Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Patientforberedelse til diverse undersøgelser

Generelt1

Medicinsk gastroenterologisk ambulatorium1

Ascitesdrænage1

Gastroskopi2

Varicesklerosering eller banding (planlagt)2

Koloskopi2

Sigmoideoskopi2

Leverbiopsi a. m. Menginhi2

ERCP2

Kapselendoskopi2

A kirurgisk operationsgang3

Endoskopisk ultralydsscanning (EUS)3

Laparoskopisk ultralydsscanning (LUS)3

ERCP3

Endokrinologisk afdeling3

BMD(Bone Mineral Density)3

Nuklearmedicinsk afdeling3

Knogleskintigrafi3

Ventrikelskintigrafi3

Se-HCAT-test (Galdesyremalabsorptionstest)3

PET/CT-skanning3

Røntgenafdelingen4

CT-skanning af abdomen4

CT-scanning af thorax4

CT-scanning af cerebrum4

CT-scanning af nyre og urinveje4

Ultralydsvejledt leverbiopsi4

MR-scanning af pancreas og galdeveje. MRCP4

MR-scanning af tyndtarm4

Oversigt over abdomen4

PTC - Perkutan Transhepatisk Cholangiografi4

Tyndtarmspassage5

Ultralydskanning af abdomen5

Kardiologisk laboratorium5

Ekkokardiografi5

Generelt

For alle Gas. amb. undersøgelser gælder, at patienterne må få morgenmedicin på trods af faste.

 

Medicinsk gastroenterologisk ambulatorium

Ascitesdrænage

 • • Udføres i Gas.amb. eller på Rtg.afdelingen.

 • • OBS: Ved ultralydsvejledt drænage skal patienten faste.

 • • Der skal foreligge forprøver.

 • • Patienten skal, når han/hun køres til undersøgelse, have opsat 1 portion 20 % humant albumin (HA). Efter ankomst til afdelingen opsættes 2. portion 20 % HA.

 • • Ascitesdrænet må maksimalt ligge i 24 timer.

 • • Ved særlig høj INR kan gives frisk frosset plasma (2 portioner) før proceduren.

Gastroskopi

 • • Udføres i Gas. amb. alle dage

 • • Patienten skal faste fra midnat.

Varicesklerosering eller banding (planlagt)

 • • Patienten skal faste fra midnat.

 • • Der skal foreligge forprøver og BAC-test.

Koloskopi

 • • Udføres i onsdage og fredag i Gas. amb.

 • • Patienten skal pausere med jernbehandling mindst én uge forud for undersøgelsen.

 • • Patienten skal faste minus tørste fra midnat.

 • • Udrensning i henhold til instruks.

Sigmoideoskopi

 • • Patienten må få morgenmad.

 • • Patienten skal på undersøgelsesdagen have et fosfatklyx om morgenen – se instruks.

Leverbiopsi a. m. Menginhi

 • • Udføres tirsdage.

 • • Patienten skal faste fra midnat.

 • • Der skal foreligge forprøver. BAC test tages i ambulatoriet i forbindelse med undersøgelsen.

 • • Postoperative observationer se instruks/plejeplan.

ERCP

 • • Faste fra midnat.

 • • Der skal foreligge forprøver og BAC-test (se instruks, specielt vedr. forældelse).
  Forprøver skal godkendes af læge inden undersøgelse.

Kapselendoskopi

 • • Dagen før undersøgelsen må der kun indtages flydende kost. Patienten skal være fastende fra kl. 22 aftenen forinden.

 • • På undersøgelsesdagen monteres udstyret og patienten indtager kapslen. Må spise 2 timer efter undersøgelsen.

 • • Dagen efter fjernes optageudstyret og data aflæses.

 

A kirurgisk operationsgang

Endoskopisk ultralydsscanning (EUS)

 • • Udføres på A-OP.

 • • Patienten skal faste fra midnat.

Laparoskopisk ultralydsscanning (LUS)

 • • Patienten skal faste fra midnat.

 • • Der skal foreligge forprøver.

ERCP

 • • Udføres i Gas. amb. tirsdag og torsdag.

 • • Faste fra midnat.

 • • Der skal foreligge forprøver og BAC-test (se instruks, specielt vedr. forældelse).
  Forprøver skal godkendes af læge inden undersøgelse.

 

Endokrinologisk afdeling

BMD(Bone Mineral Density)

 • • Ingen forberedelse eller observation efter, laves på Endokrinologisk ambulatorium.

 

Nuklearmedicinsk afdeling

Knogleskintigrafi

 • • Ingen forberedelse eller observation efter.

Ventrikelskintigrafi

 • • Ingen forberedelse.

Se-HCAT-test (Galdesyremalabsorptionstest)

 • • Patienten skal være fastende til 1. undersøgelse, ingen observationer efter.

PET/CT-skanning

 • • Faste 6 timer før undersøgelsen. Må gerne drikke postevand og få i.v.-NaCl. Patienten må IKKE få Smof eller glukose.

 • • Det anbefales at patienten drikker 1 liter vand dagen før undersøgelsen og 1 liter efter undersøgelsen.

 • • Undgå fysisk anstrengelse på undersøgelsesdagen.

 

Røntgenafdelingen

CT-skanning af abdomen

 • • Faste, må drikke vand, te og kaffe.

 • • Der kan bruges kontrast per os og i.v.

CT-scanning af thorax

 • • Ingen forberedelse.

CT-scanning af cerebrum

 • • Ingen forberedelse.

CT-scanning af nyre og urinveje

 • • Ingen forberedelse.

Ultralydsvejledt leverbiopsi

 • • Udføres efter anmodning. Fast tid onsdag i dagafsnittet.

 • • Patienten skal faste fra midnat.

 • • Der skal foreligge forprøver.

 • • BAC test skal være taget og foreligge i LABKA.

 • • Postoperative observationer som ved ”leverbiopsi” (se instruks)

 • • MR-scanning af abdomen

 • • Patienten skal faste fra midnat.

 • • Der kan bruges kontrast både per os og i.v.

 • • Ved MR-scanninger skal der altid udfyldes et metalskema, der skal være fremsendt i elektronisk og papir udgave.

MR-scanning af pancreas og galdeveje. MRCP

 • • Patienten skal faste fra midnat.

 • • Ved MR-scanninger skal der altid udfyldes et metalskema, der skal være fremsendt i elektronisk og papirudgave.

MR-scanning af tyndtarm

 • • Patienten skal faste fra midnat. Patienten skal drikke kontrast eller sveskejuice.

 • • Ved MR-scanninger skal der altid udfyldes et metalskema, der skal være fremsendt i elektronisk og papir udgave.

Oversigt over abdomen

 • • Ingen forberedelse fraset at patienten skal lejres i venstre sideleje ved oversigt mhp. fri luft.

PTC - Perkutan Transhepatisk Cholangiografi

 • • Patienten skal faste.

 • • Forprøver samt væsketal - må ikke være ældre end 3 dage.

 • • BAC-test skal foreligge i LABKA.

 • • Røntgenafdelingen vurderer, om patienten skal via opvågning – afhænger af sedation/analgesi. Når patienten er i stamafdelingen, kan mobiliseres under hensyn til smerter, og der observeres for tegn på cholascos.

Tyndtarmspassage

 • • Patienten skal faste.

 • • Der gives kontrast per os.

Ultralydskanning af abdomen

 • • Patienten skal faste.

Kardiologisk laboratorium

Ekkokardiografi

 • • Udføres i Kardiologisk laboratorium.

 • • Der skal foreligge EKG inden for 24 timer forud for undersøgelsen.