Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Loading af EmbryoSlide i Embryoscope

 

Formål

At sikre loading af EmbryoSlides i EmbryoScope sker i overensstemmelse med Fertilitetsklinikken Aalborg Universitets Hospitals politik, mål og kravgrundlag i øvrigt.

 

Beskrivelse

 

Ansvar
Biologen har det overordnede ansvar for proceduren. I den daglige drift er laboratoriepersonalet ansvarlige for, at nye medarbejdere informeres om og undervises i proceduren. Medarbejderen er herefter personligt ansvarlig for at proceduren efterleves i praksis.


 

Apparatur, utensilier og reagenser

 

Apparatur

EmbryoScope D

 

Fremgangsmåde

Når der skal loades slides i EmbryoScopet, skal det foregå når skærmen er i ”Home”, hvis ikke den er i ”Home” trykkes der ”Back” eller ”Home”, indtil ”Home”-siden fremkommer

 • • Tryk ”Add Slide”

 • • Indikatorlampen ved load-døren skifter fra rød til grøn

 • • Når lampen er grøn, åbnes load-døren og EmbryoSliden anbringes på den tomme position

 • • Sørg for at sliden sidder korrekt ved at trykke/tappe den fast med to fingre

 • • Når sliden er på plads og døren er lukket, tryk da ”OK” på skærmens dialogbox: ”Please Insert Slide”

 • • På skærmen fremkommer en ”Description Box” her skal følgende udfyldes (vha. tastaturet):

  • • Patient ID: Patientens cpr.nr (ddmmyy-xxxx)

  • • Patient name: Patientens navn (alle navne)

  • • Hvis patienten tidligere har haft en slide i EmbryoScopet, kan personnummeret vælges, og patienten navn fremkommer automatiskDescription: eventuelt kan inseminationsmetode eller andre relevante kommentarer noteres her

  • • Date of fertilization: Dato for inseminering/injection

  • • Time of fertilization: Tidspunkt for inseminering/injection (ved ICSI: starttidspunktet)

 • • I tabellen til højre på skærmen skal kameraet ”slukkes” i de brønde hvor der ikke er embryoner, det gøres således:

  • • Tryk på det blå felt hvor der står OK, feltet bliver hvidt og der står ”No”

 • • Kontroller at alle oplysninger på skærmen er korrekte

 • • Tryk ”Done”

 • • På skærmen fremkommer en dialogbox: ”Add more Slides?”

 • • Hvis der skal flere slides i EmbryoScopet trykkes ”Yes” og hele proceduren gentages.

 • • Hvis IKKE der skal flere slides i EmbryoScopet trykkes ”No”.

EmbryoScopet starter selv autofokusering af den loadede slide, og justerer fokalplan i de enkelte brønde. Denne proces kan tage op til 3 minutter.

 

Fokus i de enkelte brøde kan kontrolleres og indstilles manuelt på følgende måde:

 • • På Home-siden trykkes på fanen for den aktuelle slide (patient ID kan ses på fanen)

 • • Et skærmbillede der viser alle brønde i den aktuelle slide fremkommer

 • • Tryk på billedet af den første brønd

 • • Tryk på fanen ”Live”

 • • Et forstørret billede af brønden vises på skærmen

 • • Vurder om brønden ses midt i billedet, hvis ikke så korriger

 • • Til højre er der mulighed for at ændre fokus, juster fokus, så zona er skarpest mulig

 • • Tryk ”New Focus”

 • • En dialogbox fremkommer: Use Current Focus as New Image Focus? - vælg ”OK”

 • • Hvis der er flere brønde, tryk da ”Next Well” og gentag proceduren til alle brønde er korrigeret og i fokus

 • • Tryk ”Home” til skærmen går i Home

 

Referencer

I laboratoriet findes en mappe med firmaets vejledning til brug af apparatet: ”EmbryoScope™ Embryo Monitoring System – Version D User Manual”.