Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rammeordination for sygeplejersker igangsættelse af medicinsk behandling i Børnemodtagelsen og børneafdelingens døgn- og dagafsnit.

 

Inden lægens ankomst må sygeplejerske (med kendskab til og erfaring med sygdommene) iværksætte behandling af:

Astma / astmatisk bronchitis

Se (Ref. Astmatisk bronchitis)

Behandling:

Indledende vurdering af behandlingsbehov:

Hvis SaO2 er >90% og ikke andre tegn på svær sygdom, kan der startes behandling på spacer / inhalatorer.

Hvis SaO2 er <90% eller anden tegn på svær sygdom, skal der altid startes behandling med forstøver.

 

Initiale behandling ved mild-moderat astma:

Nasal ilt ved saturation <93 %, 1-2 liter/min

Tætte inhalationer i op til 1 time:

 1. A. Ventoline 0,1 mg/ds eller Airomir 0,1 mg/ds på spacer

 • • Børn <15 kg: 2 pust hver 15. min

 • • Børn >15 kg: 4 pust hver 15. min

 1. B. Inhalationer på barnets egen divice (Eks. Easyhaler Buventol 200 mikorg/ds)

 • • 1 sug hver 15. min

 

Initiale behandling til børn ved svær astma:

Behandling med inhalationer på forstøver forudgået af lægelig vurdering.

 

Inhalation SABA på inhalationsapparat / forstøver (Obs suppleres altid med Atrovent)

 1. A. Salbutamol 5mg/ml fortyndet med isoton saltvand til mindst 4 ml

 • • Børn <15 kg: 2,5 mg (0,5 ml) hver 15. min

 • • Børn >15 kg: 5 mg (1,0 ml) hver 15. min

 1. B.  Atrovent 0,25 mg/ml tilsættes de første 3 inhalationer ved behov for SABA inhalationer på forstøver.

 • • Børn uanset vægt: 0,25 mg (1,0 ml) tilsættes inhalationsvæske A.

Pseudocroup

Barnet med klassisk pseudokroup symptomer, dvs. krupal hoste, inspiratorisk stridor, takypnø med indtrækninger og evt. desaturation og cyanose, som er alment påvirket, kan sættes i behandling med:

 

Adrenalininhalation 1 mg /ml

5-9,9 kg

1 ml

 

10-14,9 kg

2 ml

 

>15 kg

3 ml

må gentages én gang efter 20 minutter (derefter lægevurdering).

 

Kramper/Feberkramper

Barnet, som kommer ind med generaliserede kramper (toniske el. toniske-kloniske) og bevidstløshed, som ikke

har fået behandling endnu, kan få:

 

Stesolid klysma 2 mg/ml (5 mg)

< 5 kg

et halvt klysma

2,5 mg

 

5-15 kg

et helt klysma

5 mg

Stesolid klysma 4 mg/ml (10 mg)

> 15 kg

et helt klysma

10 mg

 

Smertebehandling

Hvis barnet udviser tegn på smerter kan der gives smertebehandling i form af Paracetamol i nedenstående dosering:

se evt: Smertebehandling af børn fra 28 dage til 15 år

Præparat

 • • Paracetamol mixt. 24 mg/ml

 • • Suppositorier 25, 50, 75, 125, 250, 500 og 1000 mg

 • • Tabletter 500 mg

 • • Brusetabletter 500 mg

Dosering

ORAL ADMINISTRATION

REKTAL ADMINISTRATION

Alder

Bolusdosis

(mg/kg)

Vedligeholdelses

Dosis (mg/kg)

Interval

(timer)

Bolusdosis

(mg/kg)

Vedligeholdelses

Dosis (mg/kg)

Interval

(timer)

Præmatur1

20

20

12

20

20

12

0-3 mdr. 1

20

15 – 20

8

30

20

12

>3 mdr.

-

12,5

(4-)6

402

202

6

 

1 Se Smertebehandling af nyfødte.

2 Stikpiller bør bruges så kort tid som muligt. De anbefalede doser er potientielt toksiske, idet børn absorberer paracetamol i betydelig højere grad end voksne.