Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Bufferfunktionen på afd. GOO

 

Formål

At målgruppen kan agere ud fra det skrevne i den gældende instruks.

 

Definition af begreber

-

Beskrivelse

Buffer-sygeplejersken

 • • Har overblik over afdelingen.

Som akut modtageafdeling følger der naturligt akutte opgaver. Akutte opgaver kan være akut operation eller tilsyn af akut pt. I samarbejde med vagthavende læge vurderes, om den akutte opgave er uopsættelig eller kan vente til det elektive program er afviklet. Buffersygeplejersken vurderer hvilket personale, der kan varetage opgaven samt hvilke egnede stuer, der er ledige til den pågældende opgave. Afhængigt af dette arrangerer bufferen, hvilken stue der skal bruges samt tilkalder læge(r) og evt. plejepersonale.

 • • Er til rådighed og assisterer ved akutte patienter og i akutte situationer.

Buffer-sygeplejersken kan have til opgave at modtage den akutte patient og varetage den akutte sygepleje, der er påkrævet til akutte patienter. Buffer-sygeplejersken assisterer lægen ved undersøgelsen og ”går i vask” ved den akutte operation.

Ved patologisk situation i forbindelse med fødsel assisterer buffer-sygeplejersken jordemoderen/lægen på Fødegangen.

 • • Er all-round i afdelingen og er medvirkende til at dagen forløber glidende.

Specielt i forhold til OP-stuerne: Efter behov være 3. person på stuen og afløse til pauser, således at programmet afvikles glidende og uden væsentlige forsinkelser. Buffer-sygeplejersken hjælper med at rede operationsstuerne op, stiller frem til dagens operationer og fylder op på operationsstuer og i skyllerum. Fylde varmeskab med tæpper og væsker. Kontrollere temperatur og føre denne i logbog dagligt. Fredag kl. 8.00 oplade sectioleje og frakoble dette til lørdag kl. 8.00

Specielt i forhold til fødegangen: I spidsbelastningssituationer hjælper buffer-sygeplejersken den til fødegangen tilknyttede social- og sundhedsassistent med uopsættelige arbejdsopgaver.

Desuden skal buffer-sygeplejersken være opmærksom på, hvordan programmet kører på de andre stuer og afløse kollega i ambulatorium og på fødegangen ved behov.

 • • Er formidlende, planlæggende og har overblik over afvikling af dagens program.

Buffer-sygeplejersken varetager kontakten til kollegaer på afdelingen samt fra andre afdelinger i tilfælde af behov for information, planlægning eller praktisk hjælp.

I forbindelse med dagens planlagte program er det Buffer-sygeplejersken der via ”booking systemet” løbende danner sig et overblik over, om dette kan afvikles i dagvagten.

Hun orienterer sig om næste dags operationsprogram, udskriver dette samt overskuer patienternes mødetider og tager kontakt til sengeafdelingen ved behov for at ændre i disse.

Buffer-sygeplejersken deltager til det fælles OP koordineringsmøde alle hverdage kl. 13.45 ved OP receptionen.

 

Opgaver:

 • • Være 3. person på OP stue(rne) ved behov.

 • • Have overblik over dagens program, samt afvikling af dette.

 • • Koordinere opgaver i forbindelse med akut patient fx stue, personale.

 • • Varetage sygeplejen ved akut tilsyn.

 • • ”Gå i vask” ved akut operation.

 • • Assistere på Fødegangen ved behov for sygeplejekompetencer samt i spidsbelastningssituationer

 • • Varetage telefonopkald fra

 • • Kollegaer (læger/plejepersonale)

 • • Narkose-afdeling

 • • Senge-afsnit

 • • Sekretærer

 • • Føde-afsnit

 • • Patienter, hvor sekretær ikke kan hjælpe.

 • • Afløse ved pauser.

 • • Rede operationsstuer op.

 • • Stille frem til dagens operationer på nær den første

 • • Fylde op i skabe på operationsstuer og dertil hørende rum

 • • Bestille varer hjem fra sterilcentralen og sætte disse på plads

 • • Sætte nye varer fx fra depot og apotek på plads

 • • Deltage i fælles OP koordineringsmøde

Referencer

-