på betjeningspanelet nede.

 5. 5. Piletasterne bruges til at tænde/slukke og skrue op/ned for lyset i Nikon SMZ 1500 mikroskopet.

 6. 6. Lyset i bænken kan tændes på betjeningspanelet (lyssymbol). Lyset er altid slukket, når der arbejdes i bænken.

Ved aspiration og transferering:

 • • Umiddelbart før der arbejdes under glasklokkerne åbnes for gasgennemstrømningen i boblekamrene ved at dreje på metalknappen over boblekammeret. Displayet skal vise > 50 l/t.

 • • Efter brug lukkes for gasgennemstrømningen igen.

Nedlukning af LAF-bænken efter dagens arbejde:

 • • Der slukkes for flow på betjeningspanelet (rotorsymbol).

 • • Der slukkes for varmen på betjeningspanelet (varmesymbol).

 • • Lyset i mikroskopet slukkes.

Indstilling af temperatur:

Temperaturen indstilles ved at trykke på SP-knappen på betjeningspanelet samtidig med at trykke på pil op eller pil ned knappen indtil displayet viser den ønskede temperatur.

Vedligehold og service

Dagligt vedligehold:

Bordpladen i LAF-bænken aftørres med Universal wetwipe efter brug.

Sekventielt vedligehold:

Støvfilter bag på bænken skiftes hver 3. måned.

Ved opstart og nedlukning i forbindelse med ferier, følges forskriften “Nedlukning og opstart af laboratoriet”.

Serviceeftersyn:

Der er lavet aftale med CooperSurgical om årlige serviceeftersyn.

Logbog

Alle reparationer og problemer noteres i logbogen.

Alarmhåndtering

Temperaturalarm:

Ved temperaturalarm vil der i betjeningspanelet være en rød lampe der lyser (trekantsymbol) og en akustisk alarm vil gå i gang. Denne alarm fremkommer, hvis temperaturen er 1,5°C højere eller lavere end den forudbestemte temperatur.

For at nulstille alarmen trykkes på rød trekant på betjeningspanelet.