Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Patientidentifikation på Patienthotellet

 

Overordnet:

Enhver sundhedsperson, der udfører en patientrettet procedure, er selvstændigt ansvarlig for korrekt identifikation.

Korrekt og sikker patientidentifikation er både for - efternavn og cpr.nr.


Beskrivelse

 1. 1. Alle patienter såvel indlagte som ambulante på Patienthotellet skal bære patientidentifikationsarmbånd.

 • • Patientens stamafdeling skal identificere patienten ved initial modtagelse og påsætte

patientidentifikationsarmbånd. Patienten bærer dette armbånd under hele indlæggelsen, også hvis patienten skal bo Patienthotellet.

 • • Kommer patienten til overnatning på Patienthotellet direkte fra eget hjem, printer hotelsygeplejersken labels med patientens data ud.

 1. 2. Ved modtagelse af en patient, som allerede bærer armbånd, kontrolleres armbåndets ordlyd ved, at patienten oplyser sit navn og cpr.nr.

 2. 3. Ved modtagelse af en patient, der ikke bærer armbånd foretages initial identifikation.

Følgende remedier skal bruges: 1 patientarmbånd, en label med patientens data på.

 • • Udskriv et patientlabelsark med patientens navn og cpr.nr.

 • • Kontroller patientens identitet ved at patienten oplyser cpr.nr samt for - og efternavn.

 • • Label placeres i identifikationsarmbåndet.

 • • Anbring identifikationsarmbåndet på patienten.

 • • Dokumentation for udført patientidentifikation noteres i EPJ

 • • Hvis identifikationsarmbåndet fjernes eller går i stykker gentages proceduren.

 • • Identifikationsarmbåndet forbliver på patienten, hvis denne overflyttes til anden afdeling, hvor patienten får et nyt armbånd på.

 • • Identifikationsarmbåndet fjernes ved udskrivelse fra Patienthotellet.

 1. 4. De fleste patienter på Patienthotellet bliver registreret som værende ambulante, men skal alligevel have et armbånd på.

 2. 5. Patienter, som kommer for at hvile mellem to strålebehandlinger behøver ikke at have et id-armbånd på.

 

Sundhedsperson: Sygeplejerske, jordemoder, sekretær.

EPJ: Den elektroniske patientjournal

Formål

Retningslinjen skal medvirke til at sikre, at alle patienter identificeres korrekt og forhindre, at der sker forveksling med andre patienter.

Referencer

Administrativ retningslinie: ”Patientidentifikation på sygehuse og i sektorer i Region Nordjylland.”