Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Inhalation af astmamedicin på forstøver

 

FORMÅL:

At sikre en hurtig og effektiv virkning af medicinen.

 

FORBEREDELSE:

Informere patient og pårørende om proceduren, medicinens virkning samt om evt. forskelle i proceduren i forhold til tidligere behandlingsmetode (andet apparat, anden medicin m.m.)

REKVISITTER:

 • • Flowmeter (Bilag l i papirudgaven)

 • • Inhalationssæt (Bilag ll i papirudgaven)

  • • Maske

  • • Forstøver kammer

  • • Slange

FREMGANGSMÅDE:

 • • Medicinordination tjekkes

 • • Den ordinerede mængde astmamedicin trækkes op og blandes med NaCl op til i alt 3 ml. obs Ventoline og Spirocort må gerne blandes)

 • • Medicinen hældes i forstøverkammeret.

 • • Forstøverkammer, maske og slange samles og tilsluttes flowmeter.

 • • Når patienten er klar eller har masken på sættes flowmeteret på 8 l/min.

 • • Det er vigtigt at masken slutter tæt. Virkning reduceres betydeligt, hvis den ikke gør. Barnet må ikke have sut i munden. Selv når medicinen gives korrekt er det kun 5-10%, der når ned i luftvejene.

 • • En inhalation må max. tage 10 min. Tager det længere tid, er systemet ikke i orden.

 • • Hvis man lader forældrene sidde med barnet, er det vigtigt at de undervises i, hvordan de sidder mest hensigtsmæssigt, og hvordan man holder masken. D.v.s. at forældrene skal have barnet til at sidde så oprejst som muligt.

 

OPRYDNING:

 • • Efter hver inhalation rengøres kammer og maske med sterilt vand. (se PRI Nebulisator )

 • •  Tørres og lægges i en kapsel og tildækkes med en ren ble.

 • • Maske og forstøverkammer skiftes dagligt.

 • • Slange skiftes 1 x ugentlig men bruges kun til en patient.

 

ØVRIGE OPLYSNINGER:

 • • Er det nødvendigt at give behandling på forstøvermaske efter udskrivelse, kan dette gives på en

 • • porta-neb.

 • • Fremgangsmåden er den samme, bortset fra at flow-meter erstattes med en portaneb, som er tilsluttet stikkontakt.

 • • Forældre skal undervises i at trække medicin op. Se i øvrigt instruks i porta-neben og

 • • proceduren for udlån af porta-neb.