Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Farsø, afhentning af blodprodukter

Aalborg Universitetshospital

Udførlig instruks for blodprøver, opsætning og registrering ved transfusion

Se dokumentet: Blodtransfusion, gældende for Region Nordjylland

Procedure ved afhentning af blodprodukter

Fra kl. 07.00 til 15.30 på hverdage er Klinisk Biokemi bemandet. Erytrocytsuspensioner udleveres af afdelingens personale.

Fra kl. 15.30 til 07.00 på hverdage og i weekender og helligdage kan forhåndsreserverede erytrocytsuspensioner hentes af personale fra den kliniske afdeling.

Er der ikke forhåndsreserveret og patienten har en gyldig BAC-test, kontaktes vagthavende bioanalytiker på Klinisk Immunologisk Afdeling (KIA), Blodtypelaboratoriet, Aalborg, som derefter sender det ønskede antal portioner med taxa til Farsø. – se særskilt procedure på laboratoriet. Er der ikke en gyldig BAC-test, skal denne tages og sendes til KIA, Aalborg, der analyserer blodprøven og sender portioner til Farsø.

Farsø Laboratories hovednummer er 976 53060 og vagttelefon 976 53451. Når laboratoriet ikke er bemandet, kan vagthavende bioanalytiker, Blodtypelaboratoriet, KIA, Aalborg kontaktes på telefon 976 65550.

Erytrocytsuspension

Erytrocytsuspensionen hentes umiddelbart før anvendelse og medbring patientens cpr-nummer.
Som hovedregel afhentes kun én komponent ad gangen og kun til én patient.

Forhåndsreserverede blodportioner bestilles om muligt inden kl. 15.00 på hverdage.

Ved forhåndsreserverede erytrocytkomponenter anvendes nedenstående procedure:

 • • 

Find den reserverede erytrocytsuspension i blodkølerummet hylde 3 mærket ”reserveret blod”. Erytrocytsuspensionen er vedhæftet transfusionsjournal og kvitteringsseddel.

 • • 

Kontroller patientens cpr-nummer op mod kvitteringsseddel

 • • 

Kvitteringsseddel fjernes og udfyldes med dato, klokkeslæt og brugernavn.

 • • 

Den udfylde kvitteringsseddel efterlades i postkasse på bordet i rum 2181 og erytrocytsuspension og transfusionsjournal medbringes på afsnit.

 

Frisk frosset Plasma, trombocytsuspension og blodderivater

Frisk frosset plasma, trombocytsuspension og blodderivater bestilles ved Blodtypelaboratoriet, KIA, Aalborg på tlf. 976 65550.

Ved bestilling oplyses:

 • • 

Rekvirerende afsnit

 • • 

Patientens navn og cpr-nummer

 • • 

Antal komponenter

 

Frisk frosset plasma leveres optøet, hvilket tager ca. 20 minutter, derudover kommer transporttiden med taxa fra Aalborg.

Frisk frosset plasma og trombocytsuspension sendes med taxa ud til afdelingen. Taxa er instrueret i at aflevere transportkassen direkte til personalet.

Henvisning til Karakteristik af blodprodukter, hvor disse er nærmere beskrevet

Opbevaring

Blodkomponenter må under ingen omstændigheder opbevares i afdelingens eget køleskab. Blodkomponenter skal være indgivet inden for 4 timer fra afhentningstidspunktet.

Returnering

Erytrocytsuspensioner som hentes, men alligevel ikke anvendes, skal returneres til Klinisk Biokemisk Afdeling, Farsø. Hvis en Erytrocytsuspension har været uden for blodbankens blodkølerum i mere end 30 minutter, vil den blive kasseret.

Ikke anvendt frisk frosset plasma, trombocytsuspension og blodderivater returneres ligeledes til Klinisk Biokemisk Afdeling, Farsø.

Udlevering i plomberet kølekasse

Operationsafdelinger kan ved behov bestille erytrocytsuspensioner - det samme gælder i forbindelse med overflytning af patienter.

Blodkomponenterne bliver pakket i plomberet kølekasse. Derved forlænges tiden for opbevaring af erytrocytsuspensioner uden for Blodbankens køleskab. Se information om holdbarhed på kassens følgeseddel.

Nødblod

I akutte tilfælde, hvor svar på BAC-test ikke kan afventes, kan der hentes nødblod.

Procedure gældende for tidsrummet Fra kl. 15.30 til 07.00 på hverdage samt hele dagen i weekender og helligdage:

 

 • • 

I blodkølerummet findes et lager bestående af O RhD neg erytrocytsuspensioner mærket ”Nødblod”. Disse er vedhæftet transfusionsjournaler uden navn og cpr-nummer.

 

 • • 

Tag det ønskede antal nødblod

 

 • • 

På lagerlisten skrives patientens navn og cpr-nummer og udfyld gerne med dato, klokkeslæt, afdeling og brugernavn.

 

 • • 

Husk at kontakte, Blodtypelaboratoriet i Aalborg på 9766 5550, når nødblod afhentes. Hvis muligt informeres om patientens navn, cpr-nummer eller erstatnings-cpr-nummer

 

I forbindelse med transfusionsbehandling påføres den tilhørende transfusionsjournal patientens navn og cpr-nummer eller erstatnings-cpr-nummer.
Den udfyldte transfusionsjournal returneres til Klinisk Biokemi, Farsø senest 48 timer efter transfusionen.

Yderligere information kan findes i dokumentet Nødblod