Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

 

Intralipid ved forgiftning med lokalanalgetika (LA) (eller lipofile lægemidler)

Baggrund
Lokalanalgetika (LA) (fx Lidokain, Bupivacain, Ropivacain etc.) kan ved overdosering eller ved utilsigtet i.v. injektion/indgift i rigt vaskulariserede områder medføre bivirkninger i større eller mindre grad.

Bivirkningerne manifesterer sig på forskellig vis (se nedenfor) og afhænger bl.a. af dosis. I værste fald kan forgiftningen medføre cirkulatorisk kollaps og hjertestop, der er karakteriseret ved at være refraktær over for vanlig hjertestop-behandling.

Intralipids virkningsmekanisme
Er ikke fuldt klarlagt. Man arbejder med flere teorier:

Den mest udbredte teori er, at Intralipid binder lipofilt lægemiddel, hvilket nedsætter den aktive koncentration af lægemiddel.

Andre teorier er:

 1. 1. Øget tilbud af brændstof til hjertemuskulaturen, hvilket medfører øget kontraktilitet.

 1. 2. En øgning af calciumkoncentrationen intracellulært i hjertemuskulaturen, hvilket er af betydning for kontraktionsevnen.

Intralipid Infusionsvæske, emulsion 20%. 1 l indeholder 200 g renset sojaolie samt 12 g æg-phospholipider og 21,3 g glycerol.

Symptomer på LA-intoxikation
Initiale symptomer manifesterer sig typisk indenfor 1-5 minutter efter indgift, men kan opstå op mod 30 minutter efter indgift.

CNS-påvirkning:
Cirkumorale paræstesier (evt. inkl. tungen), visuelle og auditive forstyrrelser (fx. fokuseringsproblemer, tinnitus), agitation, svimmelhed, døsighed, desorientering, kramper (tonisk-kloniske), syncope, respiratorisk depression og coma.

Kardiovaskulær påvirkning:
Mild hypertension, takykardi, brystsmerter, bradykardi, hypotension, ventrikulære arytmier og asystoli.
Kardiovaskulær påvirkning vil ofte (men ikke altid) være forudgået af CNS-påvirkning.

 

Andre (sjældnere):
Methæmoglobinæmi, “metalsmag” i munden, allergi, bronkospasme.

 

Indikationer for intralipid

Giftlinjen (tlf: 82121212) anbefaler Intralipid 20% ved:

 

 1. 1. forgiftning med lokalanagetika inklusive kardiovaskulær påvirkning (ustabilt kredsløb/arytmi) eller generaliseret krampeanfald > 1 min.
   

 2. 2. forgiftning med lipofile lægemidler (logP>3)* og behandlingsresistent hæmodynamisk instabilitet (anvendes som sidste udvej).

 

Intralipid 20% forefindes 2 steder på Aalborg UH Thisted.
 

 1. 1. Central Operationsgangen, medicinrummet, skab nr. 6, øverste hylde.

 2. 2. Dagkirurgisk Afsnit, medicinrummet.

 

Behandling ved alvorlig forgiftning med lokalanalgetika (LA):

 1. 1. Ved ustabilt kredsløb/arytmi eller alvorlig cerebral påvirkning pga. LA forgiftning overvej intralipid infusion efter instruks.

 2. 2. Ved hjertestop, opstart Hjertelungeredning (HLR) efter standard vanligt regime og giv intralipid infusion efter instruks.

Behandling med Intralipid:

 • • Under pågående behandling for alvorlige symptomer på LA intoksikation opstartes behandling med Intralipid 20% jævnfør nedenstående (70 kg person)

 • • Bolus Intralipid 20% 1.5 ml/kg over 1 minut (100 ml)

 • • Fortsæt infusion med 0,25 ml/kg/min (500 ml over 30 min).

 • • Ved persisterende cirkulatorisk kollaps: gentag bolus 1-2 gange med 5 minutters mellemrum.

 • • Fortsæt infusionen indtil hæmodynamisk stabilitet er opnået (minimum 30 minutters kontinuerlig infusion).

 • • Ved persisterende lavt blodtryk/blodtryksfald øg infusion til 0,5 ml/kg/min.

 • • Maksimal dosis er ukendt.

 

Forlænget HLR kan være nødvendigt. Overvej ekstrakorporal cirkulation som behandlingstiltag.

Forlænget observation (>12 timer) er anbefalet efter systemisk påvirkning med LA.

 

 

Kontraindikation (relativ):

Hypoksiudløst hjertestop.

I øvrigt ingen ved akutte livstruende forgiftninger.

 

 

Risikoreduktion ved administration af LA:

 • Hyppig (hver 3-5 ml) aspiration med observation for tilbageløb af blod.

 • Reducer dosis af LA som meget som muligt (afhængigt af ønsket udbredelse og varighed).

 • Udvis ekstra forsigtighed ved ældre og/eller hjertesyge patienter.

 

* log P = 10-talslogaritmen til fordelingskoefficienten mellem lægemiddel i 1-octanol og lægemiddel i vand.

dvs. et udtryk for lægemidlets lipofilicitet. Jo højere log p, jo større lipofilicitet.

 

Links:

Supplerende matrikelspecifik hjertestopinstruks: Aalborg UH Thisted

Kilder:

www.Giftlinjen.dk
Association of Anaesthetists of Great Britain and Ireland.

www.lipidrescue.org

http://www.Asra.com (American School of Regional Aneasthesia and Pain Management)

www.Nysora.com (New York Society of regional Anaesthesia)