Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rekonstruktion af det anteriore cruciale ligament og fysioterapi

Beskrivelse

Patientgruppe

Patienter opereret med ACL-rekonstruktion

Definition af begreber

ACL: Anteriore Cruciale Ligament

EPJ: Elektronisk Patient Journal

GOP: Genoptræningsplan

MIRSK: system til diktering

Overordnet fremgangsmåde

  • • Om morgenen på operationsdagen, som oftest er om mandagen eller onsdagen, udleveres stokke. Efter operationen instrueres patienten af fysioterapeuten i øvelserne i pjecen: ”Hjemmeøvelser for patienter med nyt forreste korsbånd (ACL). (Bilag 1). Der udarbejdes almen GOP på operationsdagen.

  • • 2 uger efter operationen ses patienten i fysioterapien til agraf-fjernelse, kontrol hos læge og videre instruktion ved fysioterapeut. Fysioterapeuten noterer i EPJ.

  • • Efterfølgende kontroller foregår i ortopædkirurgisk ambulatorium ved operatøren.

Før patientkontakt

Det vil fremgå på bookinglisten, hvornår patienten opereres. Dette foregår i endags-ortopædkirurgisk regi.

Forud for patientkontakt på operationsdagen orienterer den fysioterapeut, der har endagsortopædkirugiske patienter sig i patientens journal.

 

Specielle jounaloplysninger og oplysninger fra tværfaglige samarbejdspartnere

I EPJ findes relevante oplysninger omkring skadens opståen, andre diagnoser med mere, som kan være nyttige at vide, før videre intervention påbegyndes.

Terapeuten opdaterer sig løbende både i EPJ og hos samarbejdspartnere.

 

Specielle forholdsregler

Hvis der foretages yderligere indgreb under operationen eksempelvis menisksuturering, følges det mest restriktive regime. Se instruksen ”Suturering af meniskskade og fysioterapeutisk intervention”.

Hvis der er fundet brusklæsioner, da vil der også være yderligere restriktioner. Dette vil kunne ses af operatørens plan.

 

Fysioterapeutisk undersøgelse

Formål

At vurdere patientens funktionsniveau, ressourcer og fremtidsperspektiv.

 

Indhold

  • • Anamnese

  • • Muskelfunktionsundersøgelse

  • • Bevægelighedsundersøgelse

  • • Handle- og bevægefærdigheder

  • • ACL-regime

 

 

Konklusion

Der konkluderes på undersøgelse og med baggrund heri iværksættes behandlingen i forhold til det videre forløb for patienten. Når patienten afsluttes i fysioterapien udarbejdes slutstatus i EPJ.

 

Operationsdagen

Fysioterapeuten tilser patienten på operationsdagen. Der instrueres i gang med stokke. Der udleveres ”Hjemmeøvelser for patienter med nyt forreste korsbånd (ACL)” (Bilag 1) og instrueres ud fra dem.

Der udleveres kontroltid.

 

Første kontrol

Ca. 14 dage efter operationen – tirsdag – patienten får tiden med på operationsdagen.

 

Fysioterapeutisk træning/behandling

Patienterne træner i alment regi.

 

Relevant tværfaglig samarbejde

Plejepersonale omkring mobiliseringen på K3 på operationsdagen. Lægen omkring eventuelle restriktioner og kontroller.

 

Dokumentation

Fysioterapeuten dokumenterer i EPJ

 

SKS-registrering

Følgende koder benyttes oftest:

ZZ5049: Fysioterapeutisk undersøgelse

BLNA: Biomekanisk bevægelsesterapi

BVD: Generelle pædagogiske interventioner

BTNA: Funktionstræning

BNPA80: Fjernelse af suturer

BNPA81: Fjernelse af agraffer

ZZ0175X: Udarbejdelse af almen genoptræningsplan