Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

CT-skanning med kontrast, bækken - terapiscanning

 

Formål

Beskriver CT-terapiskanning ved planlægning af kurativ strålebehandling til patienter med cancer i:

 • • Rektum

 • • Anus

 • • Vulva/vagina (anvendes PET/CT som standard)

 • • Cervicis uteri (anvendes PET/CT som standard)

 • • Endometrii (Corporis uteri) (anvendes PET/CT som standard)

 • • Endometrie adjuverende

 • • Endometrie lokalt recidiv, kurativt

 • • Penis

 • • Prostata

 • • Lymfom, inguinalt (uden involvering af andre regioner).

 • • Vesica urinaria

 

Lejring og fiksation

Standard

Bækken/abdomen fix

Alternativ

Ingen.

 

Rtg. markering af kliniske strukturer

Generelt markeres synligt/palpabelt tumorvæv med kobbertråd. Specielt gælder:

 • • Rektum: Evt. colostomi markeres med kobbertråd.

 • • Anus: Kateter no. 14 føres ca. 10 cm op i anus/rektum.

 • • Lymfom: Evt. cicatrice markeres med kobbertråd.

 

Interne bevægelser

Prostata og prostata salvage:
I forbindelse med skanning og behandling skal blæren være komfortabelt og reproducerbart fyldt. For at opnå en komfortabelt fyldt blære (minimum 150 ml men ikke over 350 ml) skal patienten tømme blæren og tarmen, hvis muligt, straks han møder og umiddelbart efter drikke 2 bægre med vand.
Der blæreskannes. Ved problemer med fyldningen konfereres med en læge.
Ved rectumdiameter større end 5 cm (vurderet ud for midten af target) skal patienten have klyx og reskannes efter tarmtømning og refyldt blære. Dette gælder både ved afføring og luft.

 

Blære, rectum, anus samt gynækologiske cancere:
Patienten bedes om at tømme blære og rectum umiddelbart før skanningen.
Blære: Der blæreskannes. Hvis der står over 150 ml, bedes pt. at forsøge at lade vandet noget grundigere. Hvis der fortsat står over 150 ml, konfereres med en læge.
Blærekateter kan være nødvendigt.
Endetarm: Rectumdiamteter ud for blæren/prostata mere end 5 cm da ny CT-skanning forudgået af afføring evt. Med klyxma.
Ved rectumdiameter større end 5 cm (vurderet ud for midten af target) skal patienten have klyx og reskannes efter tarmtøming. Dette glæder bhåde ved afføring og luft.

 

Rtg. teknik

CT-skanning med henblik på 3D-targetindtegning og -dosisplanlægning.

Område

Øvre grænse

Overkanten af L4 (CCU fra underkanten af Th10)

(Adjuverende endometrie: Stadie 3-1a fra L4, Stadie 3-1b fra Th 10.
Lokalt recidiv, kurativ fra Th 10)

Nedre grænse

8 cm. under ramus ossis ischii

 

Kontrast

Peroral

Urologiske patienter: Se under Interne bevægelser
Gynækologiske patienter: 1½ l vand
Rectumpatienter: Ingen vand

Intravenøs

Efter skema

Infusionshastighed for i.v. kontrast

Efter skema

Skanningsprotokol

8.1. CT pelvis.

 

Organ at risk (OAR)

Se templates i aria.

Særlige bemærkninger

Ingen.