Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Uddannelsesprogram i ultralydsskanning

for læger under Introduktionsuddannelse

på Gynækologisk-obstetrisk Afdeling, Sygehus Vendsyssel

 

Beskrivelse

Uddannelsesplan:

Læger i Introduktionsstilling skal under sin ansættelse opnå:

 • • De i målbeskrivelses anførte mål dvs.:

 • • 12 dages ophold i ultralyd, se nedenfor.

 • • Viden om ultralydsundersøgelsens muligheder og begrænsninger i gynækologi og obstetrik.

 • • Færdighed i UL af tidlig graviditet.

 • • Opnå godkendelse af den i målbeskrivelsen anførte billeddokumentation for UL dvs. min. 5 endometrietykkelser og 25 tidlige graviditetskomplikationer.

 • • Tilstrækkelig UL-kunnen til at passe det daglige arbejde som forvagt med mulighed for supervision (kompetenceniveau C).

 

Slut-kompetencer:

Almen UL:

 • • Kunne skanne transabdominalt og trans-vaginalt.

 • • Kunne optimere UL-billedet, herunder kendskab til artefakter og fejlkilder.

 

Gynækologisk UL:

 • • Kunne udføre transvaginal bestemmelse af endometrietykkelse.

 • • Kunne måle uterus længde, bredde og højde og bestemme lejring.

 • • Kunne lokalisere og måle ovarier.

 • • Kunne påvise fri væske.

 

Tidl. graviditetskomplikationer:

 • • Kunne påvise en intrauterin graviditet i 1.trimester (dvs. forbindelse til cervix).

 • • Kunne påvise blommesæk.

 • • Kunne påvise hjerteaktion.

 • • Kunne måle CRL og gestationssæk

 • • Kunne påvise fri væske.

 • • Kendskab til og brug af Astraia.

 

Obstetrisk ultralyd:

 • • Kunne evt. under supervision, udføre vægtskanning.

 • • Kunne evt. under supervison, udføre cervixmåling.

 

 

Tidsplan:

1. eller 2. ansættelsesuge:

2 timers scanningskursus på fantom inkl. knap’ologi. (UKYL)

 

I løbet af de første 2 uger:

Med erfaren læge i gynækologisk eller obstetrisk ambulatorium med eksempler på scanningsapplikation på forskellige patientgrupper. Det bør tilstræbes at introduktionslægen også prøver at skanne.

 

Færdighedsudviklende perioder:

 • • 2x2 dages ophold på skanningsstue med sonograf.

 • • 2x1 dages ophold med UL-overlæge.

 • • 2x3 dages ophold i gynækologisk/obstetrisk ambulatorium med speciallæge.

 • • Formål som anført i uddannelsesprogrammet ovenfor.

 • • De færdighedsudviklende perioder fordeles over introduktionsansættelsen med 1. periode i løbet af de første 3 måneder og 2. periode inden for 4-6 måned.

 • • Introduktionslæge bør forud for hver færdighedsudviklende periode have orienteret sig i bogen: ”Føtalmedicinsk og gynækologisk ultralydskanning”.

 • • Introduktionslægen skal udføre så mange skanninger som muligt med supervision af sonograf på stuen.

 • • Det er sonografens ansvar, at målingerne sker korrekt og føres ind i Astraia, ligesom informationen til patienten er sonografens ansvar.

 

1. periode:

2 dage med sonograf:

 • • Orientering af proben og systematik. Klargøring af pt. og hygiejne.

 • • Optimering af UL-billedet, herunder betydningen af funktioner som gain, dybde og frekvens.

 • • Indtastning i Astraia

 • • Transabdominal- og transvaginal skanning med måling af CRL.

Betydning af det korrekte plan skal indskærpes.

Deltagelse i nakkefoldsskanninger med risikoberegning.

 • • Overvære gennemskanning (18-20. uge), herunder måling af BPD, OFD, APAD, AD og FL, bestemme fosterstilling og placentalokalisation.

 

3 dage med læge i gynækologisk og obstetrisk ambulatorium:

 • • Introduktionslægen skal under supervision deltage i gyn. UL-skanninger. Der skal undervises i lokalisation og lejring af uterus og ovarier. Måling af uterus’ længde, bredde og højde, samt endometrietykkelse og ovarierenes størrelse.

 • • Introduktionslægen skal under supervision deltage i obst. UL-skanning med tilvækstskanninger, fostervandmåling, flowmåling og cervixlængde.

2 periode:

2 dage med sonograf:

 • • Genopfriskning af områderne orientering, systematik og optimering af UL-billedet.

 • • Nakkefoldsskanning: korrekt måling af CRL.

Deltage i udførelse af nakkefoldsmåling og risikoberegning .

 • • Overvære gennemskanning (18-20. uge), herunder måling af BPD, OFD, APAD, AD og FL, bestemme fosterstilling og placenta.

 

2 dage med UL-overlæge:

 • • Overvære UL-skanninger for misdannelser, flow osv.

 • • Overvære invasive undersøgelser som CVS/AC.

 • • Overvære rådgivning i forbindelse med genetiske sygdomme, herunder forhøjet risiko ved risikoberegningen.

 

3 dage med læge i gynækologisk og obstetrisk ambulatorium:

 • • Introduktionslægen skal under supervision deltage i gyn. UL-skanninger. Genopfriskning af lokalisation og lejring af uterus og ovarier. Udføre diverse relevante målinger (uterus’ længde, bredde og høje, endometrietykkelse og ovarierenes størrelse). Desuden skal der undervises i patologi så som fibromer, polypper og cyster.

 • • Superviseret obstetrisk UL-skanning med tilvækstskanninger, fostervandmåling, flowmåling og cervixlængde.

 

Evaluering:

Billeddokumentation:

 • • Målbeskrivelseskrav: billeddokumentation for 5 endometrietykkelser.

 • • Afdelingens krav: 5 billeder med følgende mål:

 • • Uterus i saggitalsnit med angivelse af længde, højre og endometrietykkelse.

 • • Uterus i tværsnit med angivelse af bredde.

 • • Ovarier med angivelse af længde, højde og bredde.

 • • Angivelse af evt. fri væske.

 • • Målbeskrivelseskrav: billeddokumentation for 25 vaginale UL af tidlige graviditetskomplikationer.

 • • Afdelingens krav: 25 billeder med følgende mål:

 • • Intrauterine graviditetskomplikationer i forskellige gestationsaldre.

 • • Billederne skal vise forbindelsen til cervix.

 • • CRL og/eller GS skal måles.

 • • For hver case skal anføres

 • • Gestationsalder

 • • +/- hjerteaktion

 • • Komplikationer og diagnose

 

Billeddokumentation vurderes af introduktionslægens hovedvejleder, som underskriver logbogen.

Gennemførsel af de enkelte punkter i uddannelsesplanen bekræftes ved underskrift på UL- checklisten, som opbevares i porteføljen.

 

Checkliste for færdighedsudviklende periode i gynækologisk og obstetrisk ultralyd - Introduktionsuddannelsen

 

 • Undervisning i basal ultralydscanning og brug af apparatur på fantom.

 

Dato…….. underskrift: ………………………………………………………………………….

 

 

 • 1. Færdighedsudviklende periode i Ultralyd:

 

Dato…….. underskrift (sonograf): …………………………………………………………

 

Dato…….. underskrift (læge): …………………………………………………………………

 

 • 2. Færdighedsudviklende periode i Ultralyd:

 

Dato…….. underskrift (sonograf): ……………………………………………………….

 

Dato…….. underskrift (læge): ………………………………………………………………

 

Dato…….. underskrift (UL-overlæge): ……………………………………………………………

 

 • Godkendelse af billeddokumantation for Gynækologisk UL:

5 billeder med følgende mål:

    • • Uterus i saggitalsnit med angivelse af længde, højre og endometrietykkelse.

    • • Uterus i tværsnit med angivelse af bredde.

    • • Ovarier med angivelse af længde, højde og bredde.

    • • Angivelse af evt. fri væske.

 

Dato…….. underskrift (hovedvejleder): ……………………………………………………...

 • Godkendelse af billeddokumentation Tidlige graviditetskomplikationer:

Afdelingens krav: 25 billeder med følgende mål:

    • • Intrauterine graviditetskomplikationer i forskellige gestationsaldre.

    • • Billederne skal vise forbindelsen til cervix.

    • • CRL og/eller GS skal måles.

    • • For hver case skal anføres

     • Gestationsalder

     • +/- hjerteaktion

     • Komplikationer og diagnose

 

Dato…….. underskrift (hovedvejleder): ……………………………………………

 

 

 1. 1. 

Definition af begreber

Introduktionsstilling gynækologi/obstetrik: Ansættelse af 1 års varighed. 2 læger af gangen med forskelligt starttidspunkt. Principielt 1. ansættelse indenfor specialet. Der foreligger krav i målbeskrivelsen vedrørende gynækologisk/obstetrisk UL-uddannelse.

 

Formål

At fastlægge uddannelsesbehov og -krav indenfor ultralydsskanning for læger under introduktionsuddannelse i gynækologi og obstetrik.

 

Referencer