Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Forambulant patient hos sygeplejerske i Diagnostisk Center.

 

Formål

Formålet er at ensarte og samtidig at individualisere modtagelsen af forambulante patienter hos sygeplejersken i Diagnostisk Center på Regionshospital Nordjylland, Thisted.

 

Definition af begreber

Diagnostisk Center

Udredningsenhed på Regionshospital Nordjylland, Thisted for patienter med symptomer på alvorlig sygdom, der kunne være kræft. Pakkeforløb.

 

Beskrivelse

Ved modtagelse af patienter til Diagnostisk Center foregår arbejdsgangen for sygeplejersken på følgende måde:

Patienten som er indkaldt efter proceduren

”Indkaldelse af forambulant patient til Diagnostisk Center”, hentes i venteværelset til den aftalte tid. I konsultationslokalet præsenterer man sig for hinanden. Patient og pårørende med navn og relation og patienten bedes også om at sige sit cpr-nr. Sygeplejersken med navn, stilling og rolle som forløbskoordinator.

 

Sygeplejersken fortæller, at de symptomer patienten har, har egen læge eller anden instans vurderet, skal undersøges nærmere, og at vi i Diagnostisk Center hjælper hermed. Patienten forklares, at mødet med sygeplejersken handler om, at afklare praktiske spørgsmål, så forløbet sker hensigtsmæssigt for alle parter. Patienten bedes om at komme med sin opfattelse af grunden til henvisningen. Der måles: BT, puls, TP, højde og vægt, som noteres på en seddel til lægen. Patienten bedes også om, at levere en urinprøve til U-stix. Der laves KRAM-screening.

 

Sygeplejersken vurderer hvilke ressourcer patienten har i relation til forløbet i Diagnostisk Center. Egner det sig for patienten? Er der særlige forbehold, som patienten enten direkte eller indirekte giver udtryk for, f.eks. undersøgelser som ikke ønskes foretaget eller direkte svar på. Hvordan klares befordring?

 

Sygeplejersken udleverer visitkort og fortæller om kontaktperson/forløbskoordinatorordningen. Pårørende opfordres til at støtte patienten under forløbet. Der indhentes relevante telefonnumre og afklares hvem man kan ringe til – og om hvad, hvis ikke patienten kan træffes. Tilsendt materiale gennemgås (kort) så patienten ved hvad han/hun kan bruge det til. Patienten bedes om, efter konsultationen hos lægen, at vente med at gå til sygeplejersken har givet ”grønt lys”, da der kan være yderligere undersøgelser som skal foretages den dag.

 

Patientens værdier, resultat af U-stix og andet relevant dokumenteres i den elektroniske patient journal. Pårørende og tlf. numre ligeledes. Kontaktperson påføres. Undersøgelsestidspunkter føres i kalender, nederst på siden inkl. navnelabel.

 

Referencer

Amtsrådsforeningen Et al.: ”Patientens møde med sundhedsvæsnet. De mellemmenneskelige relationer – anbefalinger for kommunikation, medinddragelse og kontinuitet”. Aarhus amt, 2003.

Sundhedsstyrelsen, ”Diagnostisk pakkeforløb for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne være kræft”. Revideret udgave 2012, København, DK.