Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Patientidentifikation på Patienthotellet

 

Overordnet:

Enhver sundhedsperson, der udfører en patientrettet procedure, er selvstændigt ansvarlig for korrekt identifikation. Korrekt og sikker patientidentifikation er både for - efternavn og cpr.nr.

Beskrivelse

 1. 1. Alle patienter såvel indlagte som ambulante på Patienthotellet skal bære patientidentifikationsarmbånd.

 • • Patientens stamafdeling skal identificere patienten ved initial modtagelse og påsætte patientidentifikationsarmbånd. Patienten bærer dette armbånd under hele indlæggelsen, også hvis patienten skal bo Patienthotellet.

 • • Kommer patienten til overnatning på Patienthotellet direkte fra eget hjem, printer hotelsygeplejersken labels med patientens data ud.

 1. 2. Ved modtagelse af en patient, som allerede bærer armbånd, kontrolleres armbåndets ordlyd ved, at patienten oplyser sit navn og cpr.nr.

 2. 3. Ved modtagelse af en patient, der ikke bærer armbånd foretages initial identifikation.

Følgende remedier skal bruges: 1 patientarmbånd, en label med patientens data på.

 • • Udskriv et patientlabelsark med patientens navn og cpr.nr. Se vejledning til udskrivning af labels sidst i instruksen.

 • • Kontroller patientens identitet ved at patienten oplyser cpr.nr samt for - og efternavn.

 • • Label placeres i identifikationsarmbåndet.

 • • Anbring identifikationsarmbåndet på patienten.

 • • Dokumentation for udført patientidentifikation noteres i CSC

 • • Hvis identifikationsarmbåndet fjernes eller går i stykker gentages proceduren.

 • • Identifikationsarmbåndet forbliver på patienten, hvis denne overflyttes til anden afdeling, hvor patienten får et nyt armbånd på.

 • • Identifikationsarmbåndet fjernes ved udskrivelse fra Patienthotellet.

 1. 4. De fleste patienter på Patienthotellet bliver registreret som værende ambulante, men skal alligevel have et armbånd på.

 2. 5. Patienter, som kommer for at hvile mellem to strålebehandlinger behøver ikke at have et id-armbånd på.

 

Udskrivning af labels:

Printer i receptionen:

Læg labelsark i printeren med labels nedad og de store frem mod skuffens åbning

 

Printer i kopirum

Læg labelsark i øverste papirskuffe med labels opad og de store væk fra skuffens åbning

 

Ved indlagte patienter:

 1. 1. Åbn hovedmenuen i patientsystemet (PAS)

 2. 2. Funktion: IN, INL – Enter

 3. 3. Indtast patientens CPR nr. – Enter

 4. 4. Vælg evt. aktuelle indlæggelse (ref. nr.) – Enter

 5. 5. Nederst på siden skrives 1 på stregen efter Etiket – Enter

 

Ved ambulante patienter:

 1. 1. Åbn hovedmenuen i patientsystemet (PAS)

 2. 2. Funktion: AM, INS – Enter

 3. 3. Indtast patientens CPR nr. – Enter

 4. 4. vælg den aktuelle kontakt og skriv nummeret på linjen - enter

 5. 5. Skriv 1 ud for etiket på siden - enter

 

 

Definition af begreber

Sundhedsperson: Sygeplejerske, jordemoder, sekretær.

CSC: Clinical Suite: elektronisk patientjournal

Formål

Retningslinjen skal medvirke til at sikre, at alle patienter identificeres korrekt og forhindre at der sker forveksling med andre patienter.

 

Referencer

Administrativ retningslinie: ”Patientidentifikation på sygehuse og i sektorer i Region Nordjylland.”