Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Gastrostomisonde anlæggelse og sygepleje

 

Formål1

Definition af begreber2

Beskrivelse2

Præoperativt2

Operations dagen2

Postoperativt3

Opstart af sondemad, vand og medicin.3

Pleje af sonden4

Nyanlagt4

Komplikationer4

Sondemad5

Sondeproblemer5

Tilbehør og hjælpemidler5

Udskrivelse6

Efter 14 dage – kontrol på dagsafsnittet6

Anlæggelse af PEG/J sonde (jejunalsonde)7

Anlæggelse af MIC-KEY sonde7

Sådan passer du din MIC-KEY G-knapsonde8

Hver dag8

En gang om ugen8

Udskiftning af Mic-Key knap8

Bestilling af Mic-Key sonder og forlængerslanger8

 

Formål

Gastrostomi sonde anlægges for at etablere en percutan kanal til mavesækken, for at kunne give ernæring til børn med forstyrret spise- eller synkefunktion, og derved sikre en tilstrækkelig ernæringstilstand og opretholde sundhed, vækst og trivsel.

Stomikanalen kan efter 2 mdr. omlægges til en MIC-KEY gastrostomisonde.

 

Definition af begreber

 • • Flocare åben gastrostomi sonde (den vi oftest får lagt på børnene): Det er en sonde, som anlægges ved hjælp af et midtlinjeincision i huden i GA. Denne er med ballon og dermed undgår man, at barnet skal i GA igen for at få anlagt en Mic-Key sonde.

 • • PEG-sonde: Percutan Endoskopisk Gastrostomi. Sonden holdes på plads ved hjælp af en indvendig fikseringsplade og en udvendig fikseringsplade på maveskindet. Sonden ligges i GA med kikkert. Pga. den indvendige fikseringsplade, kræver det, at barnet skal i GA to gange for at få den fjernet og for at få anlagt en Mic-Key sonde.

 • • MIC-KEY G-knapsonde: er en lille gastrostomisonde, der ligger i hud niveau, og som anlægges på dagafsnittet. Der er en port, hvor der kan gives indgift i mavesækkgen (Gastric). Denne kan først anlægges, når der er blevet anlagt en af de ovenstående sonder, og denne har siddet i 2 mdr. Se www.mic-key.dk

 • • MIC-KEY GJ-knapsonde: er en lille gastrostomisonde, der ligger i hudniveau, og som ligger i GA, da den skal føres ned i jejunum eller duodenum. Gives til patienter med øget risiko for aspiration, refluks og/eller opkastning. Har to porte, hvor der kan gives indgift både i mavesæk (Gastric) og i tyndtarmen (Jejunum). Se www.mic-key.dk

 • • MIC-KEY J-knapsonde: er en lille gastrostomisonde, der ligger i hudniveau, og som ligger i GA, da den skal føres ned i jejunum eller duodenum. Gives til patienter med øget risiko for aspiration, refluks og/eller opkastning. Har kun en port med til indgift direkte til tyndtarmen (Jejunum). Se www.mic-key.dk

Beskrivelse

Præoperativt

 • • Kontaktlæge informerer patienten/familien om gastrostomi sonden og udleverer pjece fra pdfcenter.dk (Anlæggelse af gastrostomisonde).

 • • Diætist (som regel Randi) er blevet orienteret via koordinerende sekretær forud for indlæggelse, og har udarbejdet en ernæringsplan herfor. Hvis dette ikke er tilfældet, ring til diætisten.

 • • Narkosetilsyn laves samme dag, som patienten er i NPT team og accepterer anlæggelse af sonden. Narkosetilsyn foregår på 3. etage på Sygehus Nord.

 • • Blodprøver ordineres på indikation af kontaktlæge.

 • • Orientere forældre om fasteregler Fasteregler for børn der skal bedøves

 • • Hvorvidt patienten skal have sin morgenmedicin aftales med en læge

 • • Familien skal møde på Aalborg Sygehus Nord, 3. sal kl. 7.30 og de skal melde deres ankomst i den telefon der hænger på etagen. Man kan aftale med sin kontaktlæge om der ønskes indlæggelse på børneafdelingen dagen før operation eller om man møder på selve operationsdagen.

 • • Efter ca. 2 mdr. kan der anlægges en Mic-key sonde. Hvis sonden er en PEG-sonde, skal den skiftes til Mic-Key sonde i GA. Er sonden en Flocare åben gastrostomi-sonde kan den skiftes uden GA til en Mic-Key sonde efter 2 mdr. på dagsafsnittet (se operationsnotat fra A-kir, hvilken sonde der er anlagt).

 • • Booking:

Gynækologisk sekretær kontaktes mhp. mulighed for leje på OP. på mail laot.dk eller Tlf. 63021

Anæstesisekretær kontaktes mhp. børneanæstesiassistance på mail anastesinord.dk eller på tlf. 62913

Abdominalkirurgisk sekretær kontaktes mhp. booking af kirurg, navn og telefonnr. på kirurg skrives i Bookplan eller meldes til koordinator på anæstesien 62960

Operations dagen

 • • Armbånd – hvis patienten møder direkte på Anæstesi Nord 3. sal, varetager de dette.

 • • Måle temperatur.

 • • Finde operationstrøje til barn og forældre.

 • • Ametop på håndrygge til venflonanlæggelse – hvis familien møder direkte på Anæstesi Nord 3. sal skal patienten have plaster med herfra afdelingen, og de skal sætte plaster på en time før mødetidspunkt.

 • • Udlevering af patientpjece Sådan bruger du din gastrostomi sonde

 

Postoperativt

 • • Der kan forekomme operationssmerter de første døgn til en uge efter anlæggelsen. Vær opmærksom på om barnet har behov for smertestillende medicin.

 • • Handicappede børn bliver ofte meget spastiske, hvis de har ondt.

 • • De første dage efter operationen "sengebades" barnet.

 • • Efter 2-3 dage evt. brusebad.

 • • Efter 2 uger karbad og svømmehal, hvis der ikke er sivning fra sonden.

 • • Der er ingen restriktioner i forhold til lejring.

 

Opstart af sondemad, vand og medicin.

 • • Før brug af sonden aspireres der fra ventriklen. Evt. aspirat skal gives igen på grund af indholdet af elektrolytter.

 • • Dette skal gøres de næste par gange før et måltid, for at sikre at tarmene er ”gået” i gang.

 • • Som udgangspunkt må man tage sonden i brug efter 1 time, hvor man giver 15 ml tempereret sterilt vand som første måltid. Der kan forekomme tilfælde hvor A-kir anbefaler, at der skal gå længere tid før sonden må tages i brug. Dette fremgår af operationsnotatet, hvis barnet ikke må starte efter en time.

 • • Hvis barnet tåler de 15 ml sterilt vand må der opstartes med det samme med fuld mængde sondemad efter ernæringsplanen fra diætisten, ellers kan optrapningsskema benyttes (se bilag).

 • • Er barnet vant til at få sondeernæring fx via nasalsonde kan man starte med fuld døgnmængde.

 • • Børn der ikke er vant til at få sondemad kan på dag 1 opstartes med ½ mængde sondemad. Mængden af sondemad kan øges til fuld mængde på dag 2.

 • • Såfremt der opstår intolerance fx opkast eller diarre kan mængden reduceres til acceptabel tolerance.

 • • Hvis sonden ikke har en brugbar studs i sonden, kan en adapter (Adapter f/kobl. EnFit t/gl. Enlock system), som er brugbar til sprøjter med stor og lille studs sættes på (er i skabet på gangen med sonderemedier på døgnafsnittet etage 1 - skab 1 hylde 9).

 • • Skyl altid med 10 ml vand før og efter sondemad/medicingivning. Undlad at bruge syreholdige væsker f.eks. juice, da dette kan forårsage koagulation af madens proteiner.

  • • Hos børn under 4 måneder og immunsupprimerede patienter anvendes sterilt vand.

 • • Diætist har bestemt, hvilken sondemad der skal opstartes med. Hvis det ikke er blevet gjort, gå ud fra optrapningsplan – se bilag.

 • • Hvis der kan aspireres samme antal ml som givet ved forrige måltid skal man vente en time. Herefter tjekker man aspirat igen inden, at man giver næste portion. F.eks. hvis man har givet 50 ml sondemad ved forrige måltid og kan aspirere 25 ml, så skal der fortsat gives den fulde mængde ved pågældende måltid medmindre at barnet bliver forkvalmet.

 • • Hvis barnet ligger ned ved sondemad skal hovedgærdet være eleveret 30-45 grader eller lejres på siden.

 • • Flydende lægemidler bør tilstræbes. Hvis det ikke er muligt, opslemmes medikamentet i vand inden indgiften.

 • • Lægemidler bør aldrig gives sammen med eller blandes i ernæringen pga. risiko for stop af sonden.

 

Pleje af sonden

Nyanlagt

 • • Undgå træk i sonden. Hvis den glider ud, vil ventrikelslimhinden kunne falde tilbage, og mavesyren sive ud i bughulen.

 • • Det er vigtigt, at sonden er fikseret samme sted, ellers kan kanalen blive uhensigtsmæssig lang. Selve slangen er hæftet fast med tre klemskruer (gennemsigtige) på fikseringpladen, og disse må ikke åbnes. I teorien skulle klemmeskruerne holde slangen på plads, men i nogle tilfælde kan slangen komme til at glide frem og tilbage inden i klemskruerne. Derfor påsættes et stykke englehud-plaster over slangen op mod pladen, for at undgå at slangen kan begynde at glide frem og tilbage. (se billede)

 • • Der sidder en ”sikkerhedsklemskure” (den blå), som heller ikke må løsnes.

 • • Hvis selve fikseringspladen kommer til at dreje sig rundt, sker der ikke noget ved det. De første 14 dage må man ikke manuelt dreje fikseringspladen rundt.

 • • Sonden skal være i hudniveau og der må være 2-5 mm mellem huden og fikseringspladen.

 • • Klemskruerne må ikke åbnes de første 14 dage. Der vil kunne forekomme sivning fra punkturstedet de første dage. Der kan være påsat en duoderm plade, der kan skiftes ved gennemsivning. Sivningen vil gradvis aftage.

 • • Der renses dagligt de første 8-10 dage ved at lette kanten på fikseringspladen. Der kan anvendes gazeswabs og evt. vatpinde og sterilt isotonisk NaCl eller sterilt vand.

 • • Undgå at dække sonden for meget til under forbindinger, hvilket kan fremme granulationsvæv og infektioner.

 • • Plastret over cicatricen ved siden af punkturstedet kan fjernes dagen efter operation. Ved blebørn skal det sidde 5 dage.

 • • Der skal IKKE tjekkes vand i ballon ved de nyanlagte sonde. Det er kun dagafsnittet som starter med at tjekke vand i ballon.

Billede af en Flocare åben gastrostomisonde med forklaringer:

Billede 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komplikationer

 • • Hyppigst er rødme og væske fra huden omkring stomaet.

  • • Afvask området 2-3 gange dagligt med Hibiscrub og hold området tørt, anvend evt. en vandafvisende salve. Anvendes indtil rødme og evt. hævelse og sekretion af betændelse er ophørt. (Hibiscrub dryppes på, virker nogle minutter og vaskes derefter af med vand).

  • • Eventuelt podes fra området.

 • • Ved samtidig temperaturstigning og/eller ømhed eller, hvis væsken omkring stomaet ændrer farve eller begynder at lugte anderledes, kan det være tegn på infektion, og patienten skal tilses af en læge.

 • • I enkelte tilfælde kan der komme en abces.

 • • Hvis der kommer granulationsvæv, kan man smøre med steroidsalve.

 • • Ved ømhed eller samtidig irritation kan man bruge proctosedyl salve, som udover steroid indeholder klorhexidin og lidokain.

 • • Ved meget granulationsvæv toucheres med Lapisstift x 1-2 ugentligt, indtil stomaet ser pænt ud. Dette foretages af sygeplejersker på dagsafsnittet.

 • • Uanset behandling skal det læge ordineres.

 • • Ved vedvarende/store problemer med granulationsvæv kontaktes A-kir afd.

 

Sondemad

 • • Holdbarhed:

  • Uåbnet sondeernæring opbevares ved 5-25 grader.

  • Åbnet sondeernæring kan holde 24 timer ved stuetemperatur i lukket system. Det vil sige, når sondemaden gives via pumpe.

  • Åbnet sondeernæring kan holde 24 timer i køleskabet. Sondemad rystes inden brug.

  • Hvis der anvendes ernæringspumpe skal infusionsættet skiftes dagligt.

  • Sprøjter er til engangsbrug.

  • Ernæring udelukkende via sonde nedsætter spytsekretionen. Derfor er det vigtigt med god mundhygiejne evt. danskvand.

  • Der skal udleveres pjece til Mikey-sonde, findes i diskette i tidsskrift

 

Sondeproblemer

 • • Ved tilstopning forsøges sonden gennemskyllet med vand med forskellige størrelses sprøjter. Prøv skiftevis at trække og trykke i/på stemplet på sprøjten.

 • • Man kan forsøge at skylle med danskvand eller ananasjuice. Ananasjuice indeholder et proteinopløsende enzym. Sprøjt om muligt 5 ml ind i sonden, lad det virke ½-1 time, masser sonden og skyl efter.

 • • Hvis en nyanlagt sonde glider ud, skal børnemodtagelsen kontaktes med det samme, hurtigst muligt, da stomien kan vokse til i løbet af 2-8 timer. Læg evt. den brugte sonde i kanalen for, at den ikke lukker til.

 • • Der kan anlægges et Foley kateter nr. 14 (urinvejskateter) med 5 ml sterilt vand i ballonen eller der kan anlægges en Mic-key sonde.

 

Tilbehør og hjælpemidler

 • • Hvis der ikke tidligere er lavet grøn recept skal denne laves af stuegangsgående læge på remedier dvs. sonder, ernæringssæt, sprøjter og evt. ernæringspumpe.

 • • Der udfyldes efter det enkelte barns behov. Ordinationen er gyldig i 6 mdr. (Ordination af ernæringspræparater - grøn recept)

 • • Den grønne recept afleveres til afdelingens sekretær, som formidler til den/de aktuelle leverandører. Første gang forældrene skal bestille remedier, skal de ringe til leverandøren vedr. levering m.m.

 • • Nutricia, tlf. 7021 0709 eller nutricia.dk. På hjemmesiden kan man finde svar på grøn recept m.m. under fanen Nutricia direkte. Under samme faneblad kan man også finde svar på bestilling, sortiment m.m.

 • • Hvis barnet har behov for ernæringspumpe og den ikke kan fremskaffes fra Nutricia inden udskrivelse, kan de evt. låne en her på afdelingen (husk at udfylde udlånskvittering og tlf. nr.) ellers må sondemaden gives på sprøjte indtil ernæringspumpen er fremsendt.

 

Udskrivelse

 • • Barnet kan udskrives samme dag, hvis der ikke tilstøder nogle komplikationer og familien er tryg ved det.

 • • Ved udskrivelse skal der være booket en tid i dagsafsnittet til kontrol 14 dage senere.

 • • Hvis sonden glider ud eller hvis der kommer andre komplikationer skal familien kontakte modtagelsen. Hvis de ringer herind, skal vi melde dem i modtagelsen.

 • • Der skal medgives remedier til rensning af stomaet, remedier til sondeernæring + sondemad. Medgives til en uge.

 • • Uanset hvilken sonde der er anlagt, skal dagsafsnittet selv sørge for at indstille patienten til skift til Mic-Key G-sonde 2 mdr. efter anlæggelsen. Dette gøres ved 14 dages kontrolbesøget på dagsafsnittet. Hvis det er Mic-key GJ eller Mic-key J-sonde der skal ligges skal der tages kontakt til A-kir, da patienten skal i GA. Palliations spl. Dorte Brinkman kontaktes mhb. på at have en reserve af den pågældende størrelse Mic-key sonde til at ligge på lager på sit kontor.

 • • Udlevere Mic-Key sonde pjecen til forældrene, som findes i tidsskriftskassetten på kontoret på Døgnafsnittet for børn og unge, så forældrene er informeret om denne, når de skal have den anlagt efter 2 mdr.

 

 

Efter 14 dage – kontrol på dagsafsnittet

 

 • • Barnet skal komme til kontrol 14 dage efter anlæggelse på dagsafsnittet.

 • • Sonden kontrolleres, evt. duodermpladen fjernes, klemskruerne løsnes.

 • • Afvask med almindeligt sæbe omkring sonden.

 • • Afvask fikseringspladen og sørg for at hud og pladen er tør.

 • • Sonden løsnes fra fikseringspladen og skubbes 2-3 cm ind i maven. Sonden trækkes ”tot”, hvis det siver fra den - dette konfereres med A-kir. Dvs. at klemskruerne løses, og sonden trækkes let tilbage til der mærkes modstand. Sonden strammes og fikseres således, at ventriklen holdes tæt til bughulen, og evt. sivning fra indstiksstedet undgås. Klemskruerne lukkes.

 • • Sonden skal drejes 1 omgang om ugen for at undgå, at den ikke bevæger sig ind i ventrikelslimhinden.

 • • Hvis der er normal sårheling - renses der omkring sonden minimum 1-2 gange ugentligt. Huden skal holdes tør for at undgå irritation af huden.

 • • Sæt fikseringspladen på plads i forhold til den oprindelige placering. Hvis der er sekretion, kan man lægge et kompres under.

 • • Ved sparsom sekretion kan man evt. beskytte huden med et tyndt lag vandafvisende salve. Fx Cavilon.

 • • Vandet i ballonen skiftes ud med 5 ml. sterilt vand.

 • • Hvis der er anlagt en Flocare åben gastrostomi sonde skal barnet have en tid i dagsafsnittet 2 måneder senere for at få skiftet til en Mic-Key knap.

 • • Er der anlagt PEG-sonde skal barnet i GA for at få skiftet om til en Mic-Key knap.

 • • Der skal sendes en henvisning til anlæggelse af Mic-Key knap. Hvis barnet er set tidligere skal der ikke laves nyt anæstesitilsyn, så er det nok at der bliver lavet et papirtilsyn dvs. at anæstesien ser journal og tidligere anæstesiskema.

 

Anlæggelse af PEG/J sonde (jejunalsonde)

 • • Sonden er på Dorte Brinkmans kontor.

 • • Patienten er henvist af Neuropædiatrisk Team til anlæggelse ved A-kir af denne sonde.

 • • Anlæggelse foregår i GA.

 • • Inden brug af sonde skal der foreligge en ernæringsplan fra diætist da det sondemad der skal anvendes skal være spaltet.

 • • Se operationsnotet fra A-kir om der er bemærkninger til, hvornår sonden må tages i brug.

 • • Pleje:

 • Huden renses dagligt ved stomistedet og den udvendige del af sonden vaskes.

 • Bad kan benyttes af patienten efter ca. 14 dage, når såret er helet.

 • •  OBS SONDEN MÅ IKKE DREJES!

 

 • • Indgift:

  • • Kun kontinuerlig infusion da sonden udmunder i tarmen.

  • • Max 125 ml/t

  • • Bolus kan medføre smerter og diarre.

  • • Brug kun sondeernæring og ikke sondedrikke.

 • • Brugstid ca. 3-6 mdr.

 

Anlæggelse af MIC-KEY sonde

 • • MIC-KEY sonder findes i størrelse 12 fr-24 fr i længder fra 1 cm-5 cm.

 • • Inden anlæggelse af MIC-KEY sonden måles stomiens længde med en MIC-KEY målepind. Ved måltagning sættes målepinden 3-5 cm ind i stomien og ballonen fyldes med 5 ml vand. Træk derefter målepinden tilbage til du møder modstand. Pladen på målepinden sænkes til maveskindsniveau og aflæsning foretages. For at sikre den rigtige længde målers man først mens patienten ligger ned, og derefter mens patienten sidder op og sondelængden skal så være gennemsnittet af disse målinger.

 • • Tykkelsen af MIC-KEY sonden svarer til tykkelsen på den anlagte sonde.

 • • Målepinden fjernes og MIC-KEY sonden anlægges.

 • • Størrelsen noteres og familien orienteres om at bestille en ekstra sonde, så familien altid har en ekstra sonde hjemme, hvis der skulle opstå problemer. Familien skal orienteres om, at de selv skal medbringe den ekstra sonde til modtagelsen/afdeling, hvis sonden falder ud el. skal skiftes, idet vi ikke længere har dem på afdelingen.

 • • Aftal med familien om de har brug for at komme i afdelingen og se skift af MIC-KEY sonden den første gang.

 • • Ved brug af MIC-KEY sonder skal der altid anvendes forlængerslanger både ved ernæring og medicingivning. Der må kun anvendes originale forlængerslanger, da ventilen ellers bliver ødelagt.

 

Sådan passer du din MIC-KEY G-knapsonde

Hver dag

 • • Vask huden rundt om stomaet som en del af dit daglige toilette og sørg for at holde huden ren og tør.

 • • Drej Mic-Key knappen en omgang så den ikke ”gror fast” x 1 dgl.

 • • Mic-Key knap og forlængerslangen skal behandles som ethvert andet spiseredskab. Skyl derfor forlængerslangen og Mic-Key knappen med 10-20 ml vand før og efter hvert måltid.

 • • Fjern forlængerslangen efter hvert måltid og rengør den med varmt vand fra vandhanen og almindeligt håndopvaskemiddel. Skyl den derefter grundigt igennem med koldt vand og lad den lufttørre.

En gang om ugen

 • • Kontroller vandmængden i ballonen ved at sætte en lille sprøjte i ballonporten (BAL) og trække alt vandet ud.

 • • Fyld derpå ballonen igen med den anbefalede mængde vand fra vandhanen.

Ved Mic-Key sonde str. 12 skal der 3 ml vand i.

Ved Mic-Key sonde str. 14 skal der 5 ml. vand i.

 • • Skift forlængerslangen ud med en ny

 

Udskiftning af Mic-Key knap

 • • Byt din Mic-Key knap ud med en ny efter behov.

Mic-Key knappen har en holdbarhed på 1-8 måneder afhængigt af brug

 • • Hav altid en ekstra Mic-Key til rådighed

 

Bestilling af Mic-Key sonder og forlængerslanger

 • • Se alle Mic-Key produkter på www.mic-key.dk

 • • Ring til Mylan på tlf. 44 52 88 88 eller skriv til bestil@mylan.dk

 • • For at få tilskud til Mic-Key, skal der bruges en grøn recept fra lægen. Den grønne recept er gyldig i 6 måneder og fornyes ved kontaktlæge på børneafdelingen.

 

Se endvidere i Mic-Key brugervejledning