Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Bariatriske patienter på intensiv afsnit, Regionshospital Nordjylland

Definition af begreber1

Formål1

Beskrivelse1

Normering1

Stue1

Seng og linned1

Plejen2

Mobilisering2

Lejringsstrategi2

Hovedpude2

Total sideleje2

Anti-Trendelenburg2

Siddende2

Hjælpemidler3

KoorInt3

Ernæring3

Medicin3

Undersøgelse/overflytning/udskrivelse til sengeafdeling3

Referencer3

Definition af begreber

Bariatri: Ordet bariatri stammer fra græsk, hvor baros betyder tyngde. Bariatri er en medicinsk betegnelse for svær fedme med ledsagende sygdomme og forskelligartede problemer.

Bariatriske patienter defineres som patienter, der har et BMI > 35, som ofte ledsages af krævende sygdomstilstande.

BMI: Body Mass Index der beregnes ud fra vægt i kilo divideret med højde2 (højde i meter gange højde i meter).

ABW: Adjusted Body Weight, en omregning til at udregne medicindosering og kaloriebehov for overvægtige, manuelsweb.com.

Formål

  • • At sikre en ensartet høj kvalitet i diagnosticering, behandling og pleje af svært overvægtige patienter.

  • • At opnå et sikkerhedsmæssigt forsvarligt arbejdsmiljø, der forebygger at arbejdsskader opstår i plejen af bariatriske patienter.

  • • At opnå en god patientsikkerhed for patienten

  • • En etisk, forsvarlig og tryg pleje og behandling af bariatriske patienter.

Beskrivelse

Normering

Det tilstræbes, at patienter med BMI > 35 plejes af 2 sygeplejersker i dagtid.

Stue

Der SKAL vælges en stue (3, 4, 5, 10, 11, 12) med loftlift.

Seng og linned

En alm. sygehusseng er godkendt til 130 kg.

Intensive senge er godkendt til 200 kg.

Ved behov kan der via vagthavende portør rekvireres en scanbed 910 til en maksimal vægt på 235 kg eller en ekstra bred specialseng med skrå sengeheste til en patientvægt på max 450 kg.

I sengen ligges et hvidt helsejl ”Solo Reposheet Short” (maksimalt 200 kg), der passer til loftliften. Dette er engangs og ligger i vores rene linnedrum. Sejlet forbliver under patienten og kan anvendes ved lejring på siderne samt når patienten skal højere op i sengen eller skift af lagen. Det må ikke anvendes ved skift til en anden seng eller ved mobilisering til stol.

Der findes tøj i turkis str. i vores eget linnedrum. Kontakt linnedcentral ved behov for flere sæt eller større str. (lilla farve)

Plejen

Det tilstræbes, at der i dagtid er to sygeplejersker til plejen af disse patienter. Tidligst muligt i forløbet vurderes, om der er optimale forhold ved forflytningsvejleder. Det personale, der plejer den bariatriske patient, bør rokeres til andre stuer efter nogle dage, for at forhindre arbejdsskader. I forbindelse med vending og vask tilstræbes det, at der er to sygeplejersker og to portører, for at arbejdet kan udføres forsvarligt både for patient og personale.

Ved forflytning af patientens ben i forbindelse med vask eller træning, skal man anvende de smalle remme til loftlift, som ligger i afdelingens linnedrum.

Hvis den intensive seng anvendes husk da at bruge vendefunktionen. Vær opmærksom på, at patienten ligger midt i sengen ved lejring på siderne, for at undgå mange vægtalarmer fra sengen.

Husk at tage sengehesten ned i plejesituationer hos patienten.

Stepbænk eller skammel kan anvendes ved de brede senge for at opnå bedst mulig arbejdsstilling.

Når patienten begynder at få gang i maven, er det en stor fordel at få anlagt Flexi-seal, med mindre der er kontraindikationer mod dette. Ellers kan en fækalpose evt. bruges. Dette for at nedsætte forflytningsbyrden samt risikoen for sår og ubehag for patienten.

Da bariatriske patienter har mange hudfolder, er hudplejen mere kompliceret, end hos normalvægtige. Der er ofte områder, der er præget af rødme, svamp og hudirritation.

Vær ekstra opmærksom på katetre og drænslanger, disse bør flyttes ofte for at forebygge decubitus.

Mobilisering

Aggressiv mobiliseringsplan – udnyt tyngdekraften og udnyt patientens evt. egne ressourcer.

Da der er stor risiko for decubitus skal patienten omlejres hver 2. time.

Lejringsstrategi

I alle lejringssituationer skal sygeplejersken forsøge at mindske trykket på thorax mest muligt, både indefra og udefra.

Hovedpude

Anvend en flad hovedpude. På grund af patientkategoriens ofte korte og tykke hals vil dette optimere luftvejsforholdene.

Total sideleje

Hermed forståes at pt. lejres helt om på siden med den øverste arm hvilende foran kroppen.

Anti-Trendelenburg

Sengen kippes – hovedenden opad, således at tyngdekraften udnyttes (mindsket tryk på diafragma).

Siddende

Enten i stol eller i seng. Vær opmærksom på ikke at elevere benene så højt, at abdomen presses op mod diafragma.

Tllstræb IKKE at anvende ryg-leje eller rotationsmodul.

Hjælpemidler

Hos ergoterapeuter kan der bestilles speciel Cirrus kørestol op til maksimalt 250 kg og almindelig kørestol uden nakkestøtte op til maksimalt 300 kg. Øvrige hjælpemidler: badebænk, gåbord, toiletstol og rollator bestilles via portører. (Findes i ergoterapiens fjerndepot i kælderen i højhuset). Alle disse hjælpemidler går til maksimalt 250 kg.

I afdelingen har vi en ekstra bred lænestol uden høj ryg (maksimalt 200 kg).

Loftlifte på stuerne er godkendt til 250 kg.
Desuden findes der på sygehuset en transportabel lift, der kan tage op til 450 kg (rekvireres via portør).

KoorInt

Der er i Koorint under ernæringsfeltet en kode for patientens BMI, der registreres her.

Ernæring

Udregnes efter ABW (manuelsweb.com), se tværgående ernæringsinstruks – ” Ernæring af voksne kritisk syge patienter på intensivt afsnit i Region Nordjylland”.

ABW noteres på observationsskemaet, og indtastes i fanebladet ”Kost/væske” i Clinical Suite (EPJ)

Medicin

Udregnes ligeledes udfra ABW – anføres på ”inotropiskemaet”.

Undersøgelse/overflytning/udskrivelse til sengeafdeling

Når den bariatriske patient skal til f.eks. CT-skanning eller operation, er det vigtigt at informere personalet på den modtagende afdeling om patientens størrelse, da det undersøgelses – og behandlingsudstyr, der anvendes, har forskellig størrelse og kapacitet.

Ved overflytning til andet sygehus er det vigtigt at oplyse patientens vægt til Falck, da det kan have betydning for ambulancetype og udstyr heri.

Ved udskrivelse til stamafdeling er det vigtigt at advisere om patientens størrelse i god tid, så personalet på stamafdeling har mulighed for at planlægge plejen og rekvirere hjælpemidler. Aftal evt. at hjælpemidlerne følger med på stamafdeling.

Referencer

guldmann.dk

manualsweb.com

Risikovurdering ved forflytning – personalenet Regionshospital Nordjylland

Ernæring af voksne kritisk syge patienter på intensivt afsnit i Region Nordjylland”.