Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Brugervejledning - O-MR

 

Opstart af scanner

 • • Scanner og computer tændes på PC’en. Vent til den er startet op.

 

Slukning af scanner

 • • Gå ind i Start-menuen i nederste venstre hjørne på skærmen.

 • • Vælg Shut Down.

 • • I næste vindue, vælg Shut down på listen over muligheder (man kan også vælge Log off eller Restart’e)

 

Indskrivning af patient

RIS-liste

(SKAL bruges som standard! Se nedenfor under ”manuel indskrivning”, hvis RIS-listen ikke fungerer)

 

 • • Vælg faneblad ”Setup”.

 • • Højre-klik i hvidt felt under evt. patient-navne.

 • • Vælg ”Worklist”.

 • • Vælg dato (dags dato skulle gerne være forvalgt, så man kan gå videre til næste skridt – hvis ikke, dobbeltklik på datolinien øverst på Worklisten og vælg dags dato)

 • • Tryk OK.

 • • Markér patient. Vælg ”Open study”.

 • • Klik på pilen ved ”Anatomy Examined” og vælg organ, side og retning (vertikal eller horisontal).

 • • Skriv undersøgelsesnavn under ”Study Description” (linien over accessionnummer) i følgende format: ”MR VE KNÆ”, ”MR HØ HÅNDLED” osv.

 • • Scanneren er nu klar til prøvebillede.

 • • Der kan efter behov anvendes den lille skærm på selve scanneren til centrering. Denne aktiveres i menubjælken på orange ”Tænd”-knap.

 • • Når patienten er lejret korrekt, tages scouten og dialogboksen lukkes på lille kryds i højre øverste hjørne.

 • • Åbn protokol-listen, og planlæg de aktuelle sekvenser.

 

Manuel indskrivning

(må KUN bruges i absolutte nødstilfælde, hvor RIS-listen ikke fungerer, da det giver ekstra arbejde bagefter us. med at få kædet henvisning og billeder sammen)

 

 • • Vælg faneblad ”Setup”.

 • • Højre-klik i hvidt felt under evt. patient-navne.

 • • Vælg ”New Exam”.

 • • Skriv patientens efternavn i ”Last Name”, fornavn i ”First Name” og CPR-nr i ”ID”. Vælg køn i feltet ”Sex” og patientens fødselsdag - måned og år - i feltet ”Date of Birth”. Hvis us. har et accessionnummer skal det også skrives med under ”Accession Number”.

 • • Klik på Save.

 • • Klik på pilen ved ”Anatomy Examined” og vælg organ, side og retning (vertikal eller horisontal).

 • • Skriv undersøgelsesnavn under ”Study Description” (linien over accessionnummer). Gerne i følgende format: ”MR VE KNÆ”, ”MR HØ HÅNDLED” osv.

 • • Der kan efter behov anvendes den lille skærm på selve scanneren til centrering. Denne aktiveres i menubjælken på orange ”Tænd”-knap.

 • • Scanneren er nu klar til prøvebillede.

 • • Når patienten er lejret korrekt, tages scouten og dialogboksen lukkes på lille kryds i højre øverste hjørne.

 • • Åbn protokol-listen, og planlæg de aktuelle sekvenser.

 

Ny undersøgelse på samme patient

Hvis man skal scanne 2 områder på samme patient (f.eks. begge knæ):

 

 • • Vælg pt. som normalt.

 • • Skriv undersøgelsesnavn under ”Study Description” (linien over accessionnummer).

 • • Scan første område.

 • • Markér pt. på arbejdslisten.

 • • Højreklik på pt.

 • • Vælg ”Duplicate”.

 • • Vælg derefter ny protokol (som normalt).

 • • Ret teksten i ”Study Description”.

 • • Scan andet område.

 

Følges ovenstående, bliver billederne fra hver enkelt scanning lagt i en separat folder i PACS med et brugbart undersøgelsesnavn til hver scanning.

 

Fortryd sekvens-planlægning

Hvis man midt i planlægningen af en sekvens ikke ønsker at køre den alligevel, kan man blot lukke Pre-edit-vinduet i øverste højre hjørne (DET NEDERSTE KRYDS!)

 

Akut stop af scanning

Hvis pt. f.eks. bliver dårlig eller ikke ønsker at fortsætte scanningen:

 

 • • Højreklik på scanlisten.

 • • Vælg Abort All.

 • • Aktuelle sekvens stoppes (og kan ikke bruges til noget), og efterfølgende sekvenser i kø stoppes også.

 

 

Patient-lejring

Det er vigtigt, at patienten bliver lejret behageligt og stabilt, da enhver minimal bevægelse vil have stor negativ indflydelse på billedkvaliteten. Desuden er det svært/umuligt at ligge stille i 30-45 minutter, hvis man spænder musklerne. Tilstræb altid at det relevante område ligger i scannerens isocenter!

 

Knæ: Ved slanke knæ kan en 2 cm pude være god at lægge i knæhasen, så knæet kommer til at ligge midt i scanfeltet. Fodstøtten kan med fordel drejes 5-10 grader lateralt, så tæerne peger lidt udad.

 

Fodled/fod: Brug den påmontérbare ”knæk-pude” under knæhasen. 1 eller 2 cm pude over og under foden for at stabilisere. Hvis knæspolen anvendes, er det muligvis nok med pudestøtte under læggen (uden ”knæk-puden” med næsten strakt ben).

 

Håndled/hånd: En 1 cm pude i bunden af spolen vil løfte håndleddet op midt i scanfeltet. Desuden 1 cm puder på for- og bagside af hånden, så hele området ligger stabilt. 10 cm puden under albue/overarm, så armen ikke ”hænger” frit – det er hårdt og muskelspændende, hvis den gør.

 

Albue: 10 cm pude under overarmen/skulderen. Evt. puder under håndleddet.

 

Ovenstående er ikke absolutte krav, men gode råd til en optimal lejring. Nogle patienter kan have behov for både mere eller mindre støtte for at ligge godt.

 

Alufolie lægges om ekstremiteten under spændebåndene på begge sider (knæ) eller på proximale del af ekstremitet (håndled, albue, fod/fodled), så det slutter tæt. Alufolien kan afsprittes mellem patienterne og genbruges mange gange. Hvis alufolien ligger for langt ind i scanfeltet kan den give artefakter – så er det bedre at undlade at bruge det. Placér kun alufolien, hvis den kan ligge, så den ikke er for tæt på spole og isocenter.

 

Gips/uden gips

Scaphoideum: Det er ikke nødvendigt at fjerne gipsskinne ved scaphoideumscanning. Håndleddet kan næsten altid være i spolen alligevel; skulle det undtagelsesvis ikke være muligt at placere håndleddet i spolen, kan fodledsspolen (Ankle/Foot) bruges (større diameter). Dette vil give et kvalitetstab, og parametrene bør så vidt muligt rettes til, så kvalitetsfaktor bibeholdes.

Albue: Gipsskinne fjernes! Pt. sendes til O-amb og plejepersonalet dér står for fjernelse og evt. genanlæggelse efter scanning.

 

 

Fejlmeddelelser

Det sker heldigvis ikke så tit, men der kan af og til forekomme fejlmeddelelser.
Notér gerne fejl-kode i bogen. Fjern fejlmeddelelsen ved tryk på OK, og forsøg at scanne. Ses ingen påvirkning af billederne, fortsæt scanning.

Ved vedvarende fejl kan det være en god idé at kontakte visiterende radiolog eller en mere øvet bruger, som kan komme med forslag eller alternativer.


Sende billeder til PACS-kompatibel ekstern computer
Billeder lagres automatisk i PACS efter hver enkelt sekvens. Nedenstående gælder kun manuel sending.

 • • Højreklik på patient-navn og vælg ”Send”.

 • • Klik ”Yes” i næste vindue (”Do you want to send nodes to SCP?”)

 • • Vælg PACS

 • • Tryk OK.

 

Aktivere/deaktivere automatisk PACS-lagring

 • • Åbn topmenu Tools ? Options ? Dicom

 • • Vælg faneblad “Automatic Send”

 • • Kryds/afkryds “Easyviz”

 

Rette i patientdata

 • • Gå ind i databasen.

 • • Søg efter patienten ved hjælp af efternavnet.

 • • Højreklik ved det rette navn og vælg Properties.

 • • Du kan nu rette i dialogboksen.

Man kan kun rette i en patient, hvis undersøgelsen er lukket (”Close Study”). Hvis teksten i databasen er rød, er undersøgelsen åben og skal først lukkes.

 

Kalibrering

Der kalibreres 1 gang ugentligt.

 • • Isæt Knæspole og læg vandfantom i midten (understøttet af puder).

 • • Indskriv ”patient” (Brug CPR 020202-0XX2 og efternavn og fornavn ”TEST”)

 • • Vælg anatomi: Vælg OTHER (nederst på listen mellem Calf og Wrist)

 • • Lav en scout.

 • • Kør sekvens ”S/N Test” og notér det fremkomne kalibreringstal i nyhedsbogen.

 

Kvalitetsfaktorer

Der er visse minimumskrav for at de forskellige sekvenser bliver diagnostisk brugbare. Derfor skal kvalitetsfaktoren ved alle sekvenser være minimum 80 - og gerne op mod 100. Eneste undtagelse er GE-sekvenserne (Gradient Echo), der som regel ligger omkring 50 i kvalitetsfaktor; dette er nok til at lave brugbare billeder.

 

Sekvenstyper

T1-sekvenser synliggør bedst anatomien, men ”underdriver” patologiske tilstande.

T2-sekvenser synliggør bedst patologien, men ”overdriver”.

GE T1 er bedst til brusk og menisk.

SE T1 er bedst til ligamenter og sener.

STIR-sekvenser undertrykker fedtsignal.

 

Sekvensernes standard-parametre

De øverste 2-4 parametre i serien definerer hvilken sekvenstype, der er tale om (T1, T2, GE, SE osv.)

 

De øvrige parametre er som følger:

 

TotSlices: Total Slices - Det totale antal snit i aktuelle sekvens.

 

NumAcq: Number of Acquisitions - Det antal gange, der måles på samme område i scanfeltet, før signalet laves til et billede.
Ændringer har stor betydning for Quality og Total scantid.

 

ReadingFov: Reading Field of View - Udlæsningsretning. Angiver størrelsen på billedfeltet i det ene plan.

Ændringer har betydning for Quality og Total scantid.

 

EncodingFov: Encoding Field of View - Indkodningsretning. Angiver størrelsen på billedfeltet i det andet plan. EncodingFov kan ikke være højere end ReadingFov.

Ændringer har betydning for Quality og Total scantid. Scantiden kan nedsættes en smule ved at holde Reading og Encoding FOV lidt assymmetriske, dvs. have Reading FOV på f.eks. 180 og Encoding FOV på 170.

 

SampleNr: Antal samples - Opløselighed i billedet. Kan enten være 192 (grov) eller 256 (fin).

Ændringer har stor betydning for Quality og Total scantid.

 

Phases: Antal indkodningsfaser. Har betydning for billedopløseligheden i indkodningsretningen.

Ændringer har stor betydning for Quality og Total scantid.

 

Hamming_Filter: Bruges aldrig! Filtreret giver en computerberegnet sløring af billederne, hvilket som regel vil betyde dårligere diagnostisk kvalitet.
 

Packs: Antal pakker - Hver sekvens, som bruger her har kun 1 Pack.

 

Index: ??? :-)

 

Slices: Antal snit. Samme som Total slices, når der kun er 1 Pack (dvs. altid, da vi ikke bruger sekvenser med mere end 1 Pack).

 

Thickness: Snittykkelse.

Ændringer har stor betydning for Quality, Total scantid og fornødne antal Slices.

 

Gap: Mellemrum mellem hvert snit (dvs. område som ikke bliver scannet). Bruges mest ved ”grovere” sekvenser som STIR, hvor det ikke er små bitte-fine detaljer man kigger efter. Ved brug af stort Gap kan man nøjes med færre Slices. Ved T1 og T2 er Gap sat til 10% af snittykkelsen, mens den ved STIR er sat til 20%. (F.eks. T1-snittykkelse 3 mm = Gap skal være 0,3)

 

Distance: Afstand til midten af scanfelt. Denne parameter kan ses bort fra, da tallet ikke har nogen indflydelse på sekvensen, men blot er en oplysning om, hvor planen befinder sig i forhold til midten af scanfeltet.

 

Oversigt over parameter-faktorer.

Her kan man få et overblik over parametrene, og hvilken effekt det har, når man ændrer på dem:
 

Parameter

Ændring

Effekt på
Quality Factor

Effekt på tid

Bemærkninger

TotSlices

 

NumAcq

↑↑↑

↑↑↑

 

ReadingFov

-

 

EncodingFov

-

 

SampleNr

↓↓

-

 

Phases

 

Hamming_Filter

-

-

-

Skal altid være ”off”

Packs

-

-

-

 

Index

?

?

?

 

Slices

 

Thickness

↑↑

↓↓

 

Gap

10%-20% af snittykkelse

Distance

-

-

-

 


Eksempelvis: Hvis
NumAcq øges, øges både Quality Factor og tidsforbruget meget.

 

Vær opmærksom på forskellen mellem billedkvalitet og Quality Factor! Du kan sagtens lave en billedserie, som har en ”pæn” Quality Factor, men som er diagnostisk suboptimal. Billedkvalitet kan siges at indbefatte alle billedets faktorer (opløsning, kontrast osv.), mens Quality Factor kun siger noget om signal/støj-forhold. F.eks. er Quality Factor meget høj ved en stor snittykkelse, men billedkvaliteten er reelt lav, da mange små detaljer går tabt og ikke kan diagnosticeres.

 

Coils
Spolenavn står i bunden af spolen (og fremgår desuden tydeligt af formen).


Coil 1: KNEE COIL. Bruges til knæ.

 

Coil 2: HAND/WRIST COIL. Bruges til håndled, scaphoideum og hånd/fingre.

 

Coil 3: ANKLE/FOOT COIL. Bruges til fodled og fødder og albuer. Bruges også til håndled/scaphoideum i gips, som ikke kan være Wrist coil. Ved albuer/håndled afmonteres fodstøtten, så armen kan ligge strakt.

 

Hold øje med scantiden, når der laves om på sekvenserne. Scan-tiden skal helst ikke være over 6 min. for hver sekvens, da det er meget vigtigt at patienten holder legemsdelen, der scannes, helt stille under hele sekvensen.

 

 

Rutine-/Standard-sekvenser Aalborg

Følgende sekvenser er standard på Aalborg Sygehus Syd:

 

 

Hånd

 

GE STIR

Coronal

SE T1

Coronal

Fast PD-T2

Transversel

GE T1

Coronal

FSE T2

Coronal

 

 

Håndled

 

GE T1

Coronal

STIR

Coronal

FSE

Transversel

GE STIR

Transversel

GE T1

Sagittal

 

 

Håndled – obs. Scaphoideumfraktur

GE T1

Coronal

STIR

Coronal

 

 

Albue

 

GE STIR

Coronal

GE T1

Coronal

FSE T2

Transversel

GE T1

Sagittal

 

 

Knæ

 

GE T1

Sagittal

GE STIR

Sagittal

FSE T2

Transversel

SE T1

Coronal

FSE T2

Coronal

 

 

Fodled

 

GE STIR

Sagittal

SE T1

Sagittal

FSE T2

Transversel

GE T1

Coronal

FSE T2

Coronal

 

 

Fodled - Achilles

 

GE STIR

Sagittal

SE T1

Sagittal

GE STIR

Transversel

 

 

Fodled - Coalitio

 

SE T1

Sagittal

GE STIR

Sagittal

GE T1

Coronal

 

 

Fodled Fascie

 

GE STIR

Sagittal

SE T1

Sagittal

GE STIR

Coronal

 

 

Fod

 

GE T1

Coronal

GE STIR

Coronal

FSE T2

Transversel

GE T1

Sagittal

 

Rækkefølgen af sekvenserne er underordnet. FSE-sekvenserne kan med fordel køres først i undersøgelsen, da de er meget følsomme overfor bevægelse (grundet kort TR).

 

Førstehjælp til fastklemt knæ i spole :-)

Pga. varmen og den fastlåste position kan knæ i ekstremt sjældne tilfælde hæve en smule mens scanningen står på. Det kan derefter være en kamp at få det fri af spolen igen (især hvis det på forhånd har været en kamp at få knæet placeret i spolen). Følgende er afprøvet med held:

 

 • • Tag spole og knæ ud af scanneren

 • • Hold benet hævet.

 • • Smør ultralyds-gele på en lineal og før ind langs kanten mellem knæ og spole.

 • • Svup!

 

Visitation af O-MR-henvisninger

"1 tid" er fastlagt som værende 60 minutter. Pt visiteret til "1 tid" bookes ind med 60 minutters mellemrum. Der kan som regel godt laves 1-2 supplerende serier uden at tiden overskrides.

Scaphoideum bookes dog kun med 30 minutter.

 

 

Følgende patienter/patientgrupper scannes ikke i lille scanner

 • • Patienter med BMI>25 som skal have scannet knæ (øvrige områder kan godt scannes)

 • • Patienter under 140 cm, som skal have scannet knæ (øvrige områder kan godt scannes)

 • • Patienter, som skal have IV kontrast

 • • Patienter, som umiddelbart skal have billeder bedømt af en læge

 • • Patienter, som er visiteret til mere end 2 undersøgelser/protokoller

 • • Patienter, som skal have scannet hofter, bækken, femur, humerus, antebrachium

 • • Patienter, som er henvist til OPERA-protokol