Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Medicinering mellem sengeafsnit, anæstesi- operationsafsnit og opvågningsafsnit

Formål

At sikre korrekt medicinering af patienter, der får foretaget et kirurgisk indgreb og efterfølgende flyttes til Opvågningsafsnit, og dernæst tilbage til sengeafsnit.

 

Beskrivelse

Instruksen er ikke gældende for de anæstesi- og opvågningsafsnit, der anvender regionens medicinmodul.

 

Indlagte patienter

Sengeafsnittets læge skriver indlæggelsesjournal, optager medicinanamnese og foretager medicinafstemning i medicinmodulet jf. instruks

Ved anæstesitilsynet foretager anæstesilægen medicinstatus, dvs. anæstesilægen gennemgår patientens medicinanamnese, aktive ordinationer og ordinerer den medicin som skal gives i tiden forud for anæstesien (Præmedicin). Præmedicinen ordineres på afsnittets præoperative skema og anføres også i feltet ”præmedicin” på anæstesijournalen. Når dette er udført afkrydses feltet ”Medicinstatus” på anæstesijournalen (eller ”medicinafstemning” på den tidligere udgave).
Det præoperative skema er en del af patientjournalen og opbevares i overensstemmelse hermed.
På afsnit hvor anæstesijournalen opbevares i stamafdelingen ved patienten, i tiden op til operation, kan feltet ”Præmedicin” på anæstesijournalen anvendes som ordinationsfelt (lokal instruks).

Lægen, som stiller indikation for indgrebet og tilmelder patienten til operation, tager stilling til evt. antibiotika og tromboseprofylakse mv. og ordinerer dette på præoperativt skema.

I det perioperative døgn, forud for operationen, gives patienten udelukkende medicin, som er ordineret af anæstesilægen. Al anden fast medicin pauseres af stamafsnittets læge iht. retningslinje vedr. lægemiddelordination. Sygeplejerske på patientens stamafsnit er ansvarlig for at dokumentere, hvilken medicin patienten har indtaget præoperativt. Der anvendes ikke elektronisk medicinmodul på anæstesiafsnittet, og derfor skal dokumentationen fremgår af præoperativt skema eller anæstesijournal, hvor denne opbevares i stamafsnittet.

Under anæstesiforløbet sker al ordination og registrering af medicin i anæstesijournalen.

Under opholdet i opvågningsafsnittet skal alle medicinordinationer fremgå af opvågningsjournalen (bagsiden af anæstesijournalen). Det er kirurgens og anæstesilægens fælles ansvar at udfærdige de postoperative ordinationer. Medicinadministration dokumenteres i opvågningsjournalen. Elektronisk medicinmodul anvendes IKKE under ophold i opvågningsafsnittet, hverken til ordination eller registrering.

Når patienten tilbageflyttes til stamafsnit, medfølger de postoperative ordinationer fra opvågningsjournalen. Sengeafsnittets læge har ansvaret for at udføre medicinstatus på de postoperative ordinationer og ajourføre ordinationerne i det elektroniske medicinmodul. Samtidigt sker stillingtagen til evt. genopstart af vanlig medicin, som blev pauseret i det perioperative døgn.

 

Referencer

IKAS 2012 v.2. Standard 2.9.1 Lægemiddelordination