Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Modermælk – forbytning

Forbytning af udmalket modermælk

Se også:

HIV - Behandling og undersøgelsesprogram for nyfødte børn af HIV-positive mødre.

Patientgruppe

Nyfødte mature og præmature børn indlagt på neonatalafdelingen samt spædbørn indlagt på børneafdelingen.

Formål

At beskrive håndtering af situationer, hvor udmalket modermælk ved en fejl er blevet givet til et andet barn end tilsigtet.

Baggrund

Forbytning af modermælk forekommer – om end sjældent.

Forbytningen sker oftest, når mælk tages ud af køleskab før anvendelse. Specielt human immundefektvirus (HIV), og hepatitis B kan smitte via modermælk. Ved forbytning er der således en teoretisk mulighed for at overføre smitte til et andet barn. I Danmark tilbydes gravide rutinemæssigt screening for HIV, hepatitis B og syfilis, og kun ganske få gravide benytter sig ikke af tilbuddet.

Praktisk håndtering

Ved forbytning tjekkes screeningsstatus på den mor, mælken er givet fra. Er denne negativ gøres ikke yderligere.

Der skal indhentes samtykke fra kvinden.

  • • Hvis samtykke gives: journal rekvireres. I svangerskabsjournalen (side 2) er screeningsresultatet afkrydset (undersøgelsen foregår via egen læge).
    Evt. kan resultatet ses i LABKA

  • • Hvis samtykke ikke gives: På recipienten (barnet) tages (efter samtykke fra dets forældre) Human immundefektvirus antistof (HIVAb), Hepatitis B surface antigen (HBsAg), Hepatitis B core antistof (HBcAb).
    Der planlægges ambulant opfølgningsforløb (blodprøve) inden udskrivelsen.

Hvis mælken kommer fra en mor i risikogruppe, skal der overvejes undersøgelse for tuberkulose.

Alle forbytninger indberettes som utilsigtede hændelser (UTH) og noteres i journalen.

Forebyggelse

At udmalket mælk skal mærkes tydeligt:

  • • Efter udmalkning mærkes engangsflasken med barnets label (navn + CPR-nummer) Dato og tidspunkt for udmalkningen påføres inden mælken stilles i køleskabet og flaskenummer skrives på.

  • • Ved ophældning til anden engangsflaske eller sprøjte, mærkes denne med ”Mælkelabel” (Barnets navn og cpr-nummer), samt dato og tidspunkt for omhældningen.

  • • Inden barnet får mælken tjekkes at flaskens label stemmer overens med barnets armbånd (navn og CPR-nummer).