Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Dåb/nøddåb på neonatalafsnittet

 

FORMÅL

 • • At forældre til meget små eller for tidligt fødte børn og forældre til alvorligt syge eller døende børn er informerede om muligheden for dåb i afsnittet og tilbydes afklarende samtale med sygehuspræst.

 • • At de forældre, der vælger at få deres barn døbt i afsnittet, får så positiv oplevelse af dåben, som det er muligt.

 

SYGEPLEJEHANDLINGER

 • • Planlæg informationen til forældrene sammen med en læge.

 • • Giv forældrene en klar og entydig besked om, hvor lang tid de har til at tage beslutningen om, at deres barn skal døbes.

 • • Det er sygeplejerskens/lægens ansvar at vurdere, hvor kritisk situationen er.

 

BAGGRUNDSVIDEN

 • • Det er altid svært for forældre, at blive spurgt om de ønsker deres barn døbt.

 • • Ofte vil en forespørgsel få forældrene til at konkludere, at barnet ikke vil overleve, men samtidig få forældrene til at indse, hvor alvorlig/kritisk situationen faktisk er.

 • • For langt de fleste forældre, er det vigtigt for barnets identitet, at barnet har fået navn, hvis det dør.

 • • Barnet kan senere fremvises og velsignes i kirken, selv om der er foretaget nøddåb. Den kirkelige handling adskiller sig fra den egentlige dåb ved, at barnet præsenteres for menigheden og barnets navn nævnes. Barnet døbes ikke igen, men man kan fejre barnet, som man havde tænkt sig ved dåb.

 

FORBEREDELSER TIL DÅB

 • • Tilkaldelse af præst med henblik på samtale og dåb – liste over præster, der kan tilkaldes til dåb, ligger i forlommen i dåbskufferten. Se ved tlf. i teams.

 • • Hvis der er tid til det, så prøv, hvis sygehuspræsten ikke tager telefonen, at indtale en besked på telefonsvareren – sig, hvad det drejer sig om, at du venter 10 min. (hvis tiden er til det) og herefter ringer videre til den næste på listen. Ved kontakt til præsten informeres om den aktuelle situation, herunder hvor akut forløbet er.

 • • Forældrene kan kontakte deres egen præst og aftale dåben med denne, hvis det er tidsmæssigt og geografisk muligt. Personalet kan være behjælpeligt med at formidle kontakten, hvis forældrene ønsker det.

 

DÅBSGÆSTER

 • • Informer forældrene om muligheden for at have gæster med ved dåben. Det kan være godt for dem at have familie og venner at dele oplevelsen af dåben med.

 • • Ved planlagt dåb har forældrene måske selv lyst til at arrangere kaffe og kage, og der kan evt. dækkes op i samtalerummet eller konferencelokalet.

 • • Alternativt tilbyder vi kaffe og småkager fra køkkenet.

 

DÅBSKJOLE

 • • I dåbskufferten i medicinrummet på 13. etage findes en dåbskjole, som barnet kan bruge, hvis forældrene ønsker det.

 • • Har familien en dåbskjole eller andet tøj, kan dette også benyttes.

 • • I medicinrummet på 13. findes nogle hæklede/strikkede svøb, som man kan vælge at bruge og efterflg. forære til forældrene.

 

OPDÆKNING TIL DÅB

 • • I medicinrummet på 13. etage står dåbskufferten, der indeholder alle papirer og tilbehør til dåb.

 • • Der dækkes op til dåb på et rullebord, med:

   • • Dug og blondedug

   • • Bronzeengel og LED lys med batteri – der skal skrues på lyset, det tænder herefter

   • • Dåbskande - påfyld lunkent vand umiddelbart før dåben

   • • Dåbsfad

   • • Stofserviet til at tørre barnet med efter dåben

   • • Salmebøger

   • • Salmeark med dåbssalme: ”I mørke blev du vugget”

 

NAVNE

Regler for navne:

 • • Fornavn: Forældrenes ønske til barnets navn skrives ned. Vær sikker på, at stavemåden er korrekt. Listen over godkendte fornavne findes på familiestyrelsens hjemmeside www.familiestyrelsen.dk under navne – navnelister.

 • • Mellemnavn: Forældrenes mellemnavne og/eller efternavn.

 • • Efternavn: En af forældrenes efternavn eller mellemnavne. Forældrenes efternavn og mellemnavne kan kombineres til et dobbelt efternavn med bindestreg.

 • • Er der tvivl, og der ikke er tid til at undersøge nærmere, så døb barnet med det navn, som forældrene ønsker. Er der problemer efterfølgende, vil sygehuspræst Majbritt Grund Kristensen gerne være behjælpelig med at få navnet godkendt.

 • • Hvis forældrene ikke har fundet et navn og situationen er akut, kan man døbe barnet ”XX og YY’s søn/datter”.

 

DÅBEN

 • • Hvis der er mulighed for det, er det optimalt, at barnet er i mors eller fars arme under dåben.

 • • Det er altid muligt at forældrene holder barnet i hånden.

 • • Der kan fotograferes med familiens eget kamera (førstevalg, for så har familien selv alle billederne) eller med afdelingens kamera.

 • • Forsøg at gøre stuen så rolig som muligt under dåben.

 • • Henstil til forældre til evt. andre børn på stuen, at de forlader stuen.

 • • Minimér alarmer (sørg evt. for, at der er en person på stuen til at varetage denne opgave).

 • • Luk døren til kontoret

 

HVIS IKKE PRÆSTEN KAN NÅ AT KOMME

 • • Er et barn alvorligt syg og døende, og præsten ikke kan nå at komme i afdelingen, kan lægen eller sygeplejersken døbe barnet.

 • • I dåbskufferten i medicinrummet findes et lamineret dåbsritual, som kan anvendes.

 • • Hvorvidt dåbssættet skal bruges, må afhænge af den enkelte situation. (Vand fra et sugekrus kan være det nærmeste i en snæver vending).

 • • Et dødt barn kan ikke døbes, men der kan komme til at stå et kaldenavn i kirkebogen.

 • • Ved navngivelse af døde børn bruges blanketten ”Navngivning” som findes på www.personregistrering.dk under ”Udskriv blanketter”. Der findes også et par udprintede eksemplarer i dåbsmappen i dåbskufferten. Blanketten afleveres sammen med fødselsanmeldelsen og der udstedes en fødsels- og navneattest. Reglerne for navne er de samme som ved dåb.

 • • Tilbyd en samtale med sygehuspræsten efterfølgende.

 

EFTER DÅBEN

 • • Pjecen ”Dåb på Neonatalafdelingen” udfyldes og udleveres af sygeplejersken eller præsten.

 • • Efter dåben ændres barnets navn:

    • • I patientsystemet – nye labels udskrives og sættes på journalpapirer

    • • På journalpapirer/VIPS

 

OPFØLGNING

 • • Hvis der har været behov for at personalet har taget billeder fra dåben, overføres disse til et USB stik, og udleveres til forældrene.

 • • Vær opmærksom på, om forældrene har behov for en opfølgende samtale med præsten, der har døbt barnet. Tilbyd gerne dette nogle dage efter dåben.

 

MEDDELELSE OM DÅB

 • • Blanket ”Meddelelse om dåb” ligger sammen med alle papirer i forlommen på dåbskufferten i medicinrummet, 13. etage. Den ligger også som bilag til dette dokument.

 • • Der påsættes label med barnets data.

 • • Præsten udfylder resten af blanketten.

 • • En præst med km-e-mail kan udfylde Word dokumentet på skærmen og sende til budolfi.domsogn@km.dk

 • • Hvis en læge/spl. døber barnet, skal meddelelsen sendes med post. Adressen står på sedlen.

 

DÅBSBOGEN

 • • Dåbsbogen, der ligger i dåbsmappen i forlommen på dåbskufferten, er en sort A5 bog, hvori der skrives:

    • • Barnets nye navn (OBS stavemåde) samt øvrige personlige data.

    • • Dåbsdag.

    • • Præstens navn.

    • • Navne på vidner.

 

RENGØRINGSVEJLEDNING DÅBSKJOLER / DÅBSSERVIETTER

 • • Efter endt dåbshandling vaskes dåbskjole og dåbsserviet på ”finvaskeprogram” i afsnittets vaskemaskine.

 • • Hænges til tørre.

 • • ADVARSEL: Undlad at sende dåbsdele med det almindelige tøj til Regionsvaskeriet. Det forsvinder!

 

PLACERING AF DIVERSE TING TIL BRUG VED DÅB

 • • I medicinrummet på etage 13 findes dåbskufferten. I forlommen findes alle papirer:

    • • Liste over præster, der kan ringes til ved behov for dåb.

    • • Blanket: ”Meddelelse om dåb”.

    • • Dåbsbog.

    • • Dåbssalme

    • • Dåbsritual – lamineret vejledning ved akut dåb

    • • Oversigt over indretning af dåbskufferten

    • • Dåbsritual og salmer på tysk og engelsk

    • • Blanket: ”Omsorgs- og ansvarserklæring” (faderskabsblanket)

    • • Blanket: ”Navngivning”

    • • Pjece: ”Dåb på Neonatafsnittet”

 • • I selve tasken findes:

    • • Dåbssæt bestående af sølvkande og sølvfad

    • • Dug og blondedug.

    • • Stofservietter

    • • Salmebøger.

    • • Dåbskjole

    • • Bronzeengel og lysestage

    • • Led - lys

 

VEJLEDNING VED AKUT NØDDÅB

Når vi kun kan nå det allermest nødvendige – eller rettere: her er minimum for, hvad der skal til, for at en dåb er en dåb.

Nedenstående er en fuldgyldig dåb!

 • • Vand (evt. bare i et krus)

 • • Nævn barnets navn (Hvis barnet endnu ikke har noget navn, så sig f.eks.: ”Anne og Peters pige”)

 • • Der øses vand på barnets hoved 3 gange (dyp evt. bare din finger i vandet og placer det på barnets pande), mens du siger:

 • • ”Jeg døber dig i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.”

Hvis I har lidt mere tid:

 • • kan du eller I sammen bede Fadervor. Lamineret Fader Vor ligger i dåbskufferten.

Hvis forældrene gerne vil synge en salme, men ikke har noget konkret forslag, kan I

f.eks. synge:

 • • I mørke blev du vugget…. (Den ligger i dåbskufferten i flere eksemplarer)

 • • Nr. 750: Nu titte til hinanden…

 • • Nr. 41: Lille Guds barn hvad skader dig..

 • • Nr. 49: Ingen er så tryg i fare…

 • • Nr. 674: Sov sødt barnlille…

I de tilfælde, hvor præsten ikke når at komme til dåben, tilbydes altid en samtale med sygehuspræsten eller egen sognepræst.

Præsten kan evt. lave en lille højtidelighed og velsigne barnet, hvis forældrene ønsker det (også selvom barnet er dødt). En sygehuspræst kan man ringe til på alle tider af døgnet, når behovet er der!

 

Navngivning/nødnavngivning

 • • At give et barn navn, hvor forældrene ikke ønsker at deres barn skal døbes.

 

Navngivning (ikke akut)

 • • Forældrene udfylder og sender selv formular ”Anmeldelse om navngivning i forbindelse med fødsel” sammen med barnet fødselsattest og mors dåbsattest / navneattest, til forældrenes bopælssogn.

 

Nødnavngivning (akut)

 • • Formularen ”Anmeldelse om navngivning i forbindelse med fødsel” udfyldes sammen med forældrene. Formularen findes i dåbstasken.

 • • Formularen sendes sammen med barnets fødselsattest (hvis forældrene ikke allerede har sendt den) og mors dåbsattest / navneattest (kan denne ikke fremskaffes, kan den sendes på et senere tidspunkt) til forældrenes bopælssogn.

 

Efter navngivning

Efter navngivning ændres barnets navn i:

 • • Patientsystemet og nye labels udskrives

 • • I Clinical Suite

 • • På journalpapirer

 • • I sygeplejejournalen