Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Opvågning – udfyldelse af anæstesiskema/opvågningsjournal

 

Beskrivelse:

 1. 1. Navn på patient/label.

 2. 2. Initialer på sygeplejersken, der modtager patienten. Noteres under DV.

 3. 3. Operationens art.

 4. 4. Klokkeslæt for ankomst.

 5. 5. Notere IV væske som rest, ophængt under operationen. Desuden notere, hvis der opsættes ny eller anden væske i opvågningsfasen.

 6. 6. Væske givet pr. os i opvågningsfasen.

 7. 7. Tab i opvågningsfasen.

 8. 8. Scoreskema: Udfyldes ved ankomst og udskrivelse fra opvågningsdelen. Hvis der svares 0, skal det ikke skrives. Timediurese og temperatur registreres ved behov.

 9. 9. Patientens bevidsthedsstatus beskrives med ord ved ankomsten (svarende til score-skemaets 1. kolonne), samt status på blødning, smerte, kvalme m.v.

 10. 10. Dokumentation af BT og puls minimum hvert kvarter.

 11. 11. Dokumentation af SAT, hvis der ved behov gives nasal O2, denne skal angives med ltr.

 12. 12. (Blodsukker og )VAS for kvalme og smerte noteres og handles på under ”Status ved ankomst”.

Al medicin, der gives, skrives med præparatnavn, doseringsmåde og antal mikrogram /mg/g og noteres med klokkeslæt.

 1. 13. Klokkeslæt og initialer på den sygeplejerske, der udskriver patienten, når opvågningsdelen afsluttes.

Ved overflytning udfyldes transport til stamafdeling og besked til/på afd.

 1. 14. Start altid med hele klokkeslæt ved værdimålingerne

 

Formål

At basisobservationerne postoperativt bliver dokumenteret efter forskrifter.

 

Referencer

Tjekliste til dagkirurgiske patienter på operationsdagen

Basisobservationer af patienter på Opvågningsafsnittet

Dasaim – Dansk selskab for anæstesiologisk og intensiv medicin – www.dasaim.dk ”Opvågningssygepleje – i teori og praksis” Anthea Hatfield og Michael Tronson. Nyt Nordisk forslag Arnold Busck, 2003.