Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hvilestofskiftemåling

Beskrivelse1

Henvisning1

Princip1

Indikationer1

Kontraindikationer1

Forberedelse2

Procedure2

Svarafgivelse2

Referenceområde og tolkning2

Formål3

Definition af begreber3

Referencer3

Beskrivelse

Henvisning

Undersøgelsen, som er en del af profil A, udføres kun på patienter i medicinsk gastroenterologisk regi, og kan på Center for Ernæring og Tarmsygdomme. CET-Laboratoriet tlf.nr.: 63573.

Patienten møder til den aftalte tid ved Reception 3 - Medicinsk Gastroenterologisk Ambulatorium, Medicinerhuset, 2. etage, Øst.

Undersøgelsen kan udføres i kombination andre undersøgelser.

Profil A: Antropometri, muskelstyrke/-funktion og bioimpedans

Profil B: Profil A samt hvilestofskifte målt med indirekte kalorimetri

Profil C: Profil B samt 3-døgns totalstofskifte og fysisk aktivitet målt med monitorerings armbånd samt kostregistrering

Princip

Hvilestofskiftet måles via indirekte kalorimetri, som er en måling baseret på iltoptagelses-hastigheden. Iltoptagelseshastigheden kan bestemmes ved at lave en måling på patientens udåndingsluft og sammenholde denne værdi med indåndingsluften. Nedbrydning af kulhydrater, fedt og protein giver anledning til en energifrigivelse i kroppen, som er næsten identisk med den mængde ilt, som forbruges ved forbrændingen. Man kan derfor måle iltoptagelseshastigheden, som vil være direkte proportional med energiudviklingen/mængden af kalorier som forbruges. Målingen laves under helt standardiserede betingelser, for at sikre et korrekt resultat.

 

Indikationer

Patienter i ernæringsrisiko, hvor det beregnede energi- og proteinbehov ikke giver den ønskede vægtstigning.

Patienter, hvor en beregning er usikker (leverpatienter, lungesyge med flere).

 

Kontraindikationer

 • • Patienter som ikke kan ligge fladt på ryggen i ca. 1 time

 • • Patienter som ikke kan ligge stille og afslappet i ca. 1 time

 • • Patienter som ikke kan ligge fuldstændig stille i ca. 30 min.

 • • Klaustrofobi

 • • Hæmodialyse indenfor 24 timer

 

Forberedelse

 • • 8 timers faste (mad, drikkevarer og rygning). Almindelig vand er dog tilladt. Vanlig medicin kan indtages. Beroligende/afslappende medicin må dog kun indtages før undersøgelsen, hvis det er indtaget daglig i over en måned.

 • • 24-timers parenteral ernæring fortsættes under testen

 • • Periodisk parenteral ernæring afbrydes mindst 8 timer før målingen

 • • Det er en fordel at patienten møder udhvilet, da man hverken må sove i hvile- eller testperioden

 • • Ingen motion i 24 timer før undersøgelsen

 

Procedure

 • • Først skal patienten ligge og slappe af 30 minutter uden at sove.

 • • Derefter får patienten en gennemsigtig buet skærm med plastikslag over hovedet og der udføres en 30 minutters måling på udåndingsluften.

Svarafgivelse

Svararket afleveres til den rekvirerende læges sekretær eller en sygeplejerske på sengeafdelingen, som sørger for, at lægen får svaret.

 

Referenceområde og tolkning

Resultatet af undersøgelsen bruges som en individuel vurdering af patienten.

Der eksisterer ikke et egentligt referenceområde for målte værdier, da hvilestofskiftet afhænger af forskellige faktorer som køn, alder, vægt og højde.

Det tætteste man kan komme på et referenceområde, er at beregne patientens energibehov ved hjælp af Harris & Bennedicts formel, som tager højde for disse faktorer. Det beregnede energibehov for patienten angives på svarskemaet sammen med den målte værdi.

Måling af hvilestofskiftet under standardbetingelser foretrækkes frem for beregning, da det giver en mere nøjagtig værdi og da beregningsformlen ikke kan tage højde for patientens kliniske tilstand.

Basal metabolisk rate (BMR). Anbefalet energimængde/dag/kg1

Mænd

Vægt (kg)

50

55

60

65

70

75

80

85

90

18-29 år

Kcal/kg

29

28

27

26

25

24

24

23

23

30-59 år

Kcal/kg

29

27

26

25

24

23

22

22

21

≥60 år

Kcal/kg

23

22

22

21

20

20

19

19

18

Kvinder

Vægt (kg)

45

50

55

60

65

70

75

80

85

18-29 år

Kcal/kg

26

25

24

23

22

22

21

21

21

30-59 år

Kcal/kg

27

25

24

22

21

20

19

19

18

≥60 år

Kcal/kg

24

22

21

20

19

18

18

17

17

Tabellen er et uddrag af mere udførlige tabeller i rapporten

Beregning af Basal Metabolisk Rate (BMR) ud fra Harris & Benedict formlen2

Mænd:

REE = 66,5 + (13,8 x vægt i kg) + (5,0 x højde i cm) – (6,8 x alder)

Kvinder:

REE = 655,1 + (9,6 x vægt i kg) + (1,8 x højde i cm) – (4,7 x alder)

 

 

 

 

 

Formål

Fastlæggelse af energibehovet hos patienter i ernæringsrisiko - specielt korttarmspatienter - ved en måling, som giver et mere nøjagtigt resultat, end ved konventionelle beregningsmetoder og tabelopslag.

Især på patienter som bliver kunstigt ernæret, er det meget vigtigt med en nøjagtig måling af energibehovet, da både energiunderskud og – overskud kan have uhensigtsmæssige konsekvenser.

 

Definition af begreber

Hvilestofskiftet: Den mængde energi målt i kalorier, som kroppen forbrænder på et døgn for at opretholde vitale funktioner, så som vejrtrækning og hjertets pumpefunktion.

 

Referencer

 1. 1. Human Energy requirements. FAO/WHO/UNU 2001 Kapitel 5.4.2 Tabel 5.4-9.

 2. 2. Harris AJ, Benedict FG.

A biometric study of basal metabolism in man.

Carnegie Institution. 1919;279

 1. 3. da Rocha EE, Alves VG, da Fonseca RB.

Indirect calorimetry: methodology, instruments and clinical application.

Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2006 May;9(3):247-56.

 1. 4. Haugen HA, Chan LN, Li F.

Indirect calorimetry: a practical guide for clinicians.

Nutr Clin Pract. 2007 Aug;22(4):377-88.