Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Dagkirurgisk operationsforløb

Alle procedurer foregår i et tæt samarbejde mellem involverede samarbejdspartnere.

Præoperativt

Forberedelse af patienten

 1. 1. Patienten er omklædt til skjorte, undertøj, strømper og hue

   • • Der er anlagt venflon + 1000 ml Natriumklorid, mest hensigtsmæssigt i venstre hånd

   • • Præmedicin efter ordination

   • • Nogle patienter fra sengeafsnittene opereres i dagkirurgisk regi. Disse patienter hentes af en portør. Teamlederen er altid bekendt med hvilken portør, der er tilknyttet dagkirurgisk område

   • • Anæstesisygeplejersken er orienteret om hvilken anæstesilæge, der er tilknyttet dagkirurgisk område

 1. 2. Anæstesisygeplejersken henter patienten

   • • Medbringer varme tæpper

   • • Tager patientens journal med fra opvågningsstuen

   • • Følger patienten ind på operationsstuen

Personale fra dagkirurgisk regi kører patientens seng ud på gangen foran operationsstuen. Sengen er påsat bogstav svarende til operationsstuen.

Anæstesisygeplejersken på gangen sørger for at køre varmeskabet og mikroovnen frem. Lægger varmepuder i patientens seng og sørger for opfyldning af tæpper.

Anæstesi – og operationspersonalets rolle ved modtagelse og lejring af patienten

   • • Patientens journal er fundet frem i EPJ (OP)

   • • Lejet er redt op (OP)

   • • Brug eventuelt skammel/trappe til at komme op på lejet og ved spinalanæstesi

   • • Operationspersonalet hjælper patienten til rette på lejet, retter skjorte, trusser og eventuelt lagen. Patienten får tæppe og lårstrop på. Eventuelt knæpølle

   • • Anæstesisygeplejersken sørger for lejring af patientens hoved på hovedgærdet til hensigtsmæssig håndtering af frie luftveje og intubation. Det kan eventuelt være nødvendigt at flytte patienten efterfølgende af hensyn til det kirurgiske indgreb

   • • Rekvirer portørhjælp ved anlæggelse af spinalanæstesi

Forberedelse til anæstesi

Patienten monitoreres efter afdelingens sædvanlige retningslinjer.

Anæstesiindledning ved 2 anæstesiuddannede personer.

Anæstesisygeplejersken der hjælper i dagkirurgisk regi kontaktes på 42327.

Ro på stuen under indledning og afslutning, (anæstesisygeplejersken siger til, når ro ønskes).

Patientidentifikation og forebyggelse af forvekslingsindgreb

Der udføres patientidentifikation og der forebygges mod forvekslingsindgreb.

Anæstesi

Efter ordination.

Postoperativt

Patienten vækkes.

Operationspersonalet henter sengen og fjerner armbordet.

Patienten hjælpes i seng eventuelt ved brug af Easyslide. Ved brug af ”store” senge kaldes en portør, både til at hente seng og til patientforflytning.

Husk nasal ilt og Rubens ballon samt SpO2-overvågning, hvis patienter køres på opvågningen på plan 2.

Anæstesisygeplejersken melder patienter fra sengeafsnit, der bedøves i dagkirurgisk regi (hvide senge) til dagkirurgisk opvågning 10 minutter før ankomst.

Print anæstesijournal til rette opvågningsafsnit.

Transport og aflevering

Patienten køres retur til dagkirurgisk opvågning af anæstesisygeplejerske + 1 fra operationsafsnittet.

Ved aflevering af patient til opvågningspersonalet afgives diskret fyldestgørende rapport til sygeplejerske/studerende. I nogle situationer vil det være hensigtsmæssigt at afgive rapporten ved skrivebordet. (Vær opmærksom på at medpatienter kan høre alt, hvad der bliver sagt).

Oprydning og rengøring

Begynd først når patienten har forladt stuen. Medhjælperen kontaktes på 42329.