Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Senelæsion af ekstensor pollicis longus og ergoterapi

Beskrivelse

Fremgangsmåde

Ekstensor pollicis senen sutureres. Der kan foretages sentransposition med ekstensor indicis proprius. 1. finger bandageres i 5 uger med en radial kantgips, gående fra distalt for IP-leddet til midt på underarmen med IP fuldt ekstenderet og CMC næsten ekstenderet. MP ekstenderes og abduceres således, at der opnås et ”bredt interstits”. Håndleddet dorsal flekteres i funktionsstilling (30-40 grader).

 

Før patientkontakt

Ved gipsseponering henvises der til ergoterapien, hvor patienten ses hurtigst muligt. Ergoterapeuten orienterer sig i EPJ:

• Hvornår patienten er opereret?

• Hvilken sene, der er læderet, sutureret, og er der eventuelt lavet senetransposition?

• Er senelæsionen partiel eller total læderet?

• Er der nerveskader?

• Er senen forkortet under operationen?

• Har patienten sekundære diagnoser?

 

Specielle forholdsregler

Ekstensor pollicis longus senen er anderledes i forhold til håndens øvrige ekstensorsener, idet den med hensyn til forløb ligner en fleksorsene og skal som følge heraf behandles anderledes.

Ved gipsseponering kan patienten forsynes med en præfabrikeret tommelskinne for at beskytte hånden og dermed senen i de første dage.

 

Ergoterapeutisk undersøgelse

Ved gipsseponeringen er ergoterapeuten opmærksom på følgende:

Kontrol af senefunktionen. Håndleddet er i funktionsstilling (30-40 grader dorsal flekteret). Der stabiliseres proximalt for IP-leddet, og patienten bedes forsigtigt flektere og ekstendere i IP-leddet (til patienten oplever stramning). Der stabiliseres proximalt for MP-leddet, og patienten bedes forsigtigt flektere og ekstendere i MP-leddet (til patienten oplever stramning). Kan patienten ekstendere, er der funktion af ekstensor pollicis longus.

Der undersøges for:

ødem

sensibilitet

fri bevægelighed i de 4 ulnare fingre.

hvor meget håndleddet er påvirket af immobiliseringsperioden, men der volar-flekteres ikke, da ekstensor pollicis longus vil udspændes for meget.

 

Ergoterapeutisk intervention

Første behandling i ergoterapien – 5. uge postoperativt: Træning uden modstand

Gipsen seponeres sædvanligvis i ortopædkirurgisk ambulatorium

Der udleveres eventuelt en præfabrikeret tommelskinne

Hvis det er nødvendigt, udføres der ødembehandling. Patienten må dog ikke knytte hånden meget, da extensor pollicis longus da udspændes.

Patienten instrueres i aktive fleksions- og ekstensionsøvelser for tommelfinger og håndled med særlig opmærksomhed på tenodese-effekten

Patienten instrueres i oppositionsøvelser samt nøgle- og pincetgreb (Håndleddet skal være i funktionsstilling, da senen passivt udspændes ved fleksion af håndleddet)

Øvelserne udføres til stramning af ekstensorsenen, og der må ikke udføres passiv fleksion

Patienten må bruge hånden i forbindelse med lette daglige aktiviteter

Passiv ekstension med batgummirulle og andre ruller.

Arvævsbehandling

Øvelsesprogrammet udleveres og gennemgåes

ALDRIG PASSIV FLEKSION

 

ADL: Hånden må nu benyttes til lettere personlig hygiejne, eksempelvis creme kroppen ind, vaske sig selv med vaskeklud (men ikke vride kluden), tørre bord af og spise med kniv og gaffel.

 

6.-7. uge postoperativt – træning med let modstand:

Som ved 5 uge, men suppleres med:

Aktiv fleksion led for led omkring store solitaire brikker med skumgummi. Eventuelt højtstillet solitaire.

Dr. Winkler må nu bruges.

Aktiv og passiv ekstension af IP, MP og CMC. Desuden aktivt hold (se bilag).

Fleksion, ekstension og opposition: Føre tomlen til de 4. fingres pulpa og ned ad fingrene indtil stramning. Der strækkes mellem hver finger.

Suppleres med blødt putty, theraband bolde og lignende.

Hånden fladt på bordet og ekstendere og abducere tommelen.

Solitairespil med graduerede brikker og spil til de 4 ulnare fingre, tommeltræner, kuglepen

Skubbe til / ekstendere tommelen mod en lille ting, som ligger på bordet, for eksempel en rulle, kuglepen eller en lille bog. Efter 6 uger må der arbejdes med større belastning på ekstensor pollicis longus.

 

ADL: Afficeret arm og hånd må gradvist bruges til ADL indenfor smertegrænsen, eksempelvis vaske op, forsigtigt vride klud og støvsuge.

 

 

 

8. uge postoperativt: Træning med større modstand

Som ved 6. – 7. uge, men suppleres med:

 

Fleksion, ekstension og opposition af tommelen: Modstanden øges.

Pincetgreb: Modstanden øges.

Krafttræning: Husholdningselastik, hvor elastikken placeres om tommelfinger og de 4 ulnare fingre. De ulnare fingre holdes stille, og tommelfingeren ekstenderes. Over tid kan elastikkerne mindskes I omkreds, eller der kan bruges flere eller tykkere elastikker.

 

Belastningen i forhold til ADL-aktiviteter kan gradueres, men patienten må fortsat ikke bruge hånden frit.

 

Fra 8 uger gradueres genoptræningen gradvist.

 

12 uger postoperativt: Træning uden restriktioner

Iværksatte bevægeøvelser fortsætter, så længe der er behov herfor. Behovet vurderes ud fra den opnåede bevægelighed sammenholdt med patientens aktivitetsformåen

Patienten må bruge hånden efter evne.

 

 

Afslutning

Afslutningen i ergoterapien kan ske, når patienten kan bruge hånden frit i ADL situationer, eller der ikke sker fremskridt.

Det vurderes individuelt, om der er brug for lægekontrol.

 

Komplikationer

Hvis senen brister, kontaktes kir. amb. .

Ekstensions- eller fleksionsdefekt kan behandles med skinner. Dette aftales ALTID med læge.

 

Hvornår kan patienten påbegynde arbejde?

I samarbejde med lægen vurderes, hvornår arbejde kan påbegyndes. Det vil typisk være som nedenstående:

Lettere arbejde kan påbegyndes ca. 8 uger efter operationen.

Tungere arbejde kan påbegyndes ca. 12 uger efter operationen.

Hård sport kan påbegyndes 3-4 måneder efter operationen.

Hånden skal skånes og tages hensyn til i 3 måneder efter operationen. Selv om senen er vurderet til at kunne holde til fuld belastning, er det hensigtsmæssigt at øge belastningen gradvist, så hånden ikke udsættes for pludselig overbelastning.

 

Definition af begreber

EPJ: elektronisk patientjournal

IP: Interphalangalled, 1. fingers yderled

MP: metacarpo-phalangalled, 1. fingers grundled

CMC: carpometacarpalled, 1. fingers rodled

ADL: Almindelig daglig livsførelse

 

Formål

At alle ergoterapeuter, der arbejder med håndkirurgiske patienter, kender proceduren for behandling og genoptræning af patienter, der har en læsion af ekstensor pollicis longus

 

Dokumentation

Hvis der foreligger en specialiseret genoptræningsplan

ZZ0175Y; specialiseret genoptræning, eller XGOP4; plan lavet udenfor regionens offentlige sygehuse

Skal følgende koder benyttes:

1.træningsbesøg:

AWG1: startkode på specialiseret ambulant genoptræning

ZZ5049; Ergoterapeutisk vurdering eller undersøgelse

BLNR; Aktivitetstræning af fysisk funktion

De følgende træningsbesøg:

BLNR; Aktivitetstræning af fysisk funktion

Afsluttende træningsbesøg:

ZZ5049; Ergoterapeutisk vurdering eller undersøgelse

BLNR; Aktivitetstræning af fysisk funktion

AWX21; Afsluttet specialiseret ambulant genoptræning.

Følgende koder må bruges udover

BMFF0; Ødembehandling og ødemprofylakse.

BLP; Mobilisering, immobilisering og forbinding med relation til bevægeapparatet.

BTNB; Kompenserende behandling med hjælpemidler, redskaber og boligændringer.

BVD; Generelle pædagogiske interventioner.

BVA; Kommunikation.

BNPA; Sårbehandling.

BLNJ; Apparaturbehandling.

BTP; Færdighedstræning i forbindelse med daglig livsførsel

ZZ0175x: almen genoptræning

 

Referencer

Øverst på formularen

Mackin, Callahan, Skriver et al: Rehabilitation of the hand, 5. edition, Vol 1, 2002: 26, 27, 29.

Otto Sneppen, Cody Bünger, Ivan Hvid: Ortopædisk kirurgi. 3 udgave FADL. side 453, 471-480.

Michael R Krogsgaard, Peter Rheinlænder, Anette Enemark Larsen: Ortopædkirurgi for ergoterapeuter og fysioterapeuter. 1. udgave, 1. oplag. Munksgaard Danmark, København 2009.

Dekkers, M: Ergoterapeutisk undersøgelse. 1. udgave 1995

Runnquist K, Cederlund R, Sollermann C: Handens rehabilitering, volum 1, Studenterlitteratur 1992,

Nederst på formularen