Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Diabetes behandling efter basal/bolus insulinregime.

Princip:

Basis insulin (Levemir/Lantus) dækker kroppens basalbehov for hele døgnet.
Bolus insulin (NovoRapid) gives til alle måltider i forhold til kulhydrattælling, samt til korrektion af høje blodsukkerværdier.

Udregning af insulin:

Total insulinbehov pr døgn: 0,7 ie/kg, højere i puberteten. Ved debut ofte omkring 1 ie/kg, hvorefter insulinbehovet falder igen under remissionsperioden.
50% af døgnbehov gives som basalinsulin, fordelt ligeligt mellem morgen og aften.
Resterende 50% af døgnbehov gives som bolus insulin til måltiderne samt evt. til korrektion af højt blodsukker.

Udregning af kulhydratfølsomhed:

Det vil sige mængden af kulhydrat, som kræver 1 ie insulin.
Udregnes efter
500 reglen:
500: total døgninsulin,
f.eks. 500:50 ie = 10 g kulhydrat kræver 1 ie NovoRapid.

(dog 375: total døgninsulin, såfremt døgninsulinmængden er lav dvs. under 12 IE)

Udregning af insulinfølsomhed (korrektions bolus):

Det vil sige forventet fald i BS ved 1 ie insulin.
Udregnes efter
100 reglen:
100: total døgninsulin
, f.eks. 100:50 = BS falder 2 mmol/l ved 1 ie ekstra NovoRapid.

Blodsukkermåling:

Der stiles efter BS mellem 4-7 mmol/l

BS måles før og evt. 1½ time efter måltid og før sengetid, i alt ca. 6-8 gange i døgnet.
Desuden kl. 03 i starten, senere kun ved behov om natten.

Tilpasning af insulindosering:

Basis insulin vurderes i forhold til:

  • • BS om morgenen og før sengetid bør være den samme.

  • • BS før måltid skal svare til BS 1½ time efter foregående måltid (faldende eller stigende BS betyder henholdsvis for meget eller for lidt basis insulin)

Bolus insulin vurderes i forhold til BS før og 1½ time efter måltid.

Husk individuelle tilpasninger:

Tage højde for sport.
Undlad korrektions bolus de første 1-2 timer efter måltids bolus.
Nedsat insulinfølsomhed om morgenen hos større børn.

Fordele:
Giver større frihed omkring kosten, ikke afhængig af faste tidspunkter.
Mere fysiologisk med mindre udsving i BS og mindre risiko for føling.
Får det alment bedre pga. færre hypo- og hyperglykæmi tilfælde.
Bedring af Hb A1C uden øgning i hypoglykæmitilfælde.
Logisk behandlingsform, som giver større ”medbestemmelse” over reguleringen.
I forbindelse med gastroenterit kan doseringen af basal insulin sædvanligvis opretholdes uændret, mens bolusinsulin bliver reduceret på baggrund af kulhydratindtagelse og BS målinger.

Ulemper:
Forholde sig til alt man spiser med kulhydrattælling.
Mange BS målinger som anført.
Mange insulininjektioner, ca. 6-8 gange dagligt.
For at udnytte systemet optimalt skal hver insulinbolus være forudgået af beregning af insulindosering ud fra kulhydratratio og evt. korrektionsratio på baggrund af kulhydrattælling og BS.

Insuflon:

De fleste vælger anvendelse af insuflon til NovoRapid injektionerne.
Insuflon placeres på abdomen, evt. øverst på ballen.
Skiftes hver 3. dag, forudgået af Emla på indstiksstedet.
Tildækkes med vandtæt plaster ved karbad/svømning, ingen afdækning ved brusebad.
Oplæring og instruktion ved diabetessygeplejerske.
Kommunen ansøges om dækning af udgifterne til insuflon.

PS:

NovoRapid gives i abdomen med eller uden insuflon, mens Levemir/Lantus gives i låret.