Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ultralyd – Underekstremiteter mhp DVT

 

Indikation

Klinisk mistanke om DVT (hævelse, ømhed, lungeembolipatient, øget D-dimer. D-dimer, et nedbrydningsprodukt af fibrin, er ofte falsk positiv, specielt hos patienter med cancer, infektion, inflammation og under graviditet. D-dimer kan primært anvendes til at minimere risikoen for at overse DVT hos patienter med lav klinisk sandsynlighed (f.eks. vurderet med Well´s DVT score). Ved høj risiko er specificiteten for dårlig og patienten bør uden videre tilbydes ultralydsdiagnostik).

 

Se PRI-dokument: Dyb venøs trombose DVT – afsnittet ”Vejledende beslutningsalgoritme om billeddiagnostik og behandling”.

Forberedelse

Ingen

 

Udførelse

Patienten på lejet (helst) med pude under knæled/ankelled.

 

Anvend transducer 9L

Vælg et korrekt program: VAS LEV (lower extremity vein).

 

Vena femoralis communis, vena femoralis og vena poplitea skannes på tværs, skannes tillige på langs i inguen og fossa poplitea.

Teknik:

1. Kompression med transduceren

2. Farvedoppler

3. Intermitterende kompression af venen distalt for transduceren

 

A. Ved ultralydsscanning med kompression og farvedoppler undersøgelse kan DVT påvises med høj diagnostisk sensitivitet og specificitet hos patienter med proksimal DVT (til og med knæniveau), mens undersøgelsen udført under knæniveau har lavere diagnostisk præcision.

 

B. Hvis DVT på femur, skal findes proksimale afgrænsning (dvs. skan supplerende vena cava inferior og bækkenvener).

 

C. Hvis der ikke påvises DVT på underekstremiteten, tjek for rumperet Baker-cyste, hæmatom eller overfladisk tromboflebit.

 

Der skal som minimum foreligge billeddokumentation i PACS for alle patologiske fund.

 

Normalværdier/patologi

 

Normal vene er kompressibel med konstant eller intermitterende farveflow.

 

Patologisk vene er dilateret, inkompressibel, indeholdende ekko-fattigt/-rigt materiale = trombe. Intet farveflow eller randflow.

 

Eksempler på beskrivelse

Beskrivelse af normal undersøgelse:

ULS af vener på (angiv side) UE.

Der ses normalt flow sv.t . vena femoralis og poplitea. Der er normalt flow sv.t. tilløbsstedet af vena tibialis post. og vena peroneus. Helhedsbilledet viser åbentstående vener uden trombose og der kan ikke påvises hæmatom eller anden patologi.

UD: Ingen tegn på DVT

 

Beskrivelse af patologisk undersøgelse:

Ultralydsskanning af (angiv side) underekstremitet med doppler med henblik på dyb vene trombose.

Undersøgelsen viser en udbredt/lokaliseret trombosering i de dybe vener på højre underekstremitet. I vena femoralis i højre lyske er der en partiel trombe, proximalt på femur bliver tromben okkluderende og den okkluderende trombe strækker sig ned igennem vena femoralis, vena poplitea og ned i venae tibialis posteoris, hvor begge grene er dilaterede og uden flow. Det drejer sig om ekkofattige trombemasser.

UD: Thrombosis venau femoralis, popliteae et tibialis posterioris dx.