Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Muskelbiopsi

 

Beskrivelse

Muskelbiopsi er praktisk anvendelig til diagnosticering af forskellige muskel-, nerve-, -bindevævslidelser m.m.
 

Metode

Biopsien skal som hovedregel ALTID være en ultralydsvejledt nålebiopsi.

Patienterne henvises til røntgenafdelingens ultralydsafsnit mhp. ultralydsvejledt nålebiopsi.

Den ultralydsvejledte nålebiopsi udmærker sig ved at være et langt mindre kirurgisk traume. I langt de fleste tilfælde kan man få brugbare biopsier, og under alle omstændigheder kan man langt oftere få biopsier fra patologiske områder i musklen.

I helt specielle tilfælde, hvor man har forsøgt ultralydsvejledt nålebiopsi, og specifikt anmoder om en åben kirurgisk biopsi kontaktes Patologisk Institut via sekretær Lisbeth Andersen, lokal 65328, med henblik på at aftale tid og sted. Såfremt det overhovedet er muligt, vil en læge fra Patologisk Institut komme til stede på operationsgangen på Ortopædkirurgisk Afdeling, afsnit Syd, og overtage det friskt udtagne materiale.

Proceduren for åben biopsi er i øvrigt som følger: Der må kun anvendes lokal anæstesi uden vasokonstriktor (Adrenalin) og der anlægges kun i hud og subcutis. Hudsnittet bør være 4-6 cm langt, muskelfascien incideres tilsvarende. Når man udtager selve muskelbiopsien, må det muskelvæv, som skal sendes til mikroskopi, ikke berøres med instrumenter, da selv små traumer giver udtalte artificielle forandringer. Med kniv eller saks gennemskæres et bundt af muskelfibre med en diameter på ca. 1 cm på tværs af fiberretningen, hvorefter man ved forsigtig dissektion af perimysiet isolerer bundtet i fiberretningen mindst 2 cm=s længde og overskærer dette. Såfremt en læge fra Patologisk Institut ikke kan komme tilstede på operationsstuen, lægges biopsien straks i fysiologisk saltvand, og tidspunktet for udtagningen noteres på glasset, hvorefter prøven straks sendes til Patologisk Institut. Prøven skal være Patologisk Institut i hænde senest 1 time efter udtagelsen.

Hvis prøven sendes fra operationsgangen efter kl. 14.00 kræver det speciel aftale med Patologisk Institut.
 

Forventet svar

Endeligt svar kan forventes efter ca. 6 uger.

Foreløbigt telefonsvar med henblik på be- eller afkræftelse af diagnosen myositis kan opnås efter 2-3 dage efter modtagelsen på Patologisk Institut. Såfremt et sådant akut svar ønskes skal dette anføres på rekvisitionen.
 

Referencer

Laboratorievejledningen, de grå sider.