Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

PEG-sonde anlæggelse sygepleje

 

Formål1

Definition af begreber1

Beskrivelse1

Præoperativt1

Operations dagen2

Postoperativt2

Opstart af sondemad, vand og medicin.2

Pleje af sonden3

Nyanlagt3

Efter 14 dage – kontrol på dagsafsnittet3

Komplikationer3

Sondemad4

Sondeproblemer4

Tilbehør og hjælpemidler4

Udskrivelse5

Anlæggelse af PEG/J sonde (jejunalsonde)5

Anlæggelse af MIC-KEY sonde5

Sådan passer du din MIC-KEY sonde6

Hver dag6

En gang om ugen6

Udskiftning af Mic-Key knap6

Bestilling af Mic-Key sonder og forlængerslanger6

 

Formål

PEG sonde anlægges for at etablere en percutan kanal til mavesækken, for at kunne give ernæring til børn med forstyrret spise- eller synkefunktion, og derved sikre en tilstrækkelig ernæringstilstand og opretholde sundhed, vækst og trivsel.

Stomikanalen kan efter 2 mdr. omlægges til en MIC-KEY gastrostomisonde.

 

Definition af begreber

PEG-sonde: Percutan Endoskopisk Gastrostomi. Sonden holdes på plads ved hjælp af en indvendig fikseringsplade eller en ballon i mavesækken og en udvendig fikseringsplade på maveskindet.

PEG/J sonde (jejunalsonde). Anvendes i kombination med flowcare PEG CH18 for at indgive ernæring direkte i jejunum el. duodenum. Gives til patienter med øget risiko for aspiration, refluks og/eller opkastning.

MIC-KEY sonde er en lille gastrostomisonde der ligger i hud niveau. Se www.mic-key.dk

 

Beskrivelse

Præoperativt

 • • Kontaktlæge informerer om PEG sonde og udleverer pjecen ”Anlæggelse af PEG-sonde”.

 • • Diætist skal orienteres om indlæggelse af PEG sonde med henblik på, hvilken slags sondemad barnet skal have samt udarbejde ernæringsplan og energibehov.

 • • Som udgangspunkt har kontaktlæge lavet grøn recept, hvoraf det fremgår, hvilken sondebehandlingen barnet skal have og har videregivet til socialrådgiver i NPT (hvis ikke dette er gjort, se ernæringsplan længere nede i instruks).

 • • Narkosetilsyn laves samme dag, som patienten er i NPT team og accepterer anlæggelse af PEG sonde. Narkosetilsyn foregår på 3. etage på Sygehus Nord.

 • • Blodprøver ordineres på indikation af kontaktlæge.

 • • Orientere forældre om fasteregler – 6 timer for mad og 2 timer for klare væsker (saft el. vand).

 • • Vanlig morgenmedicin må barnet få i et glas vand 2 timer før anlæggelse af sonden. Der skal være ordineret smertestillende medicin.

 • • Familien skal møde på Aalborg Sygehus Nord, 3. sal kl. 7.30 og de skal melde deres ankomst i den telefon der hænger på etagen. Man kan aftale med sin kontaktlæge om der ønskes indlæggelse på børneafdelingen dagen før operation eller om man møder på selve operationsdagen.

 • • Efter ca. 2 mdr. kan der anlægges en MIC-Key sonde. Hvis sonden er med plade skal den skiftes til Mic-Key knap i GA. Er sonden derimod med ballon kan den skiftes til en Mic-Key knap efter 2 mdr. på dagsafsnittet (se operationsnotat fra A-kir, hvorvidt der er brugt ballon el. plade).

 • • Udlevere MIC-KEY sonde pjecen til forældrene findes i tidsskriftskassette på kontoret på Døgnafsnittet for børn og unge.

 

Operations dagen

 • • Armbånd – hvis patienten møder direkte på Anæstesi Nord 3. sal, varetager de dette.

 • • Måle temperatur.

 • • Finde operationstrøje til barn og forældre.

 • • Emla på håndrygge til venflonanlæggelse – hvis familien møder direkte på Anæstesi Nord 3. sal skal patienten have plaster med herfra afdelingen, og de skal sætte plaster på en time før mødetidspunkt.

 • • Udlevering af patientpjece ”Sådan bruger du en PEG- sonde

 

Postoperativt

 • • Der kan forekomme operationssmerter de første døgn til en uge efter anlæggelsen. Vær opmærksom på om barnet har behov for smertestillende medicin.

 • • Handicappede børn bliver ofte meget spastiske, hvis de har ondt.

 • • De første dage efter operationen "sengebades" barnet.

 • • Efter 2-3 dage evt. brusebad.

 • • Efter 2 uger karbad og svømmehal, hvis der ikke er sivning fra stomien.

 • • Der er ingen restriktioner i forhold til lejring.

 

Opstart af sondemad, vand og medicin.

 • • Før brug af sonden aspireres fra ventriklen. Evt. aspirat skal gives igen på grund af indholdet af elektrolytter.

 • • Dette skal gøres de næste par gange før et måltid, for at sikre at tarmene er ”gået” i gang.

 • • Som udgangspunkt må man tage sonden i brug efter 1 time, hvor man giver 15 ml tempereret sterilt vand som første måltid. Der kan forekomme tilfælde hvor A-kir anbefaler, at der skal gå længere tid før sonden må tages i brug. Dette fremgår af operationsnotatet.

 • • Hvis barnet tåler de 15 ml sterilt vand må der opstartes med det samme med fuld mængde efter optrapningsskema (se bilag), hvis andet ikke er ordineret.

 • • Hvis sonden ikke har en brugbar studs i sonden, kan en adapter (Adapter f/kobl. EnFit t/gl. Enlock system), som er brugbar til sprøjter med stor og lille studs (er i skabet på gangen med sonderemedier på døgnafsnittet etage 1 - skab 1 hylde 9).

 • • Skyl altid med 10 ml vand før og efter sondemad/medicingivning. Undlad at bruge syreholdige væsker f.eks. juice, da dette kan forårsage koagulation af madens proteiner.

  • • Hos børn under 4 måneder og immunsupprimerede patienter anvendes sterilt vand.

 • • Diætist har bestemt, hvilken sondemad der skal opstartes med. Hvis det ikke er blevet gjort, gå ud fra optrapningsplan – se bilag.

 • • Hvis der kan aspireres samme antal ml som givet ved forrige måltid skal man vente en time. Herefter tjekker man aspirat igen inden man giver næste portion. Hvis man eksempelvis har givet 50 ml sondemad ved forrige måltid og kan aspirere 25 ml, så skal der fortsat gives den fulde mængde ved pågældende måltid medmindre at barnet bliver forkvalmet.

 • • Hvis barnet ligger ned ved sondemad skal hovedgærdet være eleveret 30-45 grader eller lejres på siden.

 • • Flydende lægemidler bør tilstræbes. Hvis det ikke er muligt, opslemmes medikamentet i vand inden indgiften.

 • • Lægemidler bør aldrig gives sammen med eller blandes i ernæringen pga. risiko for stop af sonden.

 

Pleje af sonden

Nyanlagt

 • • Undgå træk i sonden. Hvis den glider ud, vil ventrikelslimhinden kunne falde tilbage, og mavesyren sive ud i bughulen.

 • • Det er vigtigt, at sonden er fikseret samme sted, ellers kan kanalen blive uhensigtsmæssig lang. Marker derfor med en vandfast tusch på selve sonden ned mod fikseringspladen. (Fikseringspladen er den lille runde/trekantede plastplade)

 • • Sonden skal være i hudniveau og der må være 2-5 mm mellem huden og den udvendige fikseringsplade.

 • • Fixeringspladen/klemmen må ikke åbnes de første 14 dage. Der vil være sivning fra punkturstedet de første dage. Der er påsat en duoderm plade der kan skiftes ved gennemsivning. Sivningen vil gradvis aftage. Der renses dagligt de første 8-10 dage ved at lette kanten på fikseringspladen. Der kan anvendes vatpinde og sterilt isotonisk NaCl eller Sterilt vand.

 • • Undgå at dække sonden for meget til under forbindinger, hvilket kan fremme granulationsvæv og infektioner.

 • • Plastret over cicatricen ved siden af punkturstedet kan fjernes dagen efter operation. Ved blebørn skal det sidde 5 dage.

 

 

Efter 14 dage – kontrol på dagsafsnittet

 • • Barnet skal komme til kontrol på dagsafsnittet.

 • • Sonden kontrolleres, duodermpladen fjernes, fikseringspladen løsnes.

 • • Sonden skal drejes 1 omgang rundt én gang i døgnet for at undgå, at den ikke bevæger sig ind i ventrikelslimhinden.

 • • Hvis der er normal sårheling - renses der omkring sonden minimum 1-2 gange ugentligt. Huden skal holdes tør for at undgå irritation af huden.

 • • Åben fikseringspladen og afvask med almindeligt sæbe omkring sonden.

 • • Afvask fikseringspladen og sørg for at hud og pladen er tør.

 • • Sæt fikseringspladen på plads i forhold til den oprindelige placering. Hvis der er sekretion, kan man lægge et kompres under.

 • • Ved sparsom sekretion kan man evt. beskytte huden med et tyndt lag vandafvisende salve. Fx Cavilon.

 • • Vandet i ballonen skiftes ud med 5 ml. sterilt vand.

 • • Hvis PEG sonde er uden plade skal barnet have en tid i dagsafsnittet 2 måneder senere for at få skiftet til en Mic-Key knap.

 • • Er PEG sonden med plade skal barnet i GA for at få skiftet om til en Mic-Key knap.

 • • Der skal sendes en indkaldelse til anlæggelse af Mic-Key knap. Hvis barnet er set tidligere skal der ikke laves nyt anæstesitilsyn, så er det nok at der bliver lavet et papirtilsyn dvs. at anæstesien ser journal og tidligere anæstesiskema.

Komplikationer

 • • Hyppigst er rødme og væske fra huden omkring stomaet.

  • • Afvask området 2-3 gange dagligt med Hibiscrub og hold området tørt, anvend evt. en vandafvisende salve. Anvendes indtil rødme og evt. hævelse og sekretion af betændelse er ophørt. (Hibiscrub dryppes på, virker nogle minutter og vaskes derefter af med vand).

  • • Eventuelt podes fra området.

 • • Ved samtidig temperaturstigning og/eller ømhed eller, hvis væsken omkring stomaet ændrer farve eller begynder at lugte anderledes, kan det være tegn på infektion, og patienten skal tilses af en læge.

 • • I enkelte tilfælde kan der komme en abces.

 • • Hvis der kommer granulationsvæv, kan man smøre med steroidsalve gruppe 2

 • • Ved ømhed eller samtidig irritation kan man bruge proctosedyl salve, som udover steroid indeholder klorhexidin og lidokain.

 • • Ved meget granulationsvæv toucheres med Lapisstift x 1-2 ugentligt, indtil stomaet ser pænt ud. Dette foretages af sygeplejersker på dagsafsnittet.

 • • Uanset behandling skal det læge ordineres.

 • • Ved vedvarende/store problemer med granulationsvæv kontaktes A-kir afd.

 

Sondemad

 • • Holdbarhed:

  • • Uåbnet sondeernæring opbevares ved 5-25 grader.

  • • Åbnet sondeernæring kan holde 24 timer ved stuetemperatur i lukket system. Det vil sige, når sondemaden gives via pumpe.

  • • Åbnet sondeernæring kan holde 24 timer i køleskabet. Sondemad rystes inden brug.

  • • Hvis der anvendes ernæringspumpe skal infusionsættet skiftes dagligt.

  • • Sprøjter er til engangsbrug.

  • • Ernæring udelukkende via sonde nedsætter spytsekretionen. Derfor er det vigtigt med god mundhygiejne evt. Danskvand.

 

Sondeproblemer

 • • Ved tilstopning forsøges sonden gennemskyllet med vand med forskellige størrelse sprøjter. Prøv skiftevis at trække og trykke i/på stemplet på sprøjten.

 • • Man kan forsøge at skylle med danskvand eller ananasjuice. Ananasjuice indeholder et proteinopløsende enzym. Sprøjt om muligt 5 ml ind i sonden, lad det virke ½-1 time, masser sonden og skyl efter.

 • • Hvis en nyanlagt sonde glider ud, skal abdominalkirurgisk afdeling kontaktes med det samme med henblik på anlæggelse af en ny sonde. Ellers skal sonden udskiftes hurtigst muligt, da stomien kan vokse til i løbet af 2-8 timer. Læg evt. den brugte sonde i kanalen for, at den ikke lukker til.

 • •  Der kan anlægges et Foley kateter nr. 14 (urinvejskateter) med 5 ml sterilt vand i ballonen eller der kan anlægges en Mic-key sonde.

Tilbehør og hjælpemidler

 • • Hvis der ikke tidligere er lavet grøn recept skal denne laves af stuegangsgående læge til både sondeernæring og remedier dvs. sonder, ernæringssæt, sprøjter og ernæringspumpe.

 • • Dette kræver en lægeordination, der udfyldes efter det enkelte barns behov. Ordinationen er gyldig i 6 mdr. og skal ordineres på specialordination. (Ordination af ernæringspræparater - grøn recept)

 • • Den grønne recept afleveres til afdelingens sekretær, som formidler til den/de aktuelle leverandører. Første gang forældrene skal bestille remedier, skal de ringe til leverandøren vedr. levering m.m.

 • • Hvis barnet har behov for ernæringspumpe og den ikke kan fremskaffes fra Nutricia inden udskrivelse, kan de evt. låne en her på afdelingen (husk at udfylde udlånskvittering og tlf. nr) ellers må sondemaden gives på sprøjte indtil ernæringspumpen er fremsendt.

 • • Nutricia, tlf. 7021 0709 eller nutricia.dk. På hjemmesiden kan man finde svar på grøn recept m.m. under fanen Nutricia direkte

Udskrivelse

 • • Barnet kan udskrives samme dag hvis der ikke tilstøder nogle komplikationer og familien er tryg ved det.

 • • Ved udskrivelse skal der være booket en tid i dagsafsnittet til kontrol 14 dage senere.

 • • Hvis sonden glider ud skal familien kontakte modtagelsen.

 • • Der skal medgives remedier til rensning af stomaet, remedier til sondeernæring + sondemad. Medgives til en uge.

 • • Uanset om PEG er anlagt med plade el. ballon skal dagsafsnittet selv sørge for at indstille patienten til skift til Mic-Key sonde 2 mdr efter anlæggelsen. Dette gøres under 14 dages kontrolbesøget på dagsafsnittet.

 • • 

 

Anlæggelse af PEG/J sonde (jejunalsonde)

 • • Patienten er henvist af Neuropædiatrisk Team til anlæggelse ved A-kir af denne sonde.

 • • Anlæggelse foregår i GA.

 • • Inden brug af sonde skal der foreligge en ernæringsplan fra diætist da det sondemad der skal anvendes skal være spaltet.

 • • Pleje:

 • Huden renses dagligt ved stomistedet og den udvendige del af sonden vaskes.

 • Bad kan benyttes af patienten efter ca. 14 dage, når såret er helet.

 • • Ved kontrol i dagsafsnittet efter 14 dage løsnes fikseringspladen. Sonden løsnes fra fikseringspladen og skubbes 2-3 cm ind i maven. Sonden trækkes ”tot”. OBS SONDEN MÅ IKKE DREJES!

 • • Indgift:

  • • Kun kontinuerlig infusion da sonden udmunder i tarmen.

  • • Max 125 ml/t

  • • Bolus kan medføre smerter og diarre.

  • • Brug kun sondeernæring og ikke sondedrikke.

 • • Brugstid ca. 3-6 mdr.

 

Anlæggelse af MIC-KEY sonde

 • • MIC-KEY sonder findes i størrelse 12 fr-24 fr i længder fra 1 cm-5 cm.

 • • Inden anlæggelse af MIC-KEY sonden måles stomiens længde med en MIC-KEY målepind. Ved måltagning sættes målepinden 3-5 cm ind i stomien og ballonen fyldes med 5 ml vand. Træk derefter målepinden tilbage til du møder modstand. Pladen på målepinden sænkes til maveskindsniveau og aflæsning foretages. For at sikre den rigtige længde måles først mens patienten ligger ned, og derefter mens patienten sidder op og sondelængden skal så være gennemsnittet af disse målinger.

 • • Tykkelsen af MIC-KEY sonden svarer til tykkelsen på den anlagte PEG sonde.

 • • Målepinden fjernes og MIC-KEY sonden anlægges.

 • • Størrelsen noteres og familien orienteres om at bestille en ekstra sonde, så familien altid har en ekstra sonde hjemme hvis der skulle opstå problemer. Familien skal orienteres om at de selv skal medbringe den ekstra sonde til modtagelsen/afdeling hvis sonden falder ud el. skal skiftes, idet vi ikke længere har dem på afdelingen.

 • • Aftal med familien om de har brug for at komme i afdelingen og se skift af MIC-KEY sonden den første gang.

 • • Ved brug af MIC-KEY sonder skal altid anvendes forlængerslanger både ved ernæring og medicingivning. Der må kun anvendes originale forlængerslanger, da ventilen ellers bliver ødelagt.

 

Sådan passer du din MIC-KEY sonde

Hver dag

 • • Vask huden rundt om stomaet som en del af dit daglige toilette og sørg for at holde huden ren og tør.

 • • Drej Mic-Key knappen en omgang så den ikke ”gror fast” x 1 dgl.

 • • Mic-Key knap og forlængerslangen skal behandles som ethvert andet spiseredskab. Skyl derfor forlængerslangen og Mic-Key knappen med 10-20 ml vand før og efter hvert måltid.

 • • Fjern forlængerslangen efter hvert måltid og rengør den med varmt vand fra vandhanen og almindeligt håndopvaskemiddel. Skyl den derefter grundigt igennem med koldt vand og lad den lufttørre.

En gang om ugen

 • • Kontroller vandmængden i ballonen ved at sætte en lille sprøjte i ballonporten(BAL) og trække alt vandet ud.

 • • Fyld derpå ballonen igen med den anbefalede mængde vand fra vandhanen.

Ved Mic-Key sonde str. 12 skal der 3 ml vand i.

Ved Mic-Key sonde str. 14 skal der 5 ml. vand i.

 • • Skift forlængerslangen ud med en ny

 

Udskiftning af Mic-Key knap

 • • Byt din Mic-Key knap ud med en ny efter behov.

Mic-Key knappen har en holdbarhed på 1-8 måneder afhængigt af brug

 • • Hav altid en ekstra Mic-Key til rådighed

 

 

Bestilling af Mic-Key sonder og forlængerslanger

 • • Se alle Mic-Key produkter på www.mic-key.dk

 • • Ring til Mylan på tlf. 44 52 88 88 eller skriv til bestil@mylan.dk

 • • For at få tilskud til Mic-Key, skal der bruges en grøn recept fra lægen. Den grønne recept er gyldig i 6 måneder og fornyes ved kontaktlæge på børneafdelingen.

 

Se endvidere i Mic-Key brugervejledning