Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Modtagelse af patient til operation på A-OP

 

Beskrivelse

Modtagelse af patient til operation sigter først og fremmest imod, at alle retningslinjer omkring patientidentifikation og forebyggelse af forvekslingsindgreb efterkommes.

 

Præoperativt

Operationssygeplejersken sikrer sig at:

  • • Patienten er i stand til at kunne oplyse eget cpr.nr.

  • • Patienter, der ikke skønnes at kunne oplyse cpr.nr., er ifølge af pårørende eller andre med et sikkert personligt kendskab til patienten

  • • Patienten er ankommet til operationsafdelingen

 

Procedure

Patient modtages i samarbejde med kirurg og Anæstesiafdeling.

Det sikres, at der er lavet operatørsamtale, inden patienten ankommer

Patient klargøres, udspørges i henhold til kliniske vejledninger om:

 

Er der mangler i forhold til kliniske vejledninger gøres disse i orden, inden proceduren kan fortsætte.

 

Der sikres at:

  • • Læge er til stede til at gennemgå følgende punkter

  • • Medfølgende papirer f.eks. operationsindikation og labels stemmer overens med patient ID

  • • Operatør korrekt har udfyldt operationsindikation

  • • Patient fra lægelig side er oplyst om procedure og har givet informeret samtykke

  • • Oplysninger vedrørende overfølsomhed er korrekte, både ifølge patient/medfølger og medfølgende papirer

  • • Patient ikke har fysiske eller motoriske vanskeligheder, protese og eller handicap, der skal tages specielle hensyn til under proceduren. Hvis dette er tilfældet, aftales foranstaltning med patient og eventuel anæstesiafdeling

  • • Anæstesiafdeling eventuelt er klar og indforstået med, at proceduren på patienten påbegyndes

Nu kan indledning til proceduren påbegyndes.

 

Eventuelt

Aftal strategi om videre operationsforløb med Anæstesiafdeling.