Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Udvidet væskebalance

Fremgangsmåde1

Generelt1

Definition1

Formål2

Kilder2

Fremgangsmåde

 • • Væskebalance føres i Clinical Suite.

 • • I ”sygeplejehandlinger” i Clinical Suite og på cypertavle noteres ”udvidet væskebalance”.

 • • Væskeskema placeres på sengegavl (evt. væskerestriktioner el. lign påføres skema).

 • • Der måles daglig vægt.

 • • I.v.-væske føres på væskeskema (incl. i.v. A/B o. lign.). Ved patienter overflyttet fra AMA eller andre afd. overføres værdier fra medsendte væskeskemaer.

 • • Væske indtaget per os eller via sonde noteres på væskeskema.

 • • Udskillelse af urin (og evt. opkast, drænoutput og diarre) måles og føres på væskeskema (afførings- og opkastmængde kan evt. skønnes).

 • • Væskebalance opgøres én gang i døgnet af nattevagten (kl. 24-24). Det kan dog være relevant at udføre beregninger løbende (før stuegang) mhp. væskeordinationer.

Perspiratio insensibilis medregnes og korrigeres jf. temp. (se evt. pkt. ”Generelt”):

 • • ved 37o = ca. 1000 ml

 • • ved 38 o = ca. 1250 ml

 • • ved 39 o = ca. 1560 ml

Generelt

Perspiratio insensibilis – fordampning fra hud og udånding udgør i tempereret klima og under hvile forhold ca. 1000 ml. per døgn. Ved stigning i legemstemperaturen øges fordampningstabet med 25% per grad.

Hos patienter med diarre herunder korttarmspatienter kan væsketabet fra afføring være stort. Det er således vigtigt at måle(alternativt skønne) og medregne afføringsmængder i forbindelse med udvidet væskebalance.

Med afføringen udskilles normalt ca. 100 ml vand dagligt. Da dette er relativt begrænset ses der bort herfra i forbindelse med den udvidede væskebalance.

Definition

Samlet opgørelse af væskeindgift og udskillelse hos patient pr. døgn.

Indikation:

Udvidet væskebalance føres på patienter, der er i risiko for at blive dehydrerede eller overhydrerede. Det kunne eksempelvis være patienter med diarre/opkastning, højfebrile patienter, patienter med inkompenseret hjerte, nyresyge og patienter, som opstarter sondeernæring. Ketoacidosepatienter skal altid have ført udvidet væskebalance.

Udvidet væskebalance ordineres af læge.

Formål

At sikre væskebalancen.

Kilder

”Sygepleje – Teori og metode II”, Anne Vesterdal, 3. udg. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, Kbh 1997.

Diskussion omkring ”Sygepleje til patient med væskebalanceproblemer” i forb. med Temadag d. 12. feb. 2010.