Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hæmaturi – valg af kateter, pleje og behandling

 

Beskrivelse

Denne retningslinje beskriver, hvordan graden af makroskopisk hæmaturi ved en patient vurderes, samt valg af transuretralt blærekateter og interventioner, der er forbundet med hæmaturigraden. Netop hæmaturigraden er afgørende for om patienten har en indlæggelseskrævende hæmaturi, eller om patienten skal komme ambulant i et pakkeforløb. Hvorvidt patienten henvises i et pakkeforløb beror på lægens vurdering.

Hæmaturigrader

Ud fra nedenstående tabel kan graden af hæmaturi vurderes. Hæmaturigraderne skal forstås som en ”kurve”, hvor toppen af kurven er grad 3 og 4, hvilket kræver akut indlæggelse, mens grad 1, 2, 5 og 6 ikke nødvendigvis kræver akut behandling.

 

Hæmaturi grad

Beskrivelse

Grad 1

Billede 3

Let blodig gennemsigtig urin

Grad 2

Billede 1

 

Gennemsigtig blodig urin med koagler

Grad 3

Billede 4

 

Frisk blodig uigennemsigtig urin

Grad 4

Billede 5

 

Massivt friskblodig urin med geleagtig sammenklumpning

Grad 5

Billede 6

 

Massivt gammelblodig urin med koagler

Grad 6

Billede 7

 

Gammelblodig urin

Tabel 1.

Hvordan interveneres ved hæmaturi

I nedenstående tabel skitseres, hvilken type transuretralt blærekateter, interventioner og ordinationer der er nødvendige ift. den enkelte hæmaturigrad.

 

Hæmaturigrad

Væskeordination og diuresemåling

Valg af transuretralt blærekateter og funktion

Øvrige interventioner og ordinationer

Grad 1

 • • Patientens væskeindtag skal være svarende til 30 ml/kg, dog mindst 1500 ml/døgn

 • • Evt. væskeskema afhængig af patientens almene tilstand.

 • • Måling af diurese

 • • Silikonekateter ch 16-18, hvis patienten ikke har sufficient diurese

 • • Observation af kateterfunktion

 • • Observér placering af kateter og urinpose (placeres under blæreniveau)

 • • Fri mobilisering

 • • Kræver ikke indlæggelse

 

Grad 2

 • • Patientens væskeindtag skal være svarende til 30 ml/kg, dog mindst 1500 ml/døgn

 • • Infusion natriumklorid 9 mg/ml efter ordination

 • • Væskeskema og diuresemåling

 • • Silikone kateter ch 18, eller Simplastik kateter ch 20, hvis patienten ikke har sufficient diurese

 • • Observation af kateterfunktion

 • • Urinposen placeres under blæreniveau

 • • Ved nedsat kateterfunktion skylles katetret efter standard

 • • Patienten må gå roligt rundt

 • • Læge informeres

 • • Kræver ikke nødvendigvis indlæggelse

 

Grad 3

 • • Mindst 3 liter væske/døgn – afhængig af patientens aktuelle og almene tilstand

 • • Infusion natriumklorid 9 mg/ml eller Ringer-acetat efter ordination

 • • Væske- og diuresemåling

 • • Simplastik kateter ch 20-22

 • • Hyppig observation af kateterfunktion og placering af urinpose

 • • Katetret skylles ved behov

 • • Indlæggelse påkrævet

 • • Evt. faste

 • • Evt. ”Blandys sløjfe”

 • • Patienten bør holde sig i ro – Må sidde og ligge, samt toilet-tilladelse

 • • Læge informeres

 • • TOKS

 • • Blodprøver: hb, væsketal, evt. BAC-test

Grad 4

 • • Mindst 3 liter væske/døgn – afhængig af patientens aktuelle og almene tilstand

 • • Infusion natriumklorid 9 mg/ml eller Ringer-acetat efter ordination

 • • Væske- og diuresemåling

 • • Simplastik kateter ch 22-24 med op til 40 ml i ballon

 • • Hyppig observation af kateterfunktion og placering af urinpose under blæreniveau

 • • Hyppig skylning af kateter for at sikre funktion af katetret

 • • Hyppig observation af graden af blærekramper

 • • Urinposen tømme ved 500 ml, da fuld pose kan stoppe flow i slangen

 • • Ved mistanke om tamponade kan der evt. anlægges simplastik 3-vejskateter til kontinuerligt skyl, da dette kan mindske smerter. Trods kontinuerligt skyl kan manuel skylning af kateter IKKE undlades

 • • Indlæggelse påkrævet

 • • Faste

 • • Evt. ”Blandys sløjfe”

 • • Evt. Sup. MAP

 • • Sengeliggende med toilettilladelse

 • • Læge informeres

 • • TOKS efter ordination og behov

 • • Kontrol af blodprøver efter ordination

 • • Stillingtagen til behov for blodtransfusion

 • • Stillingtagen til behov for cystoskopi med elkoagulation

Grad 5

 • • Mindst 3 liter væske/døgn afhængig af patientens almene tilstand

 • • Infusion natruimklorid 9 mg/ml eller Ringer-acetat efter ordination

 • • Væske- og diuresemåling

 

 • • Simplastik kateter ch 20-22

 • • Hyppig observation af kateterfunktion og placering af urinpose

 • • Katetret skylles ved behov

 

 • • Patienten må gå roligt rundt

 • • TOKS efter behov

 • • Blodprøver efter ordination

 • • Behov for blodtransfusion?

 • • Behov for cystoskopi med evakuering af koagel vurderes

Grad 6

 • • Væskeindtag svarende til 30 ml/kg, dog mindst 1500 ml/døgn

 • • Diuresemåling og evt. væskeskema

 • • Silikonekateter ch 16-18, hvis patienten ikke har sufficient diurese

 • • Observation af kateterfunktion

 • • Observer placering af kateter og urinpose.

 • • Katetret skylles ved behov

 • • Patienten må gå roligt rundt

Tabel 2.

Behandling af hæmaturi med transuretralt blærekateter

 

For anlæggelse og fiksering af transuretralt blærekateter se https://pri.rn.dk/Sider/18926.aspx

 

Skylning af transuretralt blærekateter

Det er nødvendigt at skylle et transuretralt blærekateter ved hæmaturi med koagler, da koaglerne vil farve urinen, hvorved det kan være vanskeligt at vurdere den reelle hæmaturigrad. Videre vil patienten typisk få blærekramper, hvis der er mange koagler i blæren, eller hvis det transuretrale blærekateter er stoppet til. Instruks for blæreskylning se https://pri.rn.dk/Sider/8250.aspx

Blærekramper viser sig ved en pludselig indsættende smerter i blæren, urinafgang langs kateteret og afføringstrang. En effektiv behandling er at skylle katetret, således at alle koagler om muligt skylles ud. Det kan være en fordel at bruge opvarmet Natriumklorid 9%, da blæren kan reagere med yderligere blærekramper ved skylning med stuetempereret Natriumklorid.

Hvis patienten er meget generet af blærekramper, kan der gives sup. eller tbl. MAP (Morfinhydroclorid 10 mg, Atropinsulfattrituration 10% DD 64 mg, Papaverinhydroclorid 40 mg). Det kan være en fordel at give sup. MAP forud for skylning, idet blærekramper vanskeliggør blæreskylningen, og det er smertefuldt for patienten.

 

Kateterstørrelse og dokumentation

Kateteranlæggelsen, kateterstørrelse og ballon indhold dokumenteres i Clinical Suite under invasive/noninvasive adgange:

Billede 2

Under indlæggelsen vurderes det dagligt om der fortsat er indikation for den ordinerede urinvejsdrængage. Katetret, både simplastik kateter og silikone kateter, skal seponeres så snart indikation for katetret ikke længere er til stede. Hvis patienten udskrives eller hjemsendes efter ambulant konsultation, skal der foreligge plan for pleje, hygiejne og observationer af ex glans, forhuden og lejring af kateter, samt seponering af kateteret typisk ved klar eller opklarende gammelblodig urin. Den afdeling, hvorpå patienten har fået anlagt katetret, er ansvarlig for, at patienten har poser mm. indtil patienten modtages til udredning i Urologisk afdeling.

Ballon indhold

Er blødning fra prostata årsagen til hæmaturi og dette behandles med et simplastik kateter kan det være en fordel at fylde ballonen op til ca. 40 ml 10% glycerinopløsning. En ballon med 40 ml 10% glycerinopløsning vil komprimere på prostata og derved danne hæmostase. Ved behov for yderligere pres på prostata, da anvendes ”Blandys sløjfe”. ”Blandys sløjfe” anlægges ved at katetret trækkes ”tot”, imens der vikles et stykke gaze rundt om katetret helt nede ved glans penis og bindes en sløjfe. Katetret slippes, og katetrets ballon og gazesløjfen komprimerer på glans og danner hæmostase. ”Blandys sløjfe” SKAL seponeres efter 2 timer.

 

Simplastik kateter

Et simplastik kateter er et stort og stift transuretralt blærekateter med tiemann spids, hvor ballonen kan fyldes med op til 75 ml. Det anbefales dog ikke at fylde mere end max 40 ml i ballonen. Katetret har store huller i spidsen således, at koagler kan skylles/aspireres ud. Så snart hæmaturien aftager, tømmes glycerinopløsning ud af ballonen. Det anbefales at der er minimum 8 ml 10 % glycerinopløsning tilbage i ballonen. Patienten må IKKE udskrives med et simplastik kateter, da risikoen for decubitus på glanspenis, på labia eller på lukkemusklen i blæren er højere end ved et silikone kateter. Ligeledes er mængden af blærekramper langt højere end ved et silikonekateter.

 

På nedenstående billede ses et simplastik kateter ch. 20 med 40 ml i ballonen.

cid:EBB9BC92-E35D-4F1A-94EA-FC966CABF02A

 

På nedenstående billede ses et 3-vejssimplastik kateter, som anvendes ved kontinuerligt skyl. Der kobles et specielt egnet infusionssæt med 3 liter natriumklorid 9% på katetret. Infusionen løber med en passende hastighed, som vurderes individuel, således at katetret holdes åbent og ikke stopper til.

 

Billede 9

Definition af begreber

Makroskopisk hæmaturi: Synligt blod i urinen

Målgruppe – modtagelse

Sundhedsfagligt personale der er i kontakt med patienter, der har hæmaturi.

Formål

At patienten med hæmaturi sikres en sufficient blæredrænage.

At patienten føler sig velinformeret og tryg ved den drænageform, og kan give udtryk for tilstoppet kateter.

At sundhedsprofessionelle kan vurdere graden af hæmaturi og intervenere hensigtsmæssigt.

At de hygiejniske retningslinjer følges og overholdes

Referencer

Urinvejsdrænage

Fremgangsmåde ved urinvejskateter

Hæmaturi – akut behandling

Blæreskylning

Nationale infektionshygiejniske retningslinjer, SSI

Nationale kliniske retningslinier for behandling af blæretumorer i Danmark. Dansk BlæreCancer Gruppe. http://www.skejby.net/DaBlaCa-web/DaBlaCaWEB.htm

Catheterisation Indwelling catheters in adults – Urethral and Suprapubic. EAUN. https://nurses.uroweb.org/guideline/catheterisation-indwelling-catheters-in-adults-urethral-and-suprapubic/

http://www.dsr.dk/Sygeplejersken/Sider/SY-2007-10-52-1-Klinisk_observation.aspx

http://www.dsr.dk/Sygeplejersken/Sider/SY-2003-36-20-1-Sygepleje.aspx

Jensen H. & Pedersen B. 2017. Sygepleje til patienter med kirurgiske lidelser i urinvejene. I:

Sygeplejebogen 3. Kompleks sygepleje. Red. Hjortsø M., Malling C. København Gads Forlags. 86-106