Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Pakkeforløb – Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)

 

Bookingen ASN’s sekretærer er ansvarlig for koordinering af det radiologiske udredningsforløb.

Kontakt:

Radiologisk Afdeling kontaktes på telefonnummer: 9766 5030 (mandag – fredag fra kl. 9.00 – 11.00).

Forløbsleder Erik Søgaard Andersen, overlæge Gynækologisk afdeling tlf. 9766 3030.

Forløbskoordinator: Stine Andersen, lægesekretær Gynækologisk afdelingen tlf. 9766 3022.

 

Forløb:

Der henvises til Sundhedsstyrelsens materiale:

Pakkeforløb for kræft i de ydre kvindelige kønsorganer (kræft i vulva)

 

Henvisning:

Henvisende læge sender elektronisk henvisning til MR til Radiologisk Afdeling, hvoraf det fremgår, at det er et pakkeforløb.

 

Visitering:

Relevant læge visiterer undersøgelsen.

Henvisningen markeres med blåt flag.

Lægges til MR-urol. beskrivelse – skal ikke til konference.

 

Booking:

Bookes på 1. ledige tid (haster).

 

Undersøgelse:

MR-skanning

 

Beskrivelse:

Standardbeskrivelse + eventuelle fokusområder.

 

Verificering:

Godkendelse af foreløbig beskrivelse effektueres af beskrivende læge, afdelings- eller overlæge.

 

Svar:

Svargaranti i henhold til Pakkeforløb for kræft i de ydre kvindelige kønsorganer (kræft i vulva).

 

Patienter med afvigende forløb:

Ikke alle kræftpatienter kan følge et pakkeforløb fra start til slut. Det kan skyldes mange forskellige forhold. Uanset årsagen, skal man – i lighed med andre kræftpatienter – undersøges og behandles uden unødig ventetid. Det har regionerne pligt til at sikre.

Som regel bliver man tilbudt et forløb, der starter fra det sted i pakken, hvor det er relevant, eller man får lagt en individuel plan.

Afvigende forløb kan f.eks. være:

Patienter der får stillet kræftdiagnosen på en anden måde end via et pakkeforløb (f.eks. ved tilfældigt fund)

Patienter der ikke kan følge et relevant pakkeforløb pga. anden sygdom eller af psykiske og sociale årsager.

Patienter der får diagnosticeret metastaser uden at den primære kræft er kendt.

Patienter med begrundet mistanke om tilbagefald efter et tidligere behandlingsforløb.

Patienten hos hvem den ansvarlige læge har begrundet mistanke om en alvorlig sygdom, der kan være kræft, men hvor det er uvist, hvilket organ det drejer sig om.