Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Kunstgips, isocyanatbaseret

 

Formål

At isocyanatbaseret kunstgips anvendes korrekt.

 

Definition af begreber

Isocyanatbaseret kunstgips: En glasfiberbandage, der indeholder isocyanater. Bandagen fremstilles individuelt til udvalgte patienter.

 

Beskrivelse

Proceduren foregår på stue 9 med specielt punktudsug.
 

Under anlæggelse

Overtrækskittel/forklæde/skåneærmer og Nitril handsker anvendes.

Emballagen åbnes under sug eller i vand, tom emballage opbevares i vandspanden (foret med pose).

Efter endt procedure lukkes posen og efter ½ time klippes hul i posen og vandet tømmes af.

Bortskaffes som almindeligt sygehusaffald.

 

Ved fjernelse af bandage

Der anvendes fortrinsvis saks. Bruges gipsesav, skal der bruges sug, Nitril handsker og maske med partikelfilter.

Bandagen bortskaffes som almindeligt sygehusaffald.

De sundhedsmæssige risici er, at ved direkte hud- og slimhindekontakt (øjne) kan isocyanatindholdet i enkelte tilfælde udløse irritation eller allergisk reaktion.

Ved indånding af dampe kan opstå luftvejsallergi.
 

Ved direkte hudkontakt under anlæggelse

- tør straks huden af

- vask med sæbe

- skyl med vand i 5-10 min.
 

Ved øjenkontakt:

- skyl straks med vand/isotonisk NaCl i 15 minutter (findes i det høje skab)

- søg læge

 

Referencer

ALTOX A/S - lovpligtigt kursus for isocyanatbaseret kunstgips i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 292 af 26 april 2001, bilag 3.

Arbejdspladsbrugsanvisning nr. P0405.