Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Patientforløb i generel anæstesi

Beskrivelse

Mål: Patienten skal sikres et godt patientforløb samt føle sig tryg og velkommen i afdelingen.

 

 • • Ved ankomst til Kæbekirurgisk Afdeling hilser sygeplejersken med navn og titel på patienten og evt. pårørende.

 • • Gennem hele forløbet informeres patienten og evt. pårørende om, hvad der skal ske.

 • • Sammen med anæstesisygeplejersken og operationssygeplejersken går patienten med tæppe om hoften ned på operationsstuen.

 • • Kan patienten ikke selv gå køres sengen ind på operationsstuen.

 • • På operationsstuen lægges varme tæpper over patienten.

 • • Anæstesi- og operationssygeplejersken yder støtte og omsorg til patienten og evt. pårørende i forbindelse med anæstesi-indledningen.

 

Mål: At sikre de hygiejniske forholdsregler overholdes og infektion minimeres.

 

 • • Patienten og evt. pårørende skal iklædes operationshue inden de går ind på operationsstuen.

 • • Hvis pårørende skal med ind på operationsstuen skal vedkommende iklædes operationstøj, som udleveres på sengeafdelingen.

 • • Køres patienten på operationsstuen i sengen rulles dynen sammen i fodenden.

 • • Patienten og evt. pårørende følges først ind på operationsstuen, når operationssygeplejerske har dækket instrumenterne til.

 • • Operationen udføres i overensstemmelse med instruks for steril sygeplejefunktion.

 • • Instrumenterne fjernes først fra bagbordet, når såret er lukket.

 • • Cicatricer forbindes inden afdækninger fjernes.

 

Mål: Patienten sikres en korrekt lejring for at undgå tryksår og lejringsskader.

 

 • • Se instruks for lejring af kæbekirurgiske patienter i generel anæstesi.

 

Mål: At sikre utilsigtede hændelser forebygges.

 

 • • Patienten identificeres med navn og CPR nr. og samtykke sikres ud fra journal samt opsummering af det forestående indgreb med patienten, når patienten kommer ind på operationsstuen.

 • • De tre trin på Sikker kirurgi tjeklisten gennemgås og udføres løbende (se bilag: Sikker Kirurgi Tjekliste).

 • • Optælling af instrumenter og servietter iflg. instruks om optælling af anvendt materiale ved operation i generel anæstesi.

 

Mål: Patienten sikres en god og sufficient/smertefri anæstesi samt en rolig og behagelig opvågning.

 

 • • Patienten klargøres til anæstesi med anlæggelse af venflon samt div. elektroder.

 • • Ved anæstesiens indledning følger operationssygeplejersken den pårørende ud af operationsstuen og anviser sengeafdelingen. Gulvsygeplejersken bliver ved patienten på lejet.

 • • Inden patienten vågner soigneres patienten og alle afdækninger og instrumenter fjernes.

 • • I forbindelse med opvågningen er der ro på operationsstuen.

 • • Når patienten er vågnet hjælpes patienten over i seng ved hjælp af anæstesisygeplejersken, gulvsygeplejersken og portør.

 

Formål

At sikre en professionel og sikker modtagelse af patienten i forbindelse med generel anæstesi.

 

 1. 1. Hygiejne ABC Kæbekirurgisk Afdeling 2009.

 2. 2. Vejledning om kontrolforanstaltninger ved anvendelse af servietter, tamponer, duge, instrumenter mv. i forbindelse med operationer. Sundhedsstyrelsen. KBH 2013. Vejledning nr. 9091 af 13 marts 2013: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=145713