Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Kvinder i den fertile alder - retningslinje vedrørende røntgenundersøgelse

Formål:

At undgå at et foster kommer i direkte bestråling i forbindelse med røntgenundersøgelse.
At beskrive proceduren for i hvilke tilfælde kvinder skal forespørges om hvorvidt de er gravide.

Definition af begreber:

Fertile alder: Kvinder i den fødedygtige alder (12-55 år).

Beskrivelse:

Kvinder i den fertile alder adspørges om graviditet før røntgenundersøgelser, hvor bestrålingen kommer nærmere end 10 cm fra uterus.

Gælder følgende undersøgelser:

Columna lumbalis
Bækken (gælder alle knogleundersøgelser i bækkenet)
Hofteled
Oversigt over abdomen
Oversigt over nyrer og urinveje
Tyndtarmspassage
Colon
CT – abdomen (gælder alle undersøgelser, hvor der scannes fra diafragma til symfysen)
CT – bækken
CT – columna lumbalis

Hvis kvinden er usikker på, om hun er gravid, betragtes hun som værende gravid.
Hvis kvinden er gravid eller betragtes som gravid, skal der konfereres med en radiolog om nødvendigheden af undersøgelsen eller mulighed for en anden undersøgelsesmetode.
Kan undersøgelsen ikke udføres på andre måder og vurderes som værende uopsætteligt henvises til
”Forholdsregler ved tilsigtet bestråling af gravide”.

Ansvaret for at denne procedure følges pålægges den sygeplejerske/radiograf/radiolog som udfører undersøgelsen.

Referencer:

Røntgenbekendtgørelse 975

Graviditet og røntgenstråling - vejl. SIS 2005