Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

K-1 Vitamin


Anbefaling

Det anbefales, at alle nyfødt får profylaktisk injektion med K-vitamin 1mg i.m lige efter fødslen.

 

Baggrund

Nyfødte har en øget blødningstendens som følge af fysiologisk K-vitamin-mangel. Der findes forskellige typer af blødningssygdom hos nyfødte, både en tidlig form indenfor den første uge og en senere form. Der kan være blødning fra mave-/tarmsystemet og navlestedet, men også hjerneblødning kan ses, som følge af K-vitaminmangel. Det er vist i talrige studier, at profylaktisk K-vitamin kan reducere blødningsrisikoen blandt nyfødte. Det har derfor været Sundstyrelses anbefaling rutinemæssigt at tilbyde K-vitamin til nyfødte i Danmark igennem mere end 40 år. Der har tidligere været særlig fokus på præmature og børn født ved instrumentel forløsning, men i dag anbefales profylaktisk K-vitamin til alle nyfødte.

 

Administration af K-vitamin til nyfødte

Der har været debat omkring administrationsformen af K-vitamin, idet K-vitamin kan gives enten som injektion i.m eller peroralt. Der er fuld effekt efter en enkelt i.m injektion lige efter fødslen, hvorimod den perorale behandling skal gives ugentligt i 2- 3 måneder efter fødslen for fuld effekt. Der er ikke set alvorlige bivirkninger efter i.m injektion, og der findes ikke K-vitamin til peroral behandling i Danmark. Derfor anbefales, at K-vitamin administreres som injektion i.m.

 

Praktisk

K-vitamin administreres som Phytomenadion10 mg/ml (Konakion Novum). Der gives 1 mg svarende til 0.1 ml i.m.

Injektionen gives af jordemoderen lige efter fødslen.

 

 

Referencer

K-vitamin til nyfødte Retningslinjer fra SST år 2000.

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2000/K-vitamin/Meddelelse-af-23-maj-2000-om-aendrede-retningslinier-vedr-anvendelse-af-K-vitamin.ashx?la=da&hash=39B4BBB86DF859D211A2F949B1100AC7FB2AABD8

 

K-vitamin til nyfødte – stadig et dilemma fra SST år 2000

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2000/K-vitamin/K-vitamin-til-nyfoedte-_-fortsat-et-dilemma.ashx?la=da&hash=67CEA6B3BDA7DC2E6623C488CAC0B04A77CBC571

 

Puckett RM, Offringa M. Prophylactic vitamin K for vitamin K deficiency bleeding in neonates. Cochrane Database Syst Rev 2000;(4):CD002776.

https://www.cochrane.org/CD002776/NEONATAL_prophylactic-vitamin-k-for-vitamin-k-deficiency-bleeding-in-neonates