Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Herpes simplex virus (HSV) og Herpes Zoster (VZV) hos personale (2.7.2)

Formål

At forebygge smittespredning af Herpes Virus til patienter.

Målgruppe

Sundhedsfagligt personale.

Herpes simplex virus (HSV)

Herpes forårsages af herpes simplex virus (HSV). Der findes to nært beslægtede typer af HSV, type 1 (HHV1) og type 2 (HHV2) (Human herpes virus).

Infektioner i ansigtet (læber, næse og øjne) forårsages næsten udelukkende af HSV type 1, mens infektionerne i genitalregionen i 60% af tilfældene forårsages af HSV type 2. HSV er udbredt i hele verden, og i Danmark er ca. 85% af den voksne befolkning smittet med HSV. Infektionen er livslang. Nyfødte børn kan få en alvorlig generel herpesinfektion (herpes neonatorum), der ubehandlet kan være dødelig.

Inaktivering af HSV

HSV inaktiveres uden for organismen. HSV inaktiveres ved de almindelige steriliseringsprocesser, og fjernes fra utensilier ved den sædvanlige behandling i dekontaminator (bækkenskyller/opvaskemaskine).

Smittemåde

Smitte sker ved direkte kontakt til mennesker, der har herpesudbrud. Læsionerne smitter, fra vesiklen brister og indtil der er dannet sårskorpe. På slimhinder er læsionen formentlig smittefarlig, indtil der er sket en fuldstændig opheling. Inkubationstiden for HSV er 2-14 dage.

Forholdsregler for personale med HSV på hænderne

Kirurger og tandlæger må ikke operere med aktive herpeslæsioner på hænderne.

Jordemødre med aktive herpeslæsioner på hænderne må ikke assistere ved fødsler.

For øvrigt personale se Håndhygiejne (2.1), afsnittet om Forudsætninger for håndhygiejne.

Forholdsregler for personale med HSV i ansigtet

Kirurgiske afdelinger

  • • Ved operation og andre invasive indgreb samt ved sårbehandling tildækkes herpessåret (plaster, kirurgisk maske eller lignende).

Føde-, barsel- og neonatalafdelinger

  • • Det nyfødte barn er følsomt for smitte med HSV. Ved tildækning af herpessåret (plaster, kirurgisk maske eller lignende) er der ikke noget til hinder for at hjælpe til ved fødsler og pasning/behandling af nyfødte.

Andre hospitalsafdelinger

  • • Transplantationspatienter, patienter i behandling med cytostatika og andre patienter med immundefekter er særligt følsomme for smitte med HSV. Personalet skal tildække herpessåret (plaster, kirurgisk maske eller lignende)

  • • Patienter i beskyttelsesisolation må ikke plejes eller behandles af personale med HSV-udbrud.

Forholdsregler for personale med herpes genitalis

Ingen særlige forholdsregler.

Forholdsregler ved pleje af patienter med HSV-udbrud

  • • Gravide bør anvende éngangshandsker ved pleje af patienter med herpesudbrud

  • • Ved direkte kontakt med vesikler, spyt og luftvejssekret skal der anvendes éngangshandsker.

Herpes Zoster (VZV)

Skoldkopper og helvedesild skyldes infektion med Varicella Zoster virus (VZV).

Både ved den primære sygdom og reaktivering af virus (VZV) er patienten smitsom.

Helvedesild smitter dog kun ved tæt direkte kontakt, og risiko for smitte kan mindskes ved at dække de inficerede områder med en forbinding.

Helvedesild kan kun smitte personer, der ikke tidligere har haft skoldkopper.

Væske fra vesikler kan i den første uge efter fremkomsten indeholde virus og forårsage skoldkopper.

Personale

Må ikke arbejde på afsnit, hvor der er patienter/børn, der ikke er immuniseret med Varicella (skoldkopper), så længe der er vesikler.

Referencer

Statens Serum Institut, http://www.ssi.dk

Statens Serum institut, CAS-Nyt nr. 18, 1. juli 1983

Centers for Disease Control and prevention, http://www.cdc.gov

https://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/smitsomme-sygdomme/~/media/F7B74602904644DFAFDEB84E3ED514A2.ashx

http://www.ssi.dk/Service/Sygdomsleksikon/S/Skoldkopper.aspx