Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Pausering af blodfortyndende medicin ved urologiske procedurer

Beskrivelse

Instruksen omhandler tromboseprofylakse til pt., som skal til operation i Urologisk Afdeling.

Tromboserisikoen afhænger af pt.-afhængige faktorer og operationstype, samt om der er tale om planlagt eller akut kirurgi

 

Som udgangspunkt anvendes Dansk Selskab for Trombose og Hæmastase’s applikation https://dsth.dk/bridging2018/index.html

 

Ved patienter med hjertestent eller patienter med nylig tromboembolisk event kontaktes kardiologisk bagvagt.

 

Nedenfor findes oversigt over diverse urologisk indgreb samt forventet blødningsrisiko ved diverse indgreb.

 

Lav blødningsrisiko ved indgrebet

Trus med biopsi

JJ-kateter skift/anlæggelse/fjernelse

URS

RIRS

P-dialyse kateter anlæggelse/replacering

Incision af absces

Skrotal kirurgi (hydrocele, spermatocele, biopsi fra testes, orkiectomi, epididymektomi, vasectomi, refertilisering)

Penis kirurgi (krummerik, biopsi, circumsicio, frenulum breve)

Botox i blæren

 

Intermediær blødningsrisiko ved indgrebet

TUR-V

Cystoskopi med biopsi

TUR-P

TUI-P/Sachses

ESWL

 

Høj risiko ved indgrebet

PNL

Prostatektomi

Cystektomi

Nefrektomi

Nefroureterectomi

Lap. Anderson Hynes

Lap. Glandelstagning

Lap. Varicocele

Ad modem Freyer

Åben abdominal kirurgi

 

For vejledning angående pausering af blodfortyndende i forbindelse med diverse radiologiske procedurer (f.eks. anlæggelse af suprapubisk kateter samt nefrostomikateter) henvises til særskilt PRI dokument (https://pri.rn.dk/Sider/21721.aspx)

 

Alle patienter får som standard postoperativt 4500 IE innohep 6. timer postoperativt, med mindre DSTH bridging guidelinies giver anledning til andet.

 

Målgruppe – modtagelse

Patienter der skal igennem en urologisk procedure

Referencer

DSTH