Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Affaldshåndtering - planche

 

Dagrenovation

 • ⬥ alm. husholdningsaffald

 • ⬥ kontoraffald

 • ⬥ handsker

 • ⬥ engangsklude

 • ⬥ blomster

 • ⬥ kapsler

 • ⬥ bleer

 • ⬥ stomiposer

 • ⬥ tømte urinposer

 • ⬥ sugslanger og andre plastslanger

 • ⬥ fødevareemballage

 • ⬥ forbindinger

 • ⬥ tomme plastflasker fra salt/ sterilt vand

 • ⬥ tomme sprøjter uden kanyle

 • ⬥ dropsæt

 • ⬥ tomme blodposer

 • ⬥ tømte infusionsposer

 • ⬥ rester af natriumklorid, kaliumklorid, glukose og lign

 • ⬥ infusionssæt

 • ⬥ tomme formalinsæt

 

Papir og pap -

genanvendeligt

 • ⬥ aviser

 • ⬥ ugeblade

 • ⬥ tryksager

 • ⬥ reklamer

 • ⬥ ikke personhenførbart papir

 • ⬥ papkasser

 • ⬥ bølgepap

 • ⬥ karton

 • ⬥ papemballage

 

 

 • ⬥ Fortroligt papir afleveres i grøn container i kælderen

 • ⬥ Store mængder pap fra depotvarer køres i kælder på depotvogne

 • ⬥ Der må ikke være plastik i papaffald

 

 

Flasker og glas -

genanvendelige

 • ⬥ konservesglas

 • ⬥ vin- og spiritusflasker

 • ⬥ syltetøjsglas

 • ⬥ tomme medicinglas

 • ⬥ tomme pilleglas

 • ⬥ tomme hætteglas

 • ⬥ tomme infusions-flasker/ glas

 • ⬥ låg, gummipropper og metalhætter skal ikke fjernes

 

 

 

Batterier

 • ⬥ almindelige batterier og opladelige batterier må ikke blandes

 

Klinisk risikoaffald

 • ⬥ stikkende/ skærende genstande

 • ⬥ kanyler

 • ⬥ skalpeller

 • ⬥ anbrudte ampuller inkl. medicinrester

 • ⬥ pipetter

skal i gul kanyleboks

 

Muligt smitteførende affald - skal i gul sæk/ spand

 • ⬥ cytostatikaaffald

 • ⬥ laboratorieaffald, herunder sikkerhedskanyler

 • ⬥ poser fra sug

 • ⬥ pleuradræn

 • ⬥ tomme insulinpenne

 • ⬥ glasskår (evt. emballeret i kapsel)

 • ⬥ meget vådt engangsmateriale

 • ⬥ affald fra isolerede patienter

 

 

 

Vævsaffald

 • ⬥ placenta

 • ⬥ store vævsdele

 • ⬥ amputerede lemmer

 • ⬥ større mængder blod

 • ⬥ vævsprøver

 

Alt andet affald

 • ⬥ porcelænskår

 • ⬥ termokander

 • ⬥ elpærer

 • ⬥ jern/ metal

 • ⬥ kemikalierester

 • ⬥ rester af anæstesigasser

 • ⬥ formalinrester

 • ⬥ jodholdigt kontrast

 • ⬥ brugte patroner til printer og kopimaskiner

 • ⬥  andre affaldstyper, som ikke fremgår af oversigten

 

 

 

Medicin affald, bortskaffes som kliniskrisikoaffald –

 

Se sorteringsvejledning fra apoteget.

 

AL AFFALD MÆRKES MED AFSNITSBETEGNELSE