Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Pædagogisk observation i barnets primære miljø i Klinik Børn og Unge

 

 

Formål

At beskrive barnets evne til social interaktion samt det almene funktionsniveau, når barnet befinder sig i dets primære miljø.

 

Definition af begreber

En observation vil altid være en subjektiv vurdering, men observationen må tilstræbes at være beskrivende og ikke tolkende. Observationen beskrives i forhold til barnets biologiske alder.

 

Ved en pædagogisk observation følges barnet over tid, svarende til en normal skoledag eller en vanlig dag i institution eller hjem.

Efter timers observation i skole og/eller institution vil der være en samtale med barnets primære lærer og/eller pædagog for indhentning af supplerende oplysninger.

 

Beskrivelse

Som led i de afdækkende undersøgelser i udredningsforløbet udføres der observationer i barnets primærmiljø. Dette kan foregå i skole, fritidsordning, daginstitution, døgninstitution eller i hjemmet.

Den pædagogiske observation foretages oftest af pædagogisk konsulent eller distriktspsykiatrisk sygeplejerske.

Proceduren er som følgende:

 1. 1. Gennem tværfaglig drøftelse på børnepsykiatrisk konference tager overlægen beslutning om en pædagogisk observation, som en del af den samlede behandlingsplan.

 

 1. 2. Den pædagogiske konsulent eller distriktspsykiatrisk sygeplejersken (observanden), som skal foretage observationen, informerer den sagsansvarlige om foreløbig dato, som noterer dette i behandlingsplanen.

 

 1. 3. Observanden kontakter barnets forældre, for at indhente informeret samtykke hertil, aftale om dato samt aftale om barnet skal være vidende om observationen.

 

 1. 4. Observanden kontakter barnets skole/institution, hvor observationen skal finde sted. Der laves aftaler om observationens kontekst, gerne med barnets primære lærer/pædagog.

 

 1. 5. Hvis der sker ændring i forhold til første udmeldte dato, kontaktes forældrene på ny og sagsansvarlig informeres.

 

 1. 6. Observationen foretages med udgangspunkt i iagttagelsesskema(se reference) funderet på Gunn Von Kroghs domæne teori, hvor følgende punkter indgår:

 • • Kontekst

 • • Udseende

 • • Kognitive evner

 • • Sproglig udvikling

 • • Motorik

 • • Sanser

 • • Opmærksomhed og koncentration

 • • Søvn

 • • Kontakt evne og socialt samspil

 • • Legeevne

 • • Forhold til andre børn

 • • Forhold til voksne

 • • Forhold til regler

 • • Forhold til sig selv

 • • Stemningsleje og følelsesmæssige udtryk

 • • Vaner, ritualer, tvangstanker/-handlinger

 • • Fantasi og forestillingsevne

 • • Andre psykosesuspekte symptomer

 • • Misbrug

 • • Personalets vurdering af nuværende skole/institutionstilbud

 • • Sammenfatning

 

 1. 7. Observationen dokumenteres i EPJ og fremlægges på tværfaglig konference.

 

 

Referencer

Iagttagelsesskema for Klinik Børn og Unge