Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Akutleje Mave- og Tarmkirurgisk Afdeling

 

Akutlejet i Mave- og Tarmkirurgisk Operationsafsnit er et dedikeret operationsleje, der er døgnbemandet året rundt.

Hovedansvarlig for lejet er vagthavende bagvagt med reference til den vagthavende overlæge i Mave- og Tarmkirurgisk Afdeling.

For at sikre tilstrækkelig og bedst mulig udnyttelse af akutlejet, bør følgende iagttages:

 

Afgående bagvagt sikrer sig inden morgenkonferencen at:

  • • Tilmeldte akutte patienter er prioriteret

  • • Den første pt. skal være klar med ”knivtid” senest kl. 8.30 i tilfælde, hvor der skal lægges epiduralkateter dog kl. 8.45

  • • Der foreligger operationsoplæg/indikation. Der foreligger patientaccept, som skal være journalført. Operatørsamtale skal udfyldes af rekvirent

  • • Ved planlægningen tages hensyn til behov for supervision (ex. ”akut” colon-kirurgi bør planlægges til dagtiden med mindre tilstanden tilsiger andet – ex. at patienten er peritoneal)

  • • Ved behov for ny operationstid på akutlejet (skiftning, second look o. lign.) skal operatøren sørge for at melde pt. til visitationen (DECT 61252)

 

Det indskærpes, at man ved bookning af skopier til akutlejet skal overveje, om undersøgelsen kan foretages i ambulant regi.

 

Ved booking af nye akutte patienter til akutlejet i dagtid, skal dette meldes til OP koordinator (DECT 61235), med angivelse af prioritering. Patienten meldes også til vagthavende anæstesilæge (før kl. 15: DECT 61951, efter kl. 15 DECT 61949). Den indikationsstillende læge skal indskrive patienten i bookplan. Det er vigtigt, at den læge, som stiller operationsindikation samt tilmelder patient, konfererer patienten med den bagvagt, der er ansvarlig for akutlejet.

 

Akutlejet skal primært reserveres til patienter, som er akutte. I tilfælde hvor ”overliggere” bookes på akutlejet (skal principielt undgås), skal disse patienter nøje informeres om risikoen for at blive aflyst (akutte pt. har fortrinsret).

 

Et effektivt akutleje giver mindre arbejde om natten og dermed en forhåbentlig bedre behandling af de akutte patienter.