Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Modtagelse af barn i Børneafdelingen

Formål

 • • At sikre optimal modtagelse af barn i Børneafdelingen og dermed den bedst mulige observation og pleje.

 • • At familien oplever sig ventet og velkommen.

 • • At familien oplever sig velinformerede og oplever tryghed i forhold til afdelingens rutiner og personale.

Definition af begreber

Børn modtages i Børneafdelingens følgende 3 afsnit fordelt på 13 stuer:

 • • Stue 0 - 6: Grønt afsnit til børn med infektioner, f.eks. pneumonier, gastroenteritis, RS-virus og meningitis.

Stue 0: En modtagelsesstue til børn, der indlægges direkte i Børneafdelingen, der kan have været udsat for smitte. Stuen anvendes også til dagpatienter.

Stue 1: Isolationsstue med sluse.

Stue 6: En flex-stue imellem blåt, grønt og rødt afsnit.

 • • Stue 7 - 9: Blåt afsnit, som er Neonatalafsnittet med observations- og behandlingskrævende nyfødte samt præmature fra fulde 32 gestationsuger. Her er der plads til 7 nyfødte børn, hvor de to betegnes som mor/barn pladser, se Modtagelse af barn på Neonatalafsnittet

 • • Stue 10 - 12: Rødt afsnit til børn, der skal udredes for forskellige sygdomme, bl.a. epilepsi, diabetes, psykosomatiske og psykosociale problemstillinger.

Der er på afdelingen plads til i alt 17 børn og én medindlagt forælder pr. barn. Der tilbydes forplejning til én forælder pr. indlagt barn.

I Børneafdelingen har vi tildelt patientpleje. Vi arbejder endvidere med patientansvarlig læge og patientens team.

Beskrivelse

Patientgrupper

 • • Elektivt indlagte børn

 • • Akut indlagte børn

 • • Børn til genindlæggelse

 • • Dagafsnitspatienter

Forberedelse

 • • Den modtagende læge melder barnet 1. og 2. gang til den ansvarshavende sygeplejerske og 2. gang til den plejeperson, der har fået tildelt barnet og dets familie. Alle meldinger modtages og gives i rammer hvor persondata kan beskyttes. Der anvendes læge- og sygeplejelap til meldinger og indhentning af relevante oplysninger om barnets tilstand til vurdering af, hvilke tiltag, der skal iværksættes.

 • • Den ansvarshavende sygeplejerske finder ud af, hvem der skal tage sig af barnet og på hvilken stue, barnet skal ligge.

 • • Tjek altid at sengeplads er klargjort med klokkesnor, sug og iltaggregat, der fungerer.

 • • Observationsskema og velkomstpjece findes frem.

 • • Der laves navneskilt med barnets navn til sengen, sengebord og skab, og der findes en kande vand eller saft. Vær opmærksom på, om der skulle være indikation for, at barnet evt. ikke må få saft eller skal være fastende.

 • • Der findes relevante remedier frem til behandling og observation af barnet afhængig af barnets diagnose og eventuelle lægeordinationer. Ex: Blodtryksapparat, saturationsmåler, iltbehandling osv.

 • • Der laves evt. en kurv med tøj, håndklæder, bleer, klude og stofbleer til skiftning af barnet.

Modtagelse af barnet

 • • Barnet kommer fra Modtagelsen i en seng, og forældrene/pårørende følger med.

 • • De vises på den stue, der er tildelt dem.

 • • Der spørges ind til, hvordan barnet har haft det den seneste tid og omkring sygdomsforløbet.

 • • Ordinationer udføres: evt. blodprøver (er oftest taget i Modtagelsen), medicin, urinprøver osv.

 • • Barnet observeres og TOKS udføres efter ordination.

 • • Kontroller at barnet har identifikationsarmbånd på. Hvis det ikke har, må korrekt identifikationsprocedure foretages Patientidentifikation på somatiske sygehuse i Region Nordjylland

 • • Barn og forældre vises rundt i afdelingen: til toiletter, bad, legestue, spisestue, køkken.

 • • Vær opmærksom på, at forældrene og barnet ofte har været i Modtagelsen i lang tid, og formentlig kan være sultne. Der kan derfor findes mad til dem i køkkenet, hvor der altid er brød, pålæg, frugt osv.

 • • Kommer forældrene langvejs fra, kan det være nødvendigt for dem at overnatte begge to. Da vi kun har plads til én forælder per barn, kan vi derfor tilbyde den ene et vagtværelse, nøglen er placeret i medicinskabet.

 • • Ved lejlighed vejes barnet og kranieomfang og højde/længde måles.

 • • Barnet skal indenfor 24 timer være ernæringsscreenet. Se https://pri.rn.dk/Sider/21830.aspx

 • • Til førstkommende stuegang tages der stilling til om barnet skal have en patientansvarlig læge tilknyttet.

 • • Vær opmærksom på, at hvis barnet får specielt mad, skal dette bestilles i køkkenet, så det kan komme til næste dag. Det kunne evt. være mad uden: mælk, grisekød, gluten osv. Husk at oplyse navn på barnet, så køkkenet ikke er i tvivl om, hvem det er bestilt til.

 • • Hvis barnet får noget specielt modermælkserstatning, skal dette bestilles ved at skrive det på tavlen der hænger på gangen overfor ammestuen.

 • • Der laves indlæggelsessamtale indenfor det første døgn, hvor kontaktpersonen er ansvarlig herfor. Dette består i en samtale mellem patient og sygeplejerske, hvor observationer medinddrages – data indtastes i EPJ under skabelonen ”modtagelse af patient”.

Isolation af barn

Er der behov for at isolere barnet Liste over sygdomme, som kræver isolation:

 • • Der sættes relevant isolationsskilt op på døren.

 • • Forældrene informeres om isolationsregler og der udleveres relevant informationsmateriale, der findes i PDF-centret.

 • • Stue 1 (isolationsstue med sluse) holdes så vidt muligt tom til børn, der kræver denne isolationsform.

OBS: Se i øvrigt i PRI for at finde yderligere information om Infektionshygiejniske retningslinier, Region Nordjylland

Referencer