Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Anæstesi til arteriografi

Indikation

Radiologisk udredning af hjernens blodkar med henblik på diagnosticering af for eksempel aneurismer, arteriovenøsmalformationer, kar-rige hjernetumorer eller karmisdannelser, konstatering af hjernedød, hvis klinisk hjernedødsundersøgelse kræver supplering med cerebral cirkulationsundersøgelse (4-kars-arteriografi).

Operationsteknik

Radiologen punkterer hyppigst højre arteria femoralis, fører et kateter til det/de relevante kar og indgiver røntgenkontrast. Proceduren foregår med røntgengennemlysning.

Efter undersøgelsen kan det anlagte arteriekateter eventuelt bibeholdes til måling af invasivt blodtryk, men fjernes dette, komprimeres indstikstedet i 10 minutter, og patienten skal have fladt rygleje i 4 timer efter grundet blødningsrisiko fra indstiksstedet.

Lejring og opstilling

Patienten flyttes til røntgenlejet og er i rygleje under seancen.
Juletræet placeres ved hovedenden.
Vær opmærksom på dropslanger og ledninger, da røntgenrøret flyttes og drejes omkring patienten.

Præoperativ forberedelse

A: Vågen patient

Patienten skal faste. Eventuelt vanlig medicin.
Eventuelt væsketal, type, BAC/BF-test og koagulationstal.

B: Bedøvet patient

Prøver som A.

Anæstesi

A: Vågen patient

Et rullebord klargøres, se fremstilling til anæstesi i neurokirurgisk anæstesiafsnit og medbringes sammen med juletræet til røntgenrummet, hvor undersøgelsen skal foregå (rum 8 eller 9). (Medbring også pose-ventil).

Patienten monitoreres med EKG, NIBP (nogle patienter har en arteriekanyle), SaO2-føler og drop, og der gives 3 liter ilt/minut nasalt.

Patientens bevidsthedsniveau, værdier og velbefindende kontrolleres med jævne mellemrum, hyppigheden afhænger af patientens tilstand.

Undersøgelsen foregår i lokalanæstesi, som anlægges af radiologen. Patienten kan have behov for Haldid® intravenøst, typisk 1-2 ml.

B: Bedøvet patient

Et rullebord klargøres som ovenfor og medbringes til røntgenrummet.

Patienten afhentes på intensivafsnittet, tilkobles juletræet og fortsætter med sedationen og monitorering (ekg, invasiv blodtryksmåling, saturation, ETCO2, ICP).

Patientens pupiller kontrolleres med jævne mellemrum.

Vær opmærksom på:

  • • Røntgenkontrast kan udløse kortvarig varmefornemmelse og hovedpine hos den vågne patient

  • • Røntgenkontrast virker diuretisk. Obs. om patienten har eller skal have et blærekateter

  • • Røntgenkontrast kan udløse en allergisk reaktion, i så fald har røntgenafsnittet en akutmedicintaske til behandling af dette

  • • Anvende røntgenforklæde og holde god afstand fra strålerøret

Postoperativt

Patienten følges til stamafsnittet, opvågningen eller intensivafsnittet, eventuelt direkte til operation.