Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sikkerhed under transport

 

Problemstilling

Organisationens transportmidler skal være hensigtsmæssigt indrettet, så transporter kan afvikles sikkert for patienten, pårørende og personale.

 

Målgruppe – modtagelse

Alle ledere og medarbejdere med ansvar for patienttransport.

 

Definition af begreber

Præhospitale køretøjer: Ambulancer, akutbiler, paramedicinerbiler, akutlægebiler og kørsel D-biler.

 

Formål

At sikre, at:

  • • Transportmidlernes indretning tager hensyn til patientens, pårørendes og personalets beho for sikker transport.

  • • Risikoen for personskader og utilsigtede hændelser under transporten er minimal.

  • • Udrustning og medicinsk udstyr er hensigtsmæssigt placeret og forsvarligt fastgjort.

 

Beskrivelse

Region Nordjylland har indgået kontrakt med Falck Danmark A/S om varetagelse af ambulancetjeneste i regionen. I henhold til kontrakten er det Falck, som er ansvarlig for at sikre, at de præhospitale køretøjer, der anvendes i Region Nordjylland lever op til de sikkerhedsmæssige krav, der indgår i standard 1.8.2 Sikkerhed under transport i Den Danske Kvalitetsmodel.

 

Kvalitetsovervågning

Jf. retningslinjen Rapportering og opfølgning på utilsigtede hændelser foretages en klassificering af rapportering af utilsigtede hændelser – bl.a. inden for kategorien ’Sikkerhed under transport’. Rapporterede utilsigtede hændelser inden for denne kategori vurderes minimum én gang årligt i Kvalitetsudvalget.

Referencer

Standard nr. 1.8.2, Den Danske Kvalitetsmodel. Akkrediteringsstandarder for det præhospitale område, 2. version.