Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Standardanæstesi

Anæstesiafsnittet i Frederikshavn

Anæstesiafsnittet i Frederikshavn1

Formål1

Definition af begreber1

Beskrivelse1

Generel anæstesi1

Akut indledning1

Rus2

Maskeanæstesi2

Larynxmaske (LM)2

Intubation – standard2

Regional analgesi2

Spinal Marcain® Tung/Plain2

Epidural lumbal2

Epidural torakal2

Femoralis-blokade2

Ischiadicus-blokade2

Poplitea blokade / Saphenus blokade3

Referencer3

Formål

Anæstesi foretages med baggrund i en vurdering af den enkelte patient. For de fleste operationstyper er der dog en eller to anæstesiformer, der i praksis har vist sig at fungere godt til det pågældende indgreb og som derfor anvendes med mindre forhold hos den aktuelle patient indicerer andet.

Med henblik på at beskrive de nævnte og hermed gøre det synligt for alle, herunder nyt personale, vikarer med videre, er der på de næste sider skemalagt en række operationstyper med tilhørende anæstesi.

Definition af begreber

 • • Maskeanæstesi anvendes til helt kortvarige anæstesier på fastende patient uden øget risiko for aspiration. Giver mindst muligt indgreb på patienten.

 • • Larynxmaske anvendes til kortere og lidt længerevarende anæstesier på fastende patienten uden øget risiko for aspiration. Anæstetisten har begge hænder fri, og respirator kan anvendes

 • • Intubation anvendes til længerevarende anæstesier og ved aspirationsrisiko samt ved planlagt behov for muskelrelaksation. Giver bedst mulig sikring af luftveje mod aspiration.

 • • Regional analgesi anvendes mest muligt, hvis det er hensigtsmæssigt i forhold til indgrebet, patientens almentilstand , opvågning, tidsforbrug og altid med patientens accept.

 • • Præmedicin - se særskilt instruks. Væsentlig vanlig medicin gives sammen med paracetamol og eventuelt naproxen. Tabletterne indtages med mindst muligt vand, og senest 30 minutter for indledning. Med hensyn til faste henvises til Præoperative fasterutiner.

Beskrivelse

Generel anæstesi

Hvor der foreligger procedurespecifik instruks anvendes denne

Akut indledning

 

Anvendes til RSI (rapid sequence induction) på patienter der ikke er fastende, eller som af anden årsag skønnes at have betydelig øget risiko for aspiration af ventikelindhold i forbindelse med intubation eller ekstubation.

Rus

 • • Propofol + alfentanil er førstevalg.

 • • Propofol + remifentanil

 • • Midazolam + alfentanil / Fentanyl,

 

Anvendes til diverse undersøgelser, vaginal uretrocystopeksi med slynge (TOT), sedation ved spinal med videre

Maskeanæstesi

 • • Anæstesi – Propofol + remifentanil / alfentanil / Fentanyl

 • • Relaksation – 0

 • • Teknik – intravenøs / maske

Anvendes til incision, brissement force, skiftning, kontrolcytoskopi, anlæggelse/skiftning af JJ-kateter, diverse helt kortvarige undersøgelser og indgreb.

Larynxmaske (LM)

 • • Optimalt TCI-Anæstesi : Propofol + Remifentanil evt. med supplement med Fentanyl ved indledning og eller afslutning efter ordination. Se endvidere https://pri.rn.dk/Sider/6675.aspx (rammeord for anæstsispl)

 • • Relaksation – 0

 • • Teknik – intravenøs / larynxmaske

Anvendes til eventuelt TransUretral Resektion-Blære (TUR-B), TransUretral Incision-Prostata (TUI-P), TransUretral Resektion-Prostata (TUR-P), TransUretral Resektion-Prostata med laser (PVP), hydrocele, spermatocele, venekirurgi, håndkirurgi hvor nerveblok ikke anvendes.

Intubation – standard

 • • Anæstesi – Propofol + remifentanil. Optimalt som TCI. Evt. + Fentanyl. Sevofluran

 • • Relaksation – Rocuronium

 • • Teknik – intravenøs / intubation

Anvendes til laparoskopiske hernier, eventuelt alloplastik (THA/TKA), spondylodese, discusprotese m.m.

Regional analgesi

Spinal Marcain® Tung/Plain

Anvendes til urologiske indgreb, hvor relaksering ikke er nødvendig, for-/bagvægsplastik, venekirurgi, eventuelt hvis generel anæstesi er relativt kontraindiceret.

Anvendes desuden til totalalloplastik (TKA/THA)

Saddelblok - ´dagkirurgisk spinal´ med lavdose Marcain Tung (0,1 til 1,2 ml) og nøje stillingsstyring

Epidural lumbal

Anvendes til totalalloplastik (THA) bilat. (CSE), rygkirurgi (discusprotese, Sextant) og hvis kirurg ikke anlægger epidural intraoperativ

Epidural torakal

Anvendes til rygkirurgi (discusprotese, Sextant) og hvis kirurg ikke anlægger epidural intraoperativ

Femoralis-blokade

Med eller uden kateteranlæggelse. Ultralydsvejledt.

Anvendes til TKA, hvis der ikke anvendes infiltrationsanæstesi ved kir., Brissement Force, Fitbone

Ischiadicus-blokade

Med eller uden kateteranlæggelse. Anterior eller posterior tilgang. Brug af nervestimulator/Ultralyd.

Anvendes til TKA, hvis der ikke anvendes infiltrationsanæstesi ved kir., Brissement Force, Fitbone

Poplitea blokade / Saphenus blokade

Anvendes til indgreb på ankel og fod. Med eller uden kateteranlæggelse. Ultralydsvejledt.

Referencer

Præmedicin

Anæstesi til den akutte voksne patient

Medicin.dk

Rammeordinationer til anæstesisygeplejersker